Nieuwe leeromgeving DIGIT-mbo 2020 – 2021

Vanaf komend schooljaar zal je als gebruiker in de nieuwe DIGIT-omgeving gaan werken. Er is een compleet nieuwe docentomgeving met meer mogelijkheden én een nieuwe aantrekkelijke omgeving voor de studenten.

Hieronder worden de meest voorkomende vragen over de nieuwe leeromgeving van DIGIT beantwoord. Zijn er nog andere vragen? Stuur dan een mail naar digit@instruct.nl.

Waarom een nieuwe leeromgeving?

De nieuwe leeromgeving heeft extra functionaliteiten, heeft een aantrekkelijke vormgeving die past bij deze tijd én biedt voordelen voor zowel docenten als studenten.

Wanneer kan ik van de nieuwe leeromgeving gebruikmaken?

Half juni zullen we aan de docenten die in de oude omgeving als beheerder bekend zijn een account toesturen om alvast een kijkje te kunnen nemen in de omgeving. Half augustus is de nieuwe leeromgeving volledig operationeel voor alle docenten en studenten.

Is de oude leeromgeving nog beschikbaar?

Voor studenten is het vanaf augustus 2020 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de oude leeromgeving. Alle studenten zullen gaan werken in de nieuwe leeromgeving. Docenten kunnen tot 1 november 2020 nog wel inloggen op hun oude account om antwoorden en resultaten van de studenten op te vragen.

Krijg ik een nieuwe docentomgeving?

De docenten die in de oude omgeving als beheerder bekend zijn, krijgen half juni een account toegestuurd. Vanaf augustus kunnen de docentbeheerders accounts aanmaken voor andere docenten voor een nieuwe docentomgeving.

Gaan studenten die al een account in de oude omgeving hebben ook over naar de nieuwe leeromgeving?

Ja, alle studenten gaan werken in de nieuwe leeromgeving. Wanneer studenten via een distributeur (Studers en MBOwebshop) besteld hebben, komen ze automatisch met hun ECK account in de nieuwe omgeving terecht. Wanneer de school studenten heeft geïmporteerd, is het nodig de studenten opnieuw in te voeren (op basis van e-mailadres).

Hoe krijgen mijn studenten hun huidige licentie op hun nieuwe account?

Studenten die hun licentie via een distributeur gekocht hebben (Studers en MBOwebshop), krijgen hun huidige licenties automatisch op hun nieuwe account. Studenten die hun licentie zelf gekocht hebben via de omgeving van DIGIT-mbo of via school hebben gekregen, moeten een aanvraag doen vanuit hun nieuwe DIGIT-mbo account.

De student vult het e-mailadres in van zijn oude account. In deze mailbox krijgt de student dan een code. Als deze code wordt ingevuld op de pagina krijgt de student de licentie(s) in zijn nieuwe account, die hij eerst had in zijn oude account.

Het is belangrijk dat de student nog voor de zomervakantie in zijn oude account een e-mailadres invult, zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de licentie kan worden overgezet naar het account in de nieuwe omgeving.

Via welke startpagina loggen studenten in?

Studenten die direct inloggen bij DIGIT, loggen vanaf het nieuwe schooljaar in op www.digit-mbo.nl. Er is dus geen schoolspecifieke URL meer.

Studenten die via ECK (single sign-on) werken, komen direct in de leeromgeving van DIGIT terecht.

Blijven alle antwoorden, resultaten en instellingen bewaard?

Ja, alle antwoorden en resultaten van studenten blijven bewaard in de oude leeromgeving en kan je exporteren naar PDF of Excel. De resultaten worden niet meegenomen naar de nieuwe leeromgeving.

Verandert de inhoud van DIGIT?

Het lesmateriaal (onderdelen en onderwerpen) blijven gelijk. De manier van werken voor studenten wijzigt wel. In de hoofdstukken zijn vragen toegevoegd, waar studenten op beoordeeld worden. Aan het einde van een hoofdstuk krijgen ze een score op basis van de gemaakte vragen, die automatisch nagekeken worden. Er kan worden ingesteld dat studenten verder mogen, als zij het voorgaande hoofdstuk met een voldoende score hebben afgerond.

Er zullen geen verplichte toetsen meer zijn aan het eind van elk hoofdstuk, aangezien studenten tijdens het werken in het hoofdstuk al direct beoordeeld worden op hun kennis en vaardigheden. Toetsen zullen we blijven aanbieden, maar zijn optioneel door jou als docent in te zetten.

Zijn er trainingen die ik kan volgen?

Ja, wij zullen de gehele maand september online trainingen aanbieden voor het gebruik van de nieuwe leeromgeving. Deze trainingen hebben als doel om alle deelnemers startklaar te maken. Een training om alle mogelijkheden door te nemen is zeer aan te bevelen. Zorg dat tenminste één persoon van je school zich voor één van deze trainingen aanmeldt. Bekijk deze pagina voor de data en tijdstippen van de trainingen.

Kan ik in de nieuwe omgeving zelf lesmateriaal toevoegen?

Ja, je kunt zelf opdrachten en theorie toevoegen aan DIGIT. Studenten maken de opdrachten en leveren deze via de omgeving in. Jij krijgt een melding in de docentomgeving, nadat studenten een opdracht hebben geüpload, zodat je deze kunt beoordelen.

Blijft het ISBN voor bestellingen van DIGIT gelijk?

Ja, hier verandert niets aan. Als de licenties voor DIGIT op de boekenlijst staan met het bekende ISBN, zullen automatisch de juiste licenties worden toegevoegd.

Ik heb nog licenties over in mijn docentomgeving, gaan deze mee over naar de nieuwe docentomgeving?

Uiteraard. Deze zijn vooraf door jullie ingekocht en nog niet gebruikt. Wij zullen deze voor jou klaarzetten in de nieuwe leeromgeving.