Laatste nieuws

Terugblik Inspiratiedag

Op woensdag 17 april 2019 vond de Inspiratiedag digitale geletterdheid & informatica plaats. Tijdens deze middag en avond bij Inn Style in Maarssen zijn er interessante presentaties en workshops gegeven. Ook was er de feestelijke prijsuitreiking van de 3i Award.

De door Instruct georganiseerde dag is bedoeld voor het voortgezet onderwijs, met name voor onderbouw docenten digitale geletterdheid en bovenbouw docenten informatica. De uitreiking van de 3i Award voor het beste profielwerkstuk is een vast onderdeel.

Jurjen LengkeekDe keynote die middag was van de IoT Academy. Jurjen Lengkeek maakte duidelijk hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan. Hij benadrukte dat de docenten de leerlingen moeten voorbereiden op toekomstige beroepen.

In de eerste workshopronde kozen docenten digitale geletterdheid tussen een workshop over ‘Jongeren & Mediawijsheid’ of ‘Aan de slag met DIGIT’. Voor docenten informatica ging dit tussen ‘Kunstmatige intelligentie’ en ‘Serverpark inrichten’Netwerken. Beide onderwerpen zijn keuzethema’s uit het nieuwe examenprogramma informatica. De workshops werden gegeven door vakspecialisten die de bijbehorende lesmodule ontwikkeld hebben.

In de pauzes bekeken de bezoekers de genomineerde profielwerkstukken en brachten zij hun stem uit voor de publieksprijs. De leerlingen vertelden vol passie over hun projecten. Docenten waren onder de indruk van het niveau van de profielwerkstukken.

De tweede workshopronde werd er een IoT workshop gegeven waar de deelnemers zelf aan de slag gingen met een variant op de Arduino, de Marvin. In de workshop ‘Nieuwe ontwikkelingen DIGIT’ werden naast de ontwikkelingen in het curriculum ook het design en de functionaliteiten in de nieuwe leeromgeving gepresenteerd. workshop Inspiratiedag‘Kunstmatige intelligentie’ en ‘Physical computing’ waren de onderwerpen waar de informaticadocenten uit konden kiezen.

Vervolgens was de prijsuitreiking van de 3i Awards voor havo en vwo. Hier werd de bewondering uitgesproken voor het niveau van de PWS’en en de inzet van deze excellente leerlingen. Nog nooit was het aantal inzendingen zo groot als dit jaar. Na de uitreiking gingen de leerlingen met elkaar en met hun trotse docenten en meegekomen familie op de foto. Afsluitend gingen de bezoekers naar het buffet en werd er volop nagepraat met vakgenoten.

Instruct kijkt terug op een informatieve, prijswinnaar 3i Awarddrukbezochte en geslaagde dag aan de Maarsseveense Plassen. Klik hier voor prachtige foto’s van deze dag, gemaakt door Frans Peeters.

Benieuwd naar de prijswinnaars?

 • Klik hier voor havo
 • En hier voor vwo.

Ontwikkelteam Digitale Geletterdheid vertelt over het nieuwe curriculum

Digitale geletterdheid als vast onderdeel van een nieuw curriculum; in 2022 moet dit zover zijn. Maar wat is er inmiddels bereikt? In dit artikel vertelt Gijsbreght van Doorn, lid van het ontwikkelteam, over de ontwikkelingen.

Curriculum.nu bereidt het nieuwe curriculum voor. Het ontwikkelteam digitale geletterdheid houdt zich bezig met de rol van digitale geletterdheid binnen het nieuwe curriculum. Eerder vertelde Aemile Roos, onderdeel van het ontwikkelteam digitale geletterdheid, over de conceptversie digitale geletterdheid.

In de tussentijd zijn er de nodige stappen gemaakt. Wij spraken met Gijsbreght van Doorn. Hij is lid van het ontwikkelteam digitale geletterdheid en leerkracht en ict’er geweest bij SO Kampen; een stichting voor speciaal onderwijs. Daarnaast geeft hij kinderen trainingen programmeren en begeleidt ouderavonden over onder andere sociale media waarbij de kinderen aanwezig zijn.

Wat heeft het ontwikkelteam digitale geletterdheid inmiddels opgeleverd?
“We werken in stappen. Na elke ontwikkelsessie publiceren we de resultaten en halen we feedback op tijdens consultatierondes. Het proces is transparant. Zo staan de tussenproducten en het ontwikkelproces op curriculum.nu.

“Het raamwerk Digitale geletterdheid is ontstaan vanuit een duidelijke visie. Hierin zijn 8 grote opdrachten en uitgewerkte bouwstenen opgenomen.”

 

Hoever zijn jullie in het proces? Is er nog ruimte voor feedback?
“We gaan richting einde van het ontwikkelproces. Zo is het vierde tussenproduct opgeleverd en vond half februari de vijfde ontwikkelsessie plaats.

“In mei volgt nog 1 lange consultatieperiode. Dit is de laatste kans voor iedereen in Nederland om feedback te geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen. Voor het geven van feedback is het handig als je bekend bent met het proces. Ook moet je de overige tussenproducten kennen. Het is namelijk essentieel dat je de de totstandkoming van de grote opdrachten en bouwstenen begrijpt.

“Na de zomer overhandigen we de opbrengsten van de ontwikkelteams aan minister Slob, de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Vervolgens worden uit de grote opdrachten en de bouwstenen, de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

Zijn er binnen het ontwikkelteam wel eens discussiepunten?
“Ja hoor, bijvoorbeeld over de opdracht ‘Duurzaamheid en leren voor de toekomst’. Duurzaamheid is een heel breed begrip en raakt ook aan de leven lang leren-discussie. Er is toen gesproken met de teams Burgerschap en Mens en natuur. Het ging over het vraagstuk: welk thema hoort waar? We hebben de onderwerpen echt moeten fileren. Het gesprek ging over ict-innovatie; helpt dit bijvoorbeeld bij het oplossen van milieuproblemen? Uiteindelijk komt het nu op meerdere plekken terug.

“Daarnaast bestaat de discussie over wat de basis van het curriculum moet zijn. Wat zou ieder kind in Nederland moeten kennen en kunnen? En wat als we het hele curriculum terugbrengen van 90 naar 70 % van de onderwijstijd, dan moet er nog een forse slag gemaakt worden. Dat vraagt om eensgezindheid. Het onderwijs is niet geholpen met een curriculum dat te groot is voor de beschikbare tijd.

“Uiteindelijk hebben we veel gehad aan de feedback van de experts die bleven zeggen: Toon moed; wij zijn overtuigd dat dit de vaardigheden zijn voor de toekomst”

Hoe kijk je terug op je werk voor Curriculum.nu ?
“Het werken in co-productie met een team van 15 collega’s, schoolleiders en leraren, was heel waardevol. De samenhang met de andere ontwikkelteams, de feedbackrondes en de input van adviseurs en experts was erg goed. Ik ben heel positief over de inhoud en het open en doordachte proces. Het is heel bijzonder dat er in Nederland gekozen is om juist leraren te laten werken aan het nieuwe curriculum. Dat is uniek in de wereld!

“De ontvangen feedback tijdens het proces hebben we erg serieus genomen. Veel partijen en personen hebben de kans aangegrepen om feedback te geven en mee te denken. Dat is een verrijking in het proces geweest.

“Door mijn werk in het ontwikkelteam heb ik de kans gegrepen om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Ik denk dat de curriculumvernieuwing een verbetering wordt. Ik heb vertrouwen in de slagingskans van het doordachte raamwerk dat er nu ligt.”

Gijsbreght werkt voor scholen die voorop lopen in onderwijskundige vernieuwingen binnen het speciaal onderwijs. Binnen die ontwikkelingen heeft hij een aandeel geleverd met de combinatie techniek, pedagogiek en didactiek.

“Ik vind die mix belangrijk. Een tool als Scratch kan helpen om les te geven in eenvoudig programmeren. Ik merk dat leerlingen hierdoor op een andere manier leren denken. De leerling leert anders omgaan met problemen oplossen. Dat geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun denkniveau. De kracht van de inzet van ict kan helpen de verschillen tussen leerlingen kleiner te maken.”, vindt Gijsbreght.

Tot slot, wat zijn jouw favoriete bouwstenen?
“Communiceren en burgerschap. Ik vind dat deze onderwerpen in de basis een plek moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media, online pesten, oplichting en het herkennen van nepnieuws.

“Ik hoop dat de generatie die er nu aankomt, verstandig invulling kan geven aan een leven met ict. Dat gaat om het maken van bewuste keuzes en niet zomaar alle techniek en gemak omarmen.”

Dit is een interview van Harriet Leget en verscheen eerder op Kennisnet.nl

Inspiratiedag VO, digitale geletterdheid en informatica

Inspiratiedag vo

Op woensdag 17 april organiseert Instruct de Inspiratiedag vo. Hier komen docenten docenten digitale vaardigheden en informatica samen om zich te laten inspireren en informeren. We nodigen je van harte uit om die middag naar Inn Style in Maarssen (bij Utrecht) te komen.

Programma (14.30 – 19.30 )

Deze dag heeft diverse inhoudelijke workshops voor zowel de bovenbouw als de onderbouw, onderstaande thema’s komen onder andere aanbod:

Een interessante keynote over het thema Internet of Things door de IoT academy.

Voor docenten onderbouw:

 • Jongeren en mediawijsheid door Social Media Wijs
 • Digitaal geletterd met DIGIT
 • Workshop Internet of Things (IoT)
 • Nieuwe ontwikkelingen DIGIT

Voor docenten bovenbouw

 • Kunstmatige intelligentie
 • Physical Computing
 • Keuzethema Netwerken
 • PTA’s voor informatica

Ook is er die dag de uitreiking van de 3i Award.

We sluiten het programma af met een lekker diner.

Locatie
In Style is een mooi gelegen evenementenlocatie aan de rand van de Maarsseveense Plassen. Gemakkelijk en snel te bereiken vanaf Utrecht en Amsterdam. Je kunt er gratis parkeren. Meer over de bereikbaarheid lees je op hun website.

Aanmelden
Deelname aan de Inspiratiedag kost € 75,-. Voor gebruikers van DIGIT en/of Fundament zijn de kosten slechts € 49,50.

Meld je hier aan!

Kan je niet tot 17 april wachten, dan kun je ons ook vinden op andere bijeenkomsten en beurzen in het land:

 • LOB-congres, op 14 februari in Hilversum.
 • VO-congres, op donderdag 28 maart in Nieuwegein.

Praatplaat Digitale Geletterdheid

De Praatplaat Digitale Geletterdheid is een praktische tool om in schoolteams in gesprek te gaan over hoe je digitale geletterdheid een plek kunt geven in het curriculum. De praatplaat ondersteunt je om samen een visie op het leergebied te ontwikkelen, brengt de huidige stand van zaken op de school in beeld en helpt om vervolgstappen te formuleren.

De praatplaat ondersteunt het gesprek binnen het schoolteam. De praatplaat bestaat uit twee delen:

 • De voorkant van de praatplaat leidt tot een gezamenlijke ambitie ten aanzien van de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum, de spreekwoordelijke stip op de horizon.
 • De achterkant van de praatplaat helpt om de huidige stand van zaken te inventariseren en acties voor de korte en middellange termijn te formuleren.

Lees het volledige artikel op mediawijzer.net

Bron: mediawijzer.net

Contact tussen leraar en leerling via Social Media

Moet een complimentje op Instagram kunnen? Gaat een opmerking over het uiterlijk via WhatsApp te ver? Dankzij sociale media en de #MeToo-affaire lijkt het misschien alsof het contact tussen leraar en leerlinge onder een vergrootglas ligt. Maar die gevoeligheid is van alle tijden, weet Remco Pijpers. Het enige verschil is dat het anno 2018 beter wordt vastgelegd dan voorheen. 

Pijpers is adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet, een dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs. ,,Veel docenten laten al jaren bewust de deur open staan als ze alleen met een meisje in de klas zitten. Om maar niet de indruk te wekken dat er binnen wat wordt gezegd dat niet door de beugel kan.”
Het kan verdraaid lastig zijn voor een schoolbestuur om aan te geven waar de grens voor docenten ligt. Want hoeveel afspraken je ook maakt: er blijft altijd een grijs gebied. ,,Elke opmerking is afhankelijk van de context. Dat is online niet anders dan in de aula. Het maakt nogal wat uit of je iets als een grapje zegt in een groot gezelschap of in alle ernst een-op-een.”

Juist daarom laat hij zich liever niet uit over het voorval op het Maaslandcollege. Want hij kent de docent niet en heeft het appverkeer niet gelezen. ,,Maar volgens mij kan je als leraar een heel simpele vuistregel hanteren: alles wat je aan een leerling stuurt, moet je ook naar het schoolhoofd kunnen sturen. En die moet het vervolgens aan een ouder kunnen uitleggen, mocht dat nodig zijn. Als je je daaraan houdt, zit je volgens mij altijd goed.”

Bron: https://www.bd.nl

Camps: “Hervormingen voor toekomstbestendig onderwijs”

“Het verschil tussen wat de economie vraagt en het onderwijs biedt neemt al te lang toe”, stelt Camps. “Dit bedreigt de groei van de arbeidsproductiviteit, en dus onze welvaart. Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een studieaanbod dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Hoewel steeds meer studenten een technische studie willen volgen, wordt hier in veel gevallen door capaciteitstekort een aanmeldingsstop (numerus fixus) gehanteerd. Dat is de wereld op zijn kop. De veranderende economie vraagt daarnaast om een flexibel en modern curriculum. Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen.”

Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor snelle verbetering en vernieuwing, en benadrukt dat het voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang is dat het loopbaanperspectief van docenten verbetert. Daarnaast moet het Rijk door middel van heldere doelen duidelijk maken wat er van het onderwijs verwacht wordt.

Lees hier het hele artikel

Terugblik bijeenkomst Digitale Geletterdheid

Vorige week vond tijdens de Week van de Mediawijsheid onze bijeenkomst met het thema digitale geletterdheid plaats. Er waren ruim 50 deelnemers die zich hebben verdiept in Jongeren en Mediawijsheid, Computational Thinking en ook met ontwikkelaars hebben kunnen sparren. Wij vonden het een inspirerende middag en willen je daarom hartelijk danken voor je komst.

Presentaties:

En de links naar de (gratis) lessen: voor leerkrachten en voor kinderen

   

Dieter Möckelmann aanwezig tijdens bijeenkomst Digitale Geletterheid

Op 21 november organiseert Instruct een bijeenkomst met het thema digitale geletterheid. Vanuit het COMM: museum van communicatie in Den Haag zal Dieter Möckelmann van Like to Share stilstaan bij het belang voor de juiste skills voor leraren. Om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren, moet de leraar er ook bekwaam in zijn. Naast zijn presentatie “Heeft u wél de skills?” staan er ook nog vele andere interessante sprekers op het programma.

Programma op 21 november (13.00 – 17.00 uur):

Optie: kosteloos bezoek aan het museum tussen 11.00 uur – 13.00 uur

 • Jongeren en mediawijsheid

Linda Vonhof

Linda Vonhof van Social Media Wijs maakt op basis van onderzoek en trends inzichtelijk hoe jeugd gebruik maakt van social media. Online veiligheid, groepsdruk 2.0 en social influencers komen als thema’s naar voren.

 • Ontwikkelingen vanuit SLO

SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) vertelt o.a. over de leerlijnen digitale geletterdheid die ze aan het ontwikkelen zijn met scholen.

Over Basiskennis ICT, Informatie-vaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid in DIGIT, voor docenten die al met DIGIT werken is er een verdiepende sessie.

 • Computational Thinking

Felienne HermansFelienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen.

 • COMM, Dieter Möckelmann
 • Heb jij wél de skills? Om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren, moet de leraar er ook bekwaam in zijn. Namens COMM zal Dieter Möckelmann van Like to Share stilstaan bij het belang van de juiste skills voor leraren.

 • Borrel

Klik hier om je aan te melden

Instruct organiseert dit op 21 november in het COMM: museum voor communicatie in Den Haag.


ACTIE: bezoek COMM ook met je klas! 

We verloten, onder de deelnemers aan de bijeenkomst digitale geletterdheid op 21 november, 15 x een klassenuitje voor het voortgezet onderwijs. Wanneer je aanwezig bent deze middag, maak je kans om met je klas kosteloos naar het COMM: museum voor communicatie te gaan. Ook kan je tijdens dit bezoek eenmalig tegen gereduceerd tarief een workshop volgen over “Presenteren”, “Fake News” of “Mediawijsheid”. Deze duren 90 minuten en zijn afgestemd op jouw doelgroep.