Alert Online vanaf 2018 partner van Instruct

Alert Online is een maatschappelijk initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Alert Online heeft als doel om gezamenlijk consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en om hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten – ook in samenwerking met partners – om aandacht te vragen voor cybersecurity.

Instruct gaat de samenwerking met Alert Online aan om leerlingen en docenten in het onderwijs bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren van internet. Instruct zal informatieve video’s van Alert Online gaan opnemen in de lesmethode DIGIT, een methode voor Digitale Geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs. Tevens zal Instruct zich toeleggen op het verspreiden van de cybersecurity-boodschap tijdens diverse jaarlijkse beurzen, bijeenkomsten en evenementen.

Bekijk hier één van de video’s van Alert Online over veilige wifi-netwerken.