Laatste nieuws

Inspiratiedag VO, digitale geletterdheid en informatica

Inspiratiedag vo

Op woensdag 17 april organiseert Instruct de Inspiratiedag vo. Hier komen docenten docenten digitale vaardigheden en informatica samen om zich te laten inspireren en informeren. We nodigen je van harte uit om die middag naar Inn Style in Maarssen (bij Utrecht) te komen.

Programma (14.30 – 19.30 )

Deze dag heeft diverse inhoudelijke workshops voor zowel de bovenbouw als de onderbouw, onderstaande thema’s komen onder andere aanbod:

Een interessante keynote over het thema Internet of Things door de IoT academy.

Voor docenten onderbouw:

 • Jongeren en mediawijsheid door Social Media Wijs
 • Digitaal geletterd met DIGIT
 • Workshop Internet of Things (IoT)
 • Nieuwe ontwikkelingen DIGIT

Voor docenten bovenbouw

 • Kunstmatige intelligentie
 • Physical Computing
 • Keuzethema Netwerken
 • PTA’s voor informatica

Ook is er die dag de uitreiking van de 3i Award.

We sluiten het programma af met een lekker diner.

Locatie
In Style is een mooi gelegen evenementenlocatie aan de rand van de Maarsseveense Plassen. Gemakkelijk en snel te bereiken vanaf Utrecht en Amsterdam. Je kunt er gratis parkeren. Meer over de bereikbaarheid lees je op hun website.

Aanmelden
Deelname aan de Inspiratiedag kost € 75,-. Voor gebruikers van DIGIT en/of Fundament zijn de kosten slechts € 49,50.

Meld je hier aan!

Kan je niet tot 17 april wachten, dan kun je ons ook vinden op andere bijeenkomsten en beurzen in het land:

 • LOB-congres, op 14 februari in Hilversum.
 • VO-congres, op donderdag 28 maart in Nieuwegein.

Praatplaat Digitale Geletterdheid

De Praatplaat Digitale Geletterdheid is een praktische tool om in schoolteams in gesprek te gaan over hoe je digitale geletterdheid een plek kunt geven in het curriculum. De praatplaat ondersteunt je om samen een visie op het leergebied te ontwikkelen, brengt de huidige stand van zaken op de school in beeld en helpt om vervolgstappen te formuleren.

De praatplaat ondersteunt het gesprek binnen het schoolteam. De praatplaat bestaat uit twee delen:

 • De voorkant van de praatplaat leidt tot een gezamenlijke ambitie ten aanzien van de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum, de spreekwoordelijke stip op de horizon.
 • De achterkant van de praatplaat helpt om de huidige stand van zaken te inventariseren en acties voor de korte en middellange termijn te formuleren.

Lees het volledige artikel op mediawijzer.net

Bron: mediawijzer.net

Contact tussen leraar en leerling via Social Media

Moet een complimentje op Instagram kunnen? Gaat een opmerking over het uiterlijk via WhatsApp te ver? Dankzij sociale media en de #MeToo-affaire lijkt het misschien alsof het contact tussen leraar en leerlinge onder een vergrootglas ligt. Maar die gevoeligheid is van alle tijden, weet Remco Pijpers. Het enige verschil is dat het anno 2018 beter wordt vastgelegd dan voorheen. 

Pijpers is adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet, een dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs. ,,Veel docenten laten al jaren bewust de deur open staan als ze alleen met een meisje in de klas zitten. Om maar niet de indruk te wekken dat er binnen wat wordt gezegd dat niet door de beugel kan.”
Het kan verdraaid lastig zijn voor een schoolbestuur om aan te geven waar de grens voor docenten ligt. Want hoeveel afspraken je ook maakt: er blijft altijd een grijs gebied. ,,Elke opmerking is afhankelijk van de context. Dat is online niet anders dan in de aula. Het maakt nogal wat uit of je iets als een grapje zegt in een groot gezelschap of in alle ernst een-op-een.”

Juist daarom laat hij zich liever niet uit over het voorval op het Maaslandcollege. Want hij kent de docent niet en heeft het appverkeer niet gelezen. ,,Maar volgens mij kan je als leraar een heel simpele vuistregel hanteren: alles wat je aan een leerling stuurt, moet je ook naar het schoolhoofd kunnen sturen. En die moet het vervolgens aan een ouder kunnen uitleggen, mocht dat nodig zijn. Als je je daaraan houdt, zit je volgens mij altijd goed.”

Bron: https://www.bd.nl

Camps: “Hervormingen voor toekomstbestendig onderwijs”

“Het verschil tussen wat de economie vraagt en het onderwijs biedt neemt al te lang toe”, stelt Camps. “Dit bedreigt de groei van de arbeidsproductiviteit, en dus onze welvaart. Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een studieaanbod dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Hoewel steeds meer studenten een technische studie willen volgen, wordt hier in veel gevallen door capaciteitstekort een aanmeldingsstop (numerus fixus) gehanteerd. Dat is de wereld op zijn kop. De veranderende economie vraagt daarnaast om een flexibel en modern curriculum. Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen.”

Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor snelle verbetering en vernieuwing, en benadrukt dat het voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang is dat het loopbaanperspectief van docenten verbetert. Daarnaast moet het Rijk door middel van heldere doelen duidelijk maken wat er van het onderwijs verwacht wordt.

Lees hier het hele artikel

Terugblik bijeenkomst Digitale Geletterdheid

Vorige week vond tijdens de Week van de Mediawijsheid onze bijeenkomst met het thema digitale geletterdheid plaats. Er waren ruim 50 deelnemers die zich hebben verdiept in Jongeren en Mediawijsheid, Computational Thinking en ook met ontwikkelaars hebben kunnen sparren. Wij vonden het een inspirerende middag en willen je daarom hartelijk danken voor je komst.

Presentaties:

En de links naar de (gratis) lessen: voor leerkrachten en voor kinderen

   

Dieter Möckelmann aanwezig tijdens bijeenkomst Digitale Geletterheid

Op 21 november organiseert Instruct een bijeenkomst met het thema digitale geletterheid. Vanuit het COMM: museum van communicatie in Den Haag zal Dieter Möckelmann van Like to Share stilstaan bij het belang voor de juiste skills voor leraren. Om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren, moet de leraar er ook bekwaam in zijn. Naast zijn presentatie “Heeft u wél de skills?” staan er ook nog vele andere interessante sprekers op het programma.

Programma op 21 november (13.00 – 17.00 uur):

Optie: kosteloos bezoek aan het museum tussen 11.00 uur – 13.00 uur

 • Jongeren en mediawijsheid

Linda Vonhof

Linda Vonhof van Social Media Wijs maakt op basis van onderzoek en trends inzichtelijk hoe jeugd gebruik maakt van social media. Online veiligheid, groepsdruk 2.0 en social influencers komen als thema’s naar voren.

 • Ontwikkelingen vanuit SLO

SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) vertelt o.a. over de leerlijnen digitale geletterdheid die ze aan het ontwikkelen zijn met scholen.

Over Basiskennis ICT, Informatie-vaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid in DIGIT, voor docenten die al met DIGIT werken is er een verdiepende sessie.

 • Computational Thinking

Felienne HermansFelienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen.

 • COMM, Dieter Möckelmann
 • Heb jij wél de skills? Om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren, moet de leraar er ook bekwaam in zijn. Namens COMM zal Dieter Möckelmann van Like to Share stilstaan bij het belang van de juiste skills voor leraren.

 • Borrel

Klik hier om je aan te melden

Instruct organiseert dit op 21 november in het COMM: museum voor communicatie in Den Haag.


ACTIE: bezoek COMM ook met je klas! 

We verloten, onder de deelnemers aan de bijeenkomst digitale geletterdheid op 21 november, 15 x een klassenuitje voor het voortgezet onderwijs. Wanneer je aanwezig bent deze middag, maak je kans om met je klas kosteloos naar het COMM: museum voor communicatie te gaan. Ook kan je tijdens dit bezoek eenmalig tegen gereduceerd tarief een workshop volgen over “Presenteren”, “Fake News” of “Mediawijsheid”. Deze duren 90 minuten en zijn afgestemd op jouw doelgroep.

Conferentie Digitale Geletterdheid

In de week van de mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) organiseren Instruct en Kennisnet beiden een conferentie over Digitale Geletterdheid.

Instruct organiseert dit op 21 november in het COMM: museum voor communicatie in Den Haag en Kennisnet organiseert dit op 16 november in Beeld en Geluid Hilversum.

Programma op 21 november (13.00 – 17.00 uur):

Optie: kosteloos bezoek aan het museum tussen 11.00 uur – 13.00 uur

 • Jongeren en mediawijsheid

Linda Vonhof

Linda Vonhof van Social Media Wijs maakt op basis van onderzoek en trends inzichtelijk hoe jeugd gebruik maakt van social media. Online veiligheid, groepsdruk 2.0 en social influencers komen als thema’s naar voren.

 • Ontwikkelingen vanuit SLO

SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) vertelt o.a. over de leerlijnen digitale geletterdheid die ze aan het ontwikkelen zijn met scholen.

Over Basiskennis ICT, Informatie-vaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid in DIGIT, voor docenten die al met DIGIT werken is er een verdiepende sessie.

 • Computational Thinking

Felienne HermansFelienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen.

 • COMM

Museum voor communicatie is de plek waar je de invloed van communucatie ervaart. Als bezoeker onderga je wat de impact van communciatie is op jou en je omgeving.

 • Borrel

Klik hier om je aan te melden


ACTIE: bezoek COMM ook met je klas! 

We verloten, onder de deelnemers aan de bijeenkomst digitale geletterdheid op 21 november, 15 x een klassenuitje voor het voortgezet onderwijs. Wanneer je aanwezig bent deze middag, maak je kans om met je klas kosteloos naar het COMM: museum voor communicatie te gaan. Ook kan je tijdens dit bezoek eenmalig tegen gereduceerd tarief een workshop volgen over “Presenteren”, “Fake News” of “Mediawijsheid”. Deze duren 90 minuten en zijn afgestemd op jouw doelgroep.

Bijeenkomst Digitale Geletterdheid 21 november

Uitnodiging bijeenkomst Digitale Geletterdheid (13.00 – 17.00 uur)

Een speciale dag voor jou én met jou, waarbij het programma is afgestemd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in het vo. De middag geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in het onderwijs en je krijgt handvatten om het zelf in te zetten.

Onderstaand en meer komt aan bod bij de bijeenkomst op woensdag 21 november in het COMM: museum voor communicatie waar we je van harte voor uitnodigen!

Programma themamiddag Digitale Geletterdheid met o.a. (13.00 – 17.00):

Optie: kosteloos bezoek aan het museum tussen 11.00 uur – 13.00 uur

 • Jongeren en mediawijsheid

Linda Vonhof van Social Media Wijs maakt op basis van onderzoek en trends inzichtelijk hoe jeugd gebruik maakt van social media. Online veiligheid, groepsdruk 2.0 en social influencers komen als thema’s naar voren.

 • Methode DIGIT

Over Basiskennis ICT, Informatie-vaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid in DIGIT, voor docenten die al met DIGIT werken is er een verdiepende sessie.

 • Computational Thinking

Felienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen.

 • COMM

Museum voor communicatie is de plek waar je de invloed van communucatie ervaart. Als bezoeker onderga je wat de impact van communciatie is op jou en je omgeving.

 • Borrel
Klik hier om je aan te melden

ACTIE: bezoek COMM ook met je klas! 

We verloten voor deelnemers op 21 november aan de bijeenkomst digitale geletterdheid 15 x een klassenuitje. Wanneer je aanwezig bent deze middag, maak je kans om met je klas kosteloos naar het COMM: museum voor communicatie te gaan. Ook kan je tijdens dit bezoek eenmaling tegen gereduceerd tarief een workshop volgen over “Presenteren”, “Fake News” of “Mediawijsheid”. Deze duren 90 minuten en zijn afgestemd op jouw doelgroep.

Tweede tussenproduct curriculum: model voor het ontwerp van digitale geletterdheid

Het model voor het ontwerp van digitale geletterdheid is het tweede tussenproduct van het ontwikkelteam Curriculum.nu. Kennisnet sprak Frank van der Sterren van het ontwikkelteam Curriculum.nu. Hij vertelt over het resultaat van het tweede tussenproduct en de feedback op het eerste tussenproduct.

Wat was de belangrijkste feedback op het eerste tussenproduct?

“We zijn heel tevreden met alle positieve en opbouwende feedback. De belangrijkste punten van feedback hadden betrekking op het curriculumontwerp en op de invoering van het ontwerp. Het ontwerp – dit is het model en de introductie van de vier inhoudelijke domeinen – zorgde in het begin voor spraakverwarring, aangezien de term ‘domeinen’ al gebruikt wordt door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). In onze herziene versie hebben we dit vervangen door de term ‘perspectieven’. Deze sluiten aan op de bestaande vier domeinen van het SLO.

“Een ander belangrijk punt is de haalbaarheid van volledige integratie van digitale geletterdheid. Hierover hebben we in de tweede ontwikkelsessie veel gediscussieerd. Dit blijft onderwerp van gesprek, maar wij blijven op dit moment bij ons standpunt dat het vanuit het ideaalbeeld geïntegreerd aangeboden wordt. We kijken ook realistisch naar de praktische uitvoering en beseffen dat de keuze voor volledige integratie nog niet gemaakt kan worden.”

Lees het volledige interview op de website van Kennisnet.