Laatste nieuws

Veilig en effectief investeren in devices op school

Steeds meer scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal in hun onderwijs. Om dit leermateriaal in te kunnen zetten, zijn (mobiele) apparaten zoals tablets, laptops en chromebooks nodig. Een kwestie van inkopen zou je zeggen, maar met alleen investeren in devices ben je er nog niet. Ook de onderliggende ict-infrastructuur moet op orde zijn voordat je digitale lesmethodes effectief kunt inzetten.

Lees het volledige artikel en de brochure leermateriaal op de devices. 

 

DIGIT & TU Delft werken samen aan Computational Thinking!

DIGIT en TU Delft slaan de handen in één voor het maken van geschikt lesmateriaal voor het onderdeel Computational Thinking. We stellen u graag voor aan Felienne Hermans; onze nieuwe auteur.
Felienne Hermans
Felienne Hermans is docent software engineering en wetenschapper aan de TU Delft. Zij staat bij haar studenten bekend om haar originele, innovatieve en vernieuwende aanpak. Met een combinatie van online en campus onderwijs doceert ze computational skills. Daarnaast doet ze onderzoek naar programmeeronderwijs en begeleidt ze afstudeerders en promovendi.
Belang van programmeren

Felienne Hermans doceert op een originele, innovatieve en vernieuwende wijze computational skills aan de TU Delft. Programmeeronderwijs is ook het onderwerp van haar onderzoek: wat werkt wel en niet op het gebied van ICT-onderwijs. Vanuit het belang van programmeren vraagt ze aandacht voor goed ICT-onderwijs, niet alleen voor Delftse studenten, ook voor leerlingen en docenten in Nederland en daarbuiten. Felienne levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ICT-skills van toekomstige studenten wereldwijd.

Aanstekelijk

Feliennes liefde voor en haar plezier in programmeren werken aanstekelijk. Zij inspireert, ze vindt dat ook niet-beta’s, ook meisjes, ook blinden of slechtzienden, ook kinderen uit “achterstandswijken” de kans moeten krijgen om te leren programmeren. En ze weet velen mee te krijgen met die missie.

Wat en wanneer?

Felienne is al druk aan de slag met het lesmateriaal. Het onderdeel Computational Thinking in DIGIT gaat van 3 studiebelastingsuren naar ruim 15 studiebelastingsuren.

Leerlingen zullen zowel aan de slag gaan met blokkentalen, als met geschreven programmeertalen zoals Python. Uiteraard allemaal aangeboden op een speelse ‘hybride’ manier met zowel klassikale als digitale werkvormen.

In juni zullen enkele scholen het nieuwe lesmateriaal gaan testen. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kan iedereen er mee aan de slag!

Meer zien?

Interesse in DIGIT? Wij maken graag kosteloos een persoonlijke proefomgeving voor uw school aan. U krijgt dan ook toegang tot de docentomgeving.

Bent u benieuwd naar het nieuwe lesmateriaal voor Computational Thinking? Vanaf eind mei kunnen we u een preview geven.

Vraag naar René de Wild (bel 06-13461107 of mail naar: r.de.wild@instruct.nl) voor een previewvrijblijvende prijsopgave en/of een proefomgeving.

Conceptvisie digitale geletterdheid: ontwikkelteam aan het woord

Dit jaar buigen de ontwikkelteams van curriculum.nu over de vraag wat leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) moeten kennen en kunnen. In dit artikel lees je meer over de inhoud. Ook spraken wij met Aemile Roos, directeur van CBS De Bron en onderdeel van het ontwikkelteam digitale geletterdheid.

De conceptvisie beschrijft een aantal domeinen in hoofdlijnen en legt uit waar digitale geletterdheid over gaat. Deze domeinen zijn allemaal met elkaar verbonden; ze staan niet op zichzelf.

  • Kennis over digitale technologie is de basis om andere, complexere, kennis en vaardigheden aan te kunnen leren. Zo kunnen leerlingen effectief gebruikmaken van digitale technologie.
  • Omgaan met digitale technologie biedt mogelijkheden om zelf actief mee te doen in de digitale maatschappij. Denk hierbij aan:
  1. het oplossen van problemen met digitale technologie
  2. het systematisch zoeken naar informatie
  3. het leren omgaan met grote hoeveelheden data en deze op waarde te schatten, te verwerken en te gebruiken.
  • Nadenken over digitale technologie leert leerlingen kritisch kijken naar- en reflecteren over – digitale technologie. Wijs omgaan met media, identiteit, ethiek en veiligheid zijn grote thema’s waar leerlingen mee in aanraking komen.
  • Creëren met digitale technologie kan zorgen voor een onderzoekende houding bij leerlingen. In het vervolgonderwijs wordt dit steeds meer van de leerling gevraagd. Door bijvoorbeeld een ontwerp- en maakproces te doorlopen, ontdekken leerlingen hun eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Digitale technologie krijgt zo waarde voor het leerproces, de persoonsontwikkeling en de loopbaan van de leerling.

De volledige omschrijving is te vinden op curriculum.nu.

Lees het volledige artikel op Kennisnet.nl

Scholen in maag met ‘sexy’ appjes en vechtfilmpjes

Leraren die ‘sexy’ appjes versturen, gefilmde vechtpartijen op schoolpleinen die ‘viral’ gaan en onhandige politieke uitspraken van leraren. Online incidenten bezorgen middelbare scholen kopzorgen.

Het leek zo makkelijk. Even die prangende vraag aan de leraar stellen via WhatsApp. Een serieus antwoord komt terug, maar ook: nachtkusjes. Twee leerlingen laten de berichtjes aan de directeur van hun middelbare school zien. De leraar wordt ontslagen. Maar wat doe je als een leraar per ongeluk een pikante privéfoto in de klassenapp verstuurt? Of als een docent via Twitter een politieke uitspraak doet, waarover leerlingen en ouders hun beklag doen? En wat als de naam van jouw school ineens overal in het nieuws opduikt, omdat leerlingen ongevraagd een naaktfoto van een klasgenoot via sociale media hebben verspreid?

Lees het volledige artikel op AD.nl

Sociale media en schoolmedewerkers: hoe ga je om met valkuilen?

Hoe kunnen scholen beleid ontwikkelen om incidenten met sociale media te voorkomen? En hoe kun je als bestuurders of schoolleider het beste reageren als er toch dingen misgaan? Deze vragen worden beantwoord in een nieuwe publicatie van Kennisnet, gemaakt in samenwerking met stichting School en Veiligheid.

De brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ gaat over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen.

Lees het volledige artikel op de website van Kennisnet.

Paul Kirschner: “Investeer in een goede basis”

“Investeer vooral in informatiemanagement, informatiegeletterdheid en de kennisbasis.” Dat is de conclusie van universiteitshoogleraar Paul A. Kirschner op de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de toekomst.

In de jaren als onderzoeker heeft hij veel geleerd. Zijn bevindingen deelt hij met een breed publiek. Eén van zijn inzichten is dat meer ict in de klas, of een les programmeren leerlingen niet per se voorbereidt op de toekomst. “Moeten we leerlingen wel leren programmeren in een taal, die misschien over 10 jaar niet meer bestaat? Of dat de computer door machine learning zelf programmeert?”, vraagt hij zich hardop af.

“Er komt steeds meer informatie op ons af. Zonder de juiste kennis en vaardigheden kunnen we daar niks mee. Met informatiegeletterdheid geven we daarna betekenis aan die enorme brij informatie. Klopt het wat ik lees of niet? Is de bron betrouwbaar? En wat doe ik ermee?

“Met informatiemanagement leer je het kaf van het koren scheiden. Je leert informatie vastleggen, beheren, en het met anderen op effectieve en efficiënte wijze delen”, vindt Kirschner.

Lees het volledige artikel en/of beluister de podcastserie op de website van Kennisnet.

Mediawijsheid en Mediarijbewijs in de brugklas op het VeenLanden College

Sinds dit schooljaar krijgen brugklasleerlingen op het VeenLanden College het vak MWO aangeboden: MediaWijsheid en Office. Een groep brugklasleerlingen kon deze week alvast het Mediarijbewijs in ontvangst nemen.

Het afgelopen half jaar volgden zij lessen over onder meer sociale media en hoe ze dat veilig kunnen gebruiken. Aan bod kwamen omgangsvormen op sociale media, privacywetgeving en wat te doen als je gepest wordt via internet. Het is de leerlingen wel duidelijk geworden dat de impact die sociale media hebben, verder reikt dan alleen de schoolomgeving. Alle reden dus om daar voorzichtig en doordacht mee om te gaan, niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook in het belang van de veiligheid van anderen.

Lees het volledig artikel.

Praten met leerlingen over internet: ‘Verwondering nodig voor gesprek’

Digitale geletterdheid is belangrijk. Digitaal geletterd ben je als je de vier vaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarbij gaat het om de samenhang tussen die vier. Kennisnet helpt het onderwijs leerlingen digitaal geletterd te maken, voortbouwend op de basis en deskundigheid die scholen al in huis hebben.

Hoe praat je met leerlingen over internet? Dit is een belangrijk onderdeel in het digitaal geletterd maken van leerlingen. In deze podcast vertelt docent Dick van der Wateren dat verwondering nodig is om dat gesprek te voeren.

Voor deze podcastaflevering spraken wij Dick van der Wateren, docent op het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem. Hij schreef het boek ‘Verwondering’. Hierin gaat hij in op de vraag hoe je kinderen creatief en kritisch leert denken door het stellen van mooie vragen. Het is belangrijk dat zij dit kunnen, ook online. “Door leerlingen te leren mooie vragen te stellen, ook over de digitale wereld, probeer ik mijn steentje aan bij te dragen.”

Lees meer en beluister de podcast.

IPON: 21st century skills leer met Instruct

Op woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de IPON plaats. Ook deze editie weer vele nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie & ICT. Thema van deze editie: 21st century skills.

We zijn aanwezig op de IPON met twee stands:
– PO: stand B.016
– PrO/VO/MBO: stand C.024

Kom naar één van de presentaties over Digitale Geletterdheid in het VO.
– 7 februari 12.15 – 12.45
– 8 februari 12.15 – 12.45

Registreer gratis voor de IPON via onderstaande button!
IPON 2018

Lesmethoden die Instruct o.a. presenteert voor 21st century skills:


DIGIT
(HAVO/VO/VMBO/Praktijkonderwijs)
Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is specifieke aandacht nodig voor Digitale Geletterdheid. Maar hoe doe je dat? Het SLO en Kennisnet hebben een overzicht van belangrijke 21st century skills in een diagram samengevat. Het model voor digitale geletterdheid is hieruit afgeleid. De methode DIGIT is gebaseerd op onderstaand model en alle leerdoelen en competentie die hieronder vallen.

TypeWorld (PO/VO/MBO)
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.
www.typeworld.nl

KDDV (MBO)
In het Keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:
– kennis en overzicht van devices, software en systemen;
– effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
– een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
– ICT effectief in te zetten.
www.kddv.nl

ICT-Updater
Voor professionalisering van medewerkers in het algemeen en docenten in het bijzonder hebben wij de online methode ICT-Updater ontwikkeld.

Alert Online vanaf 2018 partner van Instruct

Alert Online is een maatschappelijk initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Alert Online heeft als doel om gezamenlijk consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en om hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten – ook in samenwerking met partners – om aandacht te vragen voor cybersecurity.

Instruct gaat de samenwerking met Alert Online aan om leerlingen en docenten in het onderwijs bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren van internet. Instruct zal informatieve video’s van Alert Online gaan opnemen in de lesmethode DIGIT, een methode voor Digitale Geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs. Tevens zal Instruct zich toeleggen op het verspreiden van de cybersecurity-boodschap tijdens diverse jaarlijkse beurzen, bijeenkomsten en evenementen.

Bekijk hier één van de video’s van Alert Online over veilige wifi-netwerken.