Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 500+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Tekst van huidige website:(oude website pagina waarom digitale geletterdheid). Deze tekst moet nog geupdate n herschreven worden.

 

Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving en de toekomst. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet zijn herzien. Sindsdien is het landelijk curriculum alleen op punten aangepast. Hoog tijd om dat aan te pakken.

Voorstel digitale geletterdheid

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft een voorstel voor digitale geletterdheid neergelegd, zodat het in 2022 in het landelijk curriculum kan komen. In zes thema’s komen de vier vaardigheden van digitale geletterdheid aan bod: informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking.

Op dit moment buigt de Kamer zich over het voorstel voor de inhoud van het nieuwe curriculum. Gaat alles goed, dan zal het nieuwe curriculum naar verwachting in schooljaar ’22-’23 van kracht worden.

 

Digitale geletterdheid voor het basisonderwijs

In het basisonderwijs leren leerlingen in hun eigen context en leerniveau bewust om te gaan met digitale middelen. Hoe zoek je bronnen voor een werkstuk op internet? Wat kan je doen als je geconfronteerd wordt met kwetsende of schokkende afbeeldingen op het internet? Wat vind je ervan als foto’s van jou worden gedeeld? Hoe gebruik je digitale middelen om mooie dingen te maken?

 

Digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt de digitale wereld groter en complexer. Hoe organiseer je je eigen digitale identiteit? Hoe kun je digitale middelen gebruiken om je maatschappelijke betrokkenheid te tonen? Hoe werkt artificiële intelligentie (AI)? Leerlingen leren kritisch over technologievraagstukken nadenken. Digitale technologie speelt immers een grote rol in het leven en werken van mensen, maar is alles wat kan met deze digitale technologie ook wenselijk.

Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Er zijn twee manieren om digitale geletterdheid een plek te geven in het curriculum. Allereerst wordt digitale geletterdheid gedeeltelijk verweven binnen andere leergebieden.

Daarnaast krijgt het een eigen plek in het curriculum. Er is namelijk specifieke kennis en vaardigheid vereist voor het leergebied dat nauwelijks in andere leergebieden aan bod komt. Denk bijvoorbeeld aan programmeren. Dit vraagt om gespecialiseerde docenten die leerlingen die specifieke kennis en vaardigheden kunnen aanleren, zo nodig in aparte lessen.


“Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst,
hoort daar structurele aandacht voor ICT bij.”


 

Kern van het leergebied volgens Curriculum.nu

Terwijl de discussies over het curriculum op landelijk niveau doorgaan, worden docenten, schoolleiders en bestuurders zich steeds meer bewust van de mogelijkheden om het onderwijsaanbod dusdanig vorm te geven, dat het past bij de ambities en mogelijkheden van zowel de leerlingen als de school. Méér digitale geletterdheid behoort steeds vaker tot een van deze ambities.

Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben.

Het is belangrijk dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven en dat zij leren nadenken over de waarde van digitale technologie en media, voor hun toekomst en de samenleving. Leerlingen leren digitale technologie gebruiken om uiting te geven aan hun eigen persoonlijkheid en creativiteit. Ook leren zij creatief gebruik te maken van digitale technologie, bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen.

Wel of niet digitaal geletterd?

In het onderwijs wordt vaak ten onrechte gedacht dat leerlingen digitaal geletterd zijn. Het feit dat leerlingen steeds meer online zijn, betekent niet dat ze weten hoe ze de technologie zo effectief mogelijk moeten inzetten. Het is precies deze verwarring waar scholen mee worstelen.

Er is een dringende behoefte aan een duidelijke richtlijn. Een eenduidige maatstaf van vaardigheden die elke leerling dient te bezitten om een einde te maken aan de continue verwarring over digitale geletterdheid. Die richtlijn is er inmiddels.

Containerbegrip digitale geletterdheid

Het SLO, Kennisnet en het ontwikkelteam van Curriculum.nu hebben samen het containerbegrip digitale geletterdheid ontleed en verdeeld in vier digitale vaardigheden die terugkomen in zes thema’s:

  • Basiskennis ICT
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking

 

Leerplankaders van het SLO

 

Digitale geletterdheid in de toekomst

Is het handig om dit leergebied alvast op te pakken?

Ja! Digitale geletterdheid krijgt in de toekomst (2022) een vaste plek in het curriculum.  Het is goed om alvast voorbereid te zijn op de komende curriculumwijziging, vooral omdat je als school direct profijt ziet van goede digitale geletterdheid op school. Lees hier meer over het implementeren van digitale geletterdheid bij jouw op school.

Wat nu?

Inderdaad, wat nu? Er staat nu een richtlijn en dus houvast voor omgang met computers en internet voor leerlingen om zich staande te houden en op een juiste manier voort te bewegen in onze digitale samenleving. Met elk nieuw tussenproduct en straks een eindproduct hoeft er dus geen discussie op school meer te zijn over of leerlingen wel of niet digitaal geletterd zijn. De volgende stap is daadwerkelijk bepalen waar jij met jouw school en leerlingen staat op het gebied van digitale geletterdheid.

 

Direct in kaart brengen van de opleidingsbehoefte

Dat kan. Wij kunnen middels een 0-meting de huidige digitale geletterdheid van de leerlingen in kaart brengen en zodoende bepalen waar de opleidingsbehoefte ligt. Dit bieden wij gratis aan. Het is vervolgens aan de school om de volgende stap te maken voor de toekomst. Vraag hier meer informatie aan.

Meer weten

Zoveel scholen, zoveel wensen. Elke school is weer anders en vereist een andere blik voor het toepassen van de methode DIGIT. Ben je op zoek naar een stukje implementatieadvies? Laat het ons weten. Wij denken graag met je mee!

Naar boven