Conceptvisie digitale geletterdheid: ontwikkelteam aan het woord

Dit jaar buigen de ontwikkelteams van curriculum.nu over de vraag wat leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) moeten kennen en kunnen. In dit artikel lees je meer over de inhoud. Ook spraken wij met Aemile Roos, directeur van CBS De Bron en onderdeel van het ontwikkelteam digitale geletterdheid.

De conceptvisie beschrijft een aantal domeinen in hoofdlijnen en legt uit waar digitale geletterdheid over gaat. Deze domeinen zijn allemaal met elkaar verbonden; ze staan niet op zichzelf.

  • Kennis over digitale technologie is de basis om andere, complexere, kennis en vaardigheden aan te kunnen leren. Zo kunnen leerlingen effectief gebruikmaken van digitale technologie.
  • Omgaan met digitale technologie biedt mogelijkheden om zelf actief mee te doen in de digitale maatschappij. Denk hierbij aan:
  1. het oplossen van problemen met digitale technologie
  2. het systematisch zoeken naar informatie
  3. het leren omgaan met grote hoeveelheden data en deze op waarde te schatten, te verwerken en te gebruiken.
  • Nadenken over digitale technologie leert leerlingen kritisch kijken naar- en reflecteren over – digitale technologie. Wijs omgaan met media, identiteit, ethiek en veiligheid zijn grote thema’s waar leerlingen mee in aanraking komen.
  • Creëren met digitale technologie kan zorgen voor een onderzoekende houding bij leerlingen. In het vervolgonderwijs wordt dit steeds meer van de leerling gevraagd. Door bijvoorbeeld een ontwerp- en maakproces te doorlopen, ontdekken leerlingen hun eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Digitale technologie krijgt zo waarde voor het leerproces, de persoonsontwikkeling en de loopbaan van de leerling.

De volledige omschrijving is te vinden op curriculum.nu.

Lees het volledige artikel op Kennisnet.nl