Hoe werkt DIGIT?

Je hebt vast vragen over hoe DIGIT werkt. Hieronder staat een selectie van de meest voorkomende vragen. Heb je een andere vraag? Ga dan naar het contactformulier en stel hem!

Ben je op zoek naar een stukje implementatieadvies? Laat ons dit dan ook weten. Zoveel scholen, zoveel wensen. Elke school is weer anders en vereist een andere blik voor het toepassen van onze methode. Wij denken graag met jullie mee!

Voor wie is DIGIT?

DIGIT is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Er zijn drie versies: voor het Praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. Wil je docenten scholen op het gebied van computervaardigheid, dan kun je ook bij ons terecht. Specifiek voor onze na-scholing hebben we de online leeromgeving omgedoopt tot ICT-Updater

Hoe is DIGIT opgebouwd?

DIGIT heeft 6 domeinen (methode) of een 8-tal losse modules, voor wanneer je slechts enkele onderwerpen (Word of Excel bijvoorbeeld) wilt behandelen. De 6 domeinen in DIGIT zijn Basiskennis ICT (x2: Windows/Office en Chromebook/GSuite), Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Projecten. Elk domein bestaat uit een aantal onderwerpen. En elk onderwerp bestaat op zijn beurt weer uit een aantal hoofdstukken en paragrafen. Allen uiteraard met een logische opbouw.Wanneer het hoofdstuk gaat over het gebruik van een programma (bijvoorbeeld Excel) dan bestaat elke paragraaf uit een deel theorie en een deel praktijk. In het theoretische gedeelte leren leerlingen bepaalde handelingen uitvoeren die ze in het praktische gedeelte in het programma zelf gaan toepassen/uitvoeren. DIGIT bestaat voornamelijk uit visuele content en zo min mogelijk uit tekst. In het theoretische gedeelte gaat de visuele content (bijvoorbeeld filmpjes) altijd gepaard met een aantal controlevragen die de leerlingen moeten maken om te kunnen bepalen of ze de content hebben gezien en begrepen. In het praktische gedeelte zijn de opdrachten toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen met aansprekende thema’s.

Optioneel kan je de leerlingen toetsen waarbij jij als docent de inhoud en de normering bepaald.

Hoe geef ik als docent les met DIGIT?

DIGIT heeft dus 6 domeinen. Vier daarvan; Basiskennis ICT (x2) en Informatievaardigheden en Computational Thinking, zijn door de leerlingen vrijwel geheel zelfstandig door te werken. De docent heeft de beschikking over lesbrieven, waarin duidelijk staat vermeld wat zowel hij, als de leerlingen kunnen verwachten per les.


Bij het domein Mediawijsheid is dit anders. Wat overeenkomt is dat er ook hier per les een lesbrief is. Wat verschilt is dat de lessen voor een groot deel klassikaal gedaan zullen worden, waarbij leerlingen zowel met de docent als met elkaar onderling zullen overleggen. In de 10 lessen Mediawijsheid zitten namelijk veel onderwerpen die zich uitstekend lenen als gespreksonderwerp in de klas. De docent heeft daarom een groter aandeel dan bij de andere domeinen.

Heb ik als docent een eigen online docentomgeving?

Jazeker, in DIGIT heb je als docent een eigen docentomgeving waarin je jouw klassen kunt beheren. Je zet de grote lijnen uit per leerling of per klas, en ziet vervolgens de antwoorden en resultaten vanzelf verschijnen.

De lesstof is voor elke leerling gelijk, de route en de normering heb jij als docent in de hand.Kan ik overal inloggen als leerling of docent?

Ja, dit kan. DIGIT is volledig online en de school heeft een unieke startpagina voor zowel de docent als de leerling. Deze startpagina kan op elke device met internet opgevraagd worden en is te bereiken op digit-vo.nl. Ideaal wanneer de leerling zijn werk op school niet af krijgt of om gewoon thuis nog even verder te oefenen.Hoeveel kost het?

Wanneer je als school wilt starten met DIGIT, dan krijg je te maken met jaarlijkse vaste kosten en ook jaarlijkse variabele kosten. Voor een uitgebreid overzicht van de prijzen, klik hier.


 

Is het materiaal up-to-date?

Inderdaad is het materiaal altijd up-to-date. Tenminste twee keer per jaar herzien wij ons digitale lesmateriaal. Zeker op het gebied van Mediawijsheid (Social Media) verandert er in de wereld van leerlingen veel en snel, en is het noodzakelijk om bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen over apps aan te passen, toe te voegen of juist te verwijderen. 

Heb ik als docent (voor)kennis nodig?

(Voor)kennis over ICT en internet is gewenst, maar niet direct noodzakelijk. Voorbereiding voor de lessen uiteraard wel.


Voor de voorbereiding per les hebben we lesbrieven voor de docent. Mocht je je als docent toch meer vertrouwd willen voelen op het gebied van ICT en internet, dan kunnen we uiteraard ook een training voor docenten op locatie te organiseren.

Krijgen de leerlingen een certificaat?

Ja, DIGIT kan afgesloten worden met het behalen van een certificaat. Echter, Instruct is geen erkende opleider, maar een uitgever. Onze certificaten hebben daarom geen officiële waarde. Dit biedt om die reden wel de vrijheid voor jou als docent om niet één certificaat uit te draaien per leerling voor het behalen van DIGIT, maar bijvoorbeeld per domein of zelfs per hoofdstuk. Erg leuk en handig voor in een portfolio!Hoeveel tijd kost DIGIT?

DIGIT is een volledige online methode van minimaal 40 – 60 klokuren. Hierbij ligt het zwaartepunt bij Basiskennis ICT. Dit component behelst ongeveer 20 uur. Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Computational Thinking en de Projecten allemaal ongeveer 10 uur.

Lukt het je niet om DIGIT in één schooljaar te behandelen? Geen probleem. Leerlingen hebben een tweejarige licentie. Je kunt er dus voor kiezen om de methode te verdelen over twee schooljaren.

Omdat DIGIT volledig online is, kunnen leerlingen ook thuis inloggen om huiswerk te maken. Wanneer er op school geen 40 uur beschikbaar is, is het dus mogelijk om gemakkelijk huiswerk mee te geven.

Moet ik DIGIT in een bepaalde volgorde doornemen met mijn leerlingen?

Nee, niet per sé. Alhoewel wij wel aanraden om met Basiskennis ICT te starten. Hier zitten namelijk veel competenties in waar ze bij Mediawijsheid en Informatievaardigheden ook gebruik van kunnen maken.

Werkt DIGIT op elk device en in elke browser?

Ja, DIGIT is device- en browseronafhankelijk. Echter, bij de behandeling van hoofdstuk 1 t/m 4 in Basiskennis ICT gaat DIGIT in de theorie uit van het gebruik van een Windows-pc met Office 2013/2016 of een Chromebook met Google G Suite.

Is er ook een nulmeting beschikbaar?

Ja, die is er. Maar er moet wel even bij gezegd worden dat de nulmeting voornamelijk bedoeld is als diagnostisch hulpstuk. De docent zal zelf naar aanleiding van de scores met de leerling de vervolgstappen gaan bepalen.

Wat heb ik nog meer nodig om een les met DIGIT te kunnen geven?

Aangezien het gros van de stof door middel van filmpjes wordt uitgelegd aan de leerling, is het raadzaam om leerlingen te verplichten om een koptelefoon of oordopjes mee te nemen. Verder heb je als docent alleen een glimlach nodig.