Laatste nieuws

Paul Kirschner: “Investeer in een goede basis”

“Investeer vooral in informatiemanagement, informatiegeletterdheid en de kennisbasis.” Dat is de conclusie van universiteitshoogleraar Paul A. Kirschner op de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de toekomst.

In de jaren als onderzoeker heeft hij veel geleerd. Zijn bevindingen deelt hij met een breed publiek. Eén van zijn inzichten is dat meer ict in de klas, of een les programmeren leerlingen niet per se voorbereidt op de toekomst. “Moeten we leerlingen wel leren programmeren in een taal, die misschien over 10 jaar niet meer bestaat? Of dat de computer door machine learning zelf programmeert?”, vraagt hij zich hardop af.

“Er komt steeds meer informatie op ons af. Zonder de juiste kennis en vaardigheden kunnen we daar niks mee. Met informatiegeletterdheid geven we daarna betekenis aan die enorme brij informatie. Klopt het wat ik lees of niet? Is de bron betrouwbaar? En wat doe ik ermee?

“Met informatiemanagement leer je het kaf van het koren scheiden. Je leert informatie vastleggen, beheren, en het met anderen op effectieve en efficiënte wijze delen”, vindt Kirschner.

Lees het volledige artikel en/of beluister de podcastserie op de website van Kennisnet.

Mediawijsheid en Mediarijbewijs in de brugklas op het VeenLanden College

Sinds dit schooljaar krijgen brugklasleerlingen op het VeenLanden College het vak MWO aangeboden: MediaWijsheid en Office. Een groep brugklasleerlingen kon deze week alvast het Mediarijbewijs in ontvangst nemen.

Het afgelopen half jaar volgden zij lessen over onder meer sociale media en hoe ze dat veilig kunnen gebruiken. Aan bod kwamen omgangsvormen op sociale media, privacywetgeving en wat te doen als je gepest wordt via internet. Het is de leerlingen wel duidelijk geworden dat de impact die sociale media hebben, verder reikt dan alleen de schoolomgeving. Alle reden dus om daar voorzichtig en doordacht mee om te gaan, niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook in het belang van de veiligheid van anderen.

Lees het volledig artikel.

Praten met leerlingen over internet: ‘Verwondering nodig voor gesprek’

Digitale geletterdheid is belangrijk. Digitaal geletterd ben je als je de vier vaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarbij gaat het om de samenhang tussen die vier. Kennisnet helpt het onderwijs leerlingen digitaal geletterd te maken, voortbouwend op de basis en deskundigheid die scholen al in huis hebben.

Hoe praat je met leerlingen over internet? Dit is een belangrijk onderdeel in het digitaal geletterd maken van leerlingen. In deze podcast vertelt docent Dick van der Wateren dat verwondering nodig is om dat gesprek te voeren.

Voor deze podcastaflevering spraken wij Dick van der Wateren, docent op het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem. Hij schreef het boek ‘Verwondering’. Hierin gaat hij in op de vraag hoe je kinderen creatief en kritisch leert denken door het stellen van mooie vragen. Het is belangrijk dat zij dit kunnen, ook online. “Door leerlingen te leren mooie vragen te stellen, ook over de digitale wereld, probeer ik mijn steentje aan bij te dragen.”

Lees meer en beluister de podcast.

IPON: 21st century skills leer met Instruct

Op woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de IPON plaats. Ook deze editie weer vele nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie & ICT. Thema van deze editie: 21st century skills.

We zijn aanwezig op de IPON met twee stands:
– PO: stand B.016
– PrO/VO/MBO: stand C.024

Kom naar één van de presentaties over Digitale Geletterdheid in het VO.
– 7 februari 12.15 – 12.45
– 8 februari 12.15 – 12.45

Registreer gratis voor de IPON via onderstaande button!
IPON 2018

Lesmethoden die Instruct o.a. presenteert voor 21st century skills:


DIGIT
(HAVO/VO/VMBO/Praktijkonderwijs)
Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is specifieke aandacht nodig voor Digitale Geletterdheid. Maar hoe doe je dat? Het SLO en Kennisnet hebben een overzicht van belangrijke 21st century skills in een diagram samengevat. Het model voor digitale geletterdheid is hieruit afgeleid. De methode DIGIT is gebaseerd op onderstaand model en alle leerdoelen en competentie die hieronder vallen.

TypeWorld (PO/VO/MBO)
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.
www.typeworld.nl

KDDV (MBO)
In het Keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:
– kennis en overzicht van devices, software en systemen;
– effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
– een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
– ICT effectief in te zetten.
www.kddv.nl

ICT-Updater
Voor professionalisering van medewerkers in het algemeen en docenten in het bijzonder hebben wij de online methode ICT-Updater ontwikkeld.

Alert Online vanaf 2018 partner van Instruct

Alert Online is een maatschappelijk initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Alert Online heeft als doel om gezamenlijk consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en om hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten – ook in samenwerking met partners – om aandacht te vragen voor cybersecurity.

Instruct gaat de samenwerking met Alert Online aan om leerlingen en docenten in het onderwijs bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren van internet. Instruct zal informatieve video’s van Alert Online gaan opnemen in de lesmethode DIGIT, een methode voor Digitale Geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs. Tevens zal Instruct zich toeleggen op het verspreiden van de cybersecurity-boodschap tijdens diverse jaarlijkse beurzen, bijeenkomsten en evenementen.

Bekijk hier één van de video’s van Alert Online over veilige wifi-netwerken.

Nieuwe video’s Informatievaardigheden DIGIT met Sylvana IJsselmuiden

In de methode DIGIT zijn nieuwe video’s ontwikkeld voor het onderdeel informatievaardigheden voor digitale geletterdheid.  

Presentatrice Sylvana IJsselmuiden is onder andere op een redactie geweest, in een museum en een online content bureau om verschillende onderwerpen over informatievaardigheden verder uit te zoeken. Ze vraagt bijvoorbeeld na wat nu precies objectieve informatie is, ze zoekt uit hoe Google werkt en ze maakt duidelijk wat het verschil is tussen objectief en subjectief.

Bekijk hier twee video’s om een indruk te krijgen van het lesmateriaal voor digitale geletterdheid voor het Voortgezet Onderwijs.

Handboek helpt scholen bij lesgeven in digitale vaardigheden

Wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’ om leerlingen digitaal geletterd te maken, dit vindt u in het Handboek Digitale Geletterdheid dat vandaag is gepresenteerd. En dit handboek is met name geschikt voor bestuurders en schoolleiders die digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs willen geven.

Over enkele jaren dienen scholen digitale geletterdheid op te nemen in het lesprogramma. In de huidige situatie besteden veel scholen al aandacht aan digitale geletterdheid, maar vaak ad hoc of met lesmateriaal dat niet voldoende effectief is. Het handboek biedt scholen die alvast aan de slag willen tips en praktische handvatten. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het ontwikkelen van een visie, en het vertalen van die visie naar de onderwijspraktijk.

Handboek helpt scholen bij lesgeven in digitale vaardigheden

‘Kijk vanuit een positief perspectief naar kinderen en technologie

“Leraren en opvoeders moeten meer vanuit een positief perspectief naar kinderen en technologie kijken.” Dat zegt hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. Hij pleit voor meer hoop en optimisme, juist in tijden van digitalisering. In de podcast vertelt De Winter meer over het kind in de digitale samenleving. In de podcast gaat De Winter in op de digitale samenleving. Volgens de hoogleraar is er in de online wereld, bijvoorbeeld op sociale media, een soortgelijke wereld ontstaan.

In de podcast gaan we met De Winter dieper in op het onderwijs, het jeugdbeleid en de opvoeding van tegenwoordig. Hoe hoopgevend is de pedagogiek van nu? Hoe geef je als leraar betekenis aan vervelende gebeurtenissen die ongefilterd de wereld van kinderen binnenkomen? En hoe bied je ze perspectief op een betere digitale wereld? Benieuwd?

Kijk vanuit een positief-perspectief naar kinderen en technologie.

Werken aan digitale geletterdheid: van visie naar praktijk

Digitale geletterdheid is belangrijk. Maar wat is dit precies en wanneer ben je digitaal geletterd? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? In deze publicatie lees je meer over digitale geletterdheid en over de inhoud van het ‘Handboek Digitale Geletterdheid’. Het handboek vind je onderaan deze webpagina, onder het kopje ‘downloads’. 

Werken aan digitale geletterdheid: van visie naar praktijk

Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief

Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief: hoe pak je dat aan op school? Beluister de podcast met Steef de Bruijn, mede-auteur van het boek Pelgrim in medialand.

Digitale geletterdheid is belangrijk. Digitaal geletterd ben je als je de vier vaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarbij gaat het om de samenhang tussen die vier. Kennisnet helpt het onderwijs leerlingen digitaal geletterd te maken, voortbouwend op de basis en deskundigheid die scholen al in huis hebben. Maar hoe doe je dit vanuit christelijk perspectief?

Bron: Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief