Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Daarom digitale geletterdheid

Meer digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij de leerlingen (en ook leerkrachten) is steeds vaker één van de ambities van scholen. Technologisering en digitalisering in de toekomst wordt alleen maar groter en op dit moment zijn leerlingen nog niet digitaal vaardig genoeg. De toekomst vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst, hoort daar structurele aandacht voor digitale geletterdheid bij.

 

Digitale geletterdheid, volgens curriculum.nu

Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn.

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van iedereen. De vervolgopleidingen en arbeidsmarkt vragen om digitaal vaardige mensen. Digitale technologie en (digitale) informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel onderdeel van onze samenleving geworden. De samenleving is hierdoor  ingrijpend veranderd en deze digitalisering gaat in een hoog tempo verder. Leerlingen leven met digitale technologie en beschouwen die als vanzelfsprekend. Toch blijkt dat zij lang niet alle mogelijkheden benutten en dat zij zich vaak niet voldoende bewust zijn van wat zij doen. Het is niet alleen van belang dat leerlingen bewust leren omgaan met de huidige digitale technologie, maar ook dat zij inzicht verwerven in de onderliggende concepten en dat zij een kritische, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Hiermee kunnen zij zich ook toekomstige digitale technologie eigen maken. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen.

Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen te laten groeien tot actieve, verantwoordelijke, zelfstandige participanten in onze (digitale) maatschappij. Het is
daarom belangrijk dat in alle aspecten en niveaus van het onderwijs leerlingen digitale kennis en vaardigheden kunnen aanleren en oefenen. Aangezien lang niet alle leerlingen dit van huis uit meekrijgen, is de rol van de school hierin onmisbaar.

Doel

Het doel is om de leerlingen digitaal vaardig de school te laten verlaten. Leerlingen komen met diverse achtergronden binnen. Sommige leerlingen zijn amper vaardig tot leerlingen die al kunnen programmeren. Een leerling is digitaal geletterd als hij of zij de vier beschreven domeinen beheerst. Deze domeinen zijn nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het doel is dat alle leerlingen zo digitaal geletterd worden, dat zij uiteindelijk in de context van hun vervolgstudie en (toekomstig) beroep met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en toepassing van digitale technologie binnen die context.

Onze visie

Alle leerlingen van jaar 1 en 2 dienen lessen te krijgen die het leergebied digitale geletterdheid. Naast dat de leerlingen kennis moeten verkrijgen van het leergebied digitale geletterdheid zal er ook bij de docenten kennis moeten zijn van dit thema.  Om de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum te laten slagen, is ons advies om digitale geletterdheid als afzonderlijk onderdeel in het curriculum te plaatsen en dus als apart vak op het rooster van de leerlingen. Ervaringen van verschillende scholen tonen aan dat de slagingskans van digitale geletterdheid in het curriculum groter is wanneer je dit leergebied als apart vak aanbiedt, dan wanneer je dit bij andere vakken onderbrengt en integreert.

Heb je vragen? Mail dan naar [email protected]. Telefonisch of per mail kunnen we op je vragen ingaan. Natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken. Wij hebben veel ervaring met het implementeren van digitale geletterdheid op school en willen dat graag met je delen.

Je kunt ook een proefalicentie aanvragen om de methode voor digitale geletterdheid te bekijken. We zien de reactie graag tegemoet.

 

Naar meer nieuws
Naar boven