Laatste nieuws

Daarom digitale geletterdheid: digitalisering toekomst

Shoppen doen we online, onze agenda houden we bij in de app, met een tablet worden alle patiënten in het ziekenhuis voorzien van maaltijden en op school komen de wijzigingen in de roosters door via Whatsapp. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving.

Meer digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij de leerlingen (en ook leerkrachten) is steeds vaker één van de ambities van scholen. Technologisering en digitalisering in de toekomst wordt alleen maar groter en op dit moment zijn leerlingen nog niet digitaal vaardig genoeg. De toekomst vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst, hoort daar structurele aandacht voor digitale geletterdheid bij.

 

Digitale geletterdheid, volgens curriculum.nu

Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn.

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van iedereen. De vervolgopleidingen en arbeidsmarkt vragen om digitaal vaardige mensen. Digitale technologie en (digitale) informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel onderdeel van onze samenleving geworden. De samenleving is hierdoor  ingrijpend veranderd en deze digitalisering gaat in een hoog tempo verder. Leerlingen leven met digitale technologie en beschouwen die als vanzelfsprekend. Toch blijkt dat zij lang niet alle mogelijkheden benutten en dat zij zich vaak niet voldoende bewust zijn van wat zij doen. Het is niet alleen van belang dat leerlingen bewust leren omgaan met de huidige digitale technologie, maar ook dat zij inzicht verwerven in de onderliggende concepten en dat zij een kritische, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Hiermee kunnen zij zich ook toekomstige digitale technologie eigen maken. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen.

Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen te laten groeien tot actieve, verantwoordelijke, zelfstandige participanten in onze (digitale) maatschappij. Het is
daarom belangrijk dat in alle aspecten en niveaus van het onderwijs leerlingen digitale kennis en vaardigheden kunnen aanleren en oefenen. Aangezien lang niet alle leerlingen dit van huis uit meekrijgen, is de rol van de school hierin onmisbaar.

Doel

Het doel is om de leerlingen digitaal vaardig de school te laten verlaten. Leerlingen komen met diverse achtergronden binnen. Sommige leerlingen zijn amper vaardig tot leerlingen die al kunnen programmeren. Een leerling is digitaal geletterd als hij of zij de vier beschreven domeinen beheerst. Deze domeinen zijn nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het doel is dat alle leerlingen zo digitaal geletterd worden, dat zij uiteindelijk in de context van hun vervolgstudie en (toekomstig) beroep met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en toepassing van digitale technologie binnen die context.

Onze visie

Alle leerlingen van jaar 1 en 2 dienen lessen te krijgen die het leergebied digitale geletterdheid. Naast dat de leerlingen kennis moeten verkrijgen van het leergebied digitale geletterdheid zal er ook bij de docenten kennis moeten zijn van dit thema.  Om de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum te laten slagen, is ons advies om digitale geletterdheid als afzonderlijk onderdeel in het curriculum te plaatsen en dus als apart vak op het rooster van de leerlingen. Ervaringen van verschillende scholen tonen aan dat de slagingskans van digitale geletterdheid in het curriculum groter is wanneer je dit leergebied als apart vak aanbiedt, dan wanneer je dit bij andere vakken onderbrengt en integreert.

Heb je vragen? Mail dan naar digit@instruct.nl. Telefonisch of per mail kunnen we op je vragen ingaan. Natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken. Wij hebben veel ervaring met het implementeren van digitale geletterdheid op school en willen dat graag met je delen.

Je kunt ook een proefalicentie aanvragen om de methode voor digitale geletterdheid te bekijken. We zien de reactie graag tegemoet.

 

Minecraft Bouwwedstrijd in bibliotheek in Tiel

TIEL Minecraft is een onder jongeren immens populair en leerzaam computerspel, waarbij ze creatief kunnen bouwen met blokken. Leerzaam, want het stimuleert de digitale geletterdheid. Op maandag 22 juli kunnen Minecraft-fans hun hart ophalen tijdens de Minecraft Bouwwedstrijd in het Medialab in de Bibliotheek in Tiel. Jongens en meiden vanaf 8 jaar worden uitgedaagd om in teams de meest originele bouwcreaties te maken.
Deelnemers ontvangen een speciale bouwopdracht. Deze opdracht blijft grotendeels tot het laatst geheim. Voorbereiden is dus niet mogelijk.In kleine teams gaan de deelnemers de uitdaging aan om op een beveiligde server een bouwopdracht uit te voeren op hun eigen, lege weiland. De laptops staan voor ze klaar, dus het is niet nodig zelf iets mee te nemen. Minecraft-spelers kunnen zich individueel opgeven; de teams worden op de dag zelf samengesteld. Het winnende team krijgt een mooie legobokaal.

De wedstrijd is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. Er is een wedstrijd in de ochtend en een wedstrijd in de middag. Vooraf krijgen deelnemers de mogelijkheid om met hun vrienden een eigen team samen te stellen. Individuele deelnemers worden ter plekke in teams gedeeld en gaan – samen met hun nieuwe game-vrienden – de strijd aan tegen de andere spelers. In totaal kunnen 60 kinderen deelnemen: 30 in de ochtendgroep van 10.30 tot 13.00 uur en 30 in de middaggroep van 13.30 tot 16.00 uur. Deelnemen kost € 15,- per persoon. Aanmelden kan via www.bibliotheekrivierenland.nl/agenda

Het Minecraft-evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de ZinderZomerWeek in Zinder met medewerking van Bibliotheek Eemland (Amersfoort).

Bron: https://stadtiel.nl/lokaal/minecraft-bouwwedstrijd-bibliotheek-tiel-617540

Digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum

De Tweede Kamer zal komend najaar (2019) besluiten of het leergebied digitale geletterdheid in het curriculum terugkomt in de vorm van de verschillende kerndoelen. Kennisnet heeft een podcast gepubliceerd waarom het van belang is om digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs te geven. Het ontwikkelteam bespreekt ook waarom dit nu belangrijk is.

Bij het gesprek zijn Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet), Kunna Smit (lid van ontwikkelteam digitale geletterdheid) en Hans de Vries (procesbegeleider van het ontwikkelteam digitale geletterdheid) aanwezig.

Instruct heeft de highlights uit dit gesprek voor jou hier gepubliceerd.

Het ontwikkelteam zelf is heel divers samengesteld, de leden zijn werkzaam in alle sectoren van het onderwijs. Iemand die in het praktijkonderwijs les geeft, docenten van het gymnasium, vmbo etc. Kortom: een rijkdom aan ervaring en sectoren. Er komt feedback vanuit het veld en het ontwikkelteam maakt er vervolgens chocolade van;) 

Je doet het als ontwikkelteam eigenlijk nooit goed. Mensen mogen van het plan ook wat vinden, daar heeft het ontwikkelteam veel aan. Hoe meer feedback, hoe meer ze hier wat mee kunnen doen. Alle teams zijn begonnen met een visie op het leergebied te formuleren. Daarbij was de opgave om de visie zo te formuleren dat het echt richtinggevend was voor het leergebied. Het team digitale geletterdheid is erin geslaagd om een uitgesproken visie neer te zetten met wat er wel en wat er niet aan de orde moet komen in het curriculum. 

De visie doelt vooral op de ontwikkeling van leerlingen (zelfredzaamheid / zelfstandigheid); leerlingen zodanig toerusten dat ze veranderingen in de technologie goed kunnen begrijpen en het liefst er ook nog aan kunnen bijdragen vanuit hun eigen positie. Het ontwikkelteam focust op handelen met begrip en kennis van achterliggende concepten. Richt je bijvoorbeeld op de functionaliteiten van een tekstverwerkingsprogramma, i.p.v. specifiek op bijvoorbeeld Word. Met diepere kennis kunnen leerlingen hun weg ook in de toekomst vinden.

Het ontwikkelteam heeft vervolgens 8 grote opdrachten (ook wel thema’s) neergezet. Bijvoorbeeld Veiligheid en Privacy, daarbij past de vraag hoe borg je je eigen gegevens online? De 8 grote opdrachten zijn terug te lezen op curriculum.nu. Daar horen dan ook weer bouwstenen bij.  Het plan is een omvangrijk stuk geworden. De 80 pagina’s zijn nodig om tot uiteindelijk de kerndoelen te komen, het ontwikkelteam verantwoordt ook direct ook wat ze doen en er zit een filosofie achter. Nu is de kunst voor ons om dit weer terug te brengen naar behapbare proporties voor de scholen. 

Kerndoelen en eindtermen zijn er om scholen te helpen en meer richting te geven. Elke curriculumvernieuwing duurt een aantal jaren, het is een lang traject, die tijd heb je nodig om te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt en om de juiste keuzes te kunnen maken. De planning is dat eind 2022 de kerndoelen definitief zijn vastgesteld en de scholen ermee aan het werk moeten zijn. De Tweede Kamer zal hier dan nog een definitief besluit over moeten nemen. Ambitie is om nu iets neer te zetten waarmee het onderwijs een hele lange tijd mee vooruit kan. 

Hans geeft tot slot mee aan de scholen: “Je hoeft er niet meer lang mee te wachten, er is al veel lesmateriaal te vinden en er is plan en een handboek van Kennisnet. Aarzel niet en ga er mee aan de slag!”

Beluister de Podcast van Kennisnet hier.


Meer weten over het lesmateriaal voor digitale geletterdheid van Instruct? DIGIT is een compleet nieuwe methode voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs.

Vraag hier kosteloos een proeflicentie aan. 

Of vraag via onderstaande button geheel vrijblijvend een gesprek aan over de mogelijkheden bij jou op school.

Digitale geletterdheid en taalonderwijs: breng ze samen

Scholen maken hun leerlingen al heel lang digitaal vaardig, maar het gebeurt vaak ad hoc. Gelukkig groeit het aantal scholen dat lijn aanbrengt in onderwijs van digitale geletterdheid, zoals Vrijeschool Widar in Delft en Openbaar Onderwijs Groningen. Deze scholen zien dat losse lessen onvoldoende zijn.

Om leerlingen echt digitaal geletterd te maken, is meer nodig. Integratie in bestaande vakken ligt voor de hand. Zoals je leerlingen de opdracht geeft om een brief te schrijven bij Nederlands, zou het ook normaal moeten zijn om een mail op te stellen en te leren over de ins en outs van communiceren via internet.

Integratie in taalonderwijs

3 tips om te starten met digitale geletterdheid en taal

1. Maak van digitale geletterdheid prioriteit in het strategisch beleidsplan, met de nadruk op geletterdheid

Programmeren is leuk en experimenteren met robots ook . Maar een stevige basis in digitale geletterdheid, verankerd in taalonderwijs, is belangrijker. Maak er een prioriteit van en benoem dit in het strategisch beleidsplan. Ict-basisvaardigheden en digitale informatievaardigheden horen daar ook bij.

2. Aan de slag met een leerlijn digitale geletterdheid? Leg de link met ‘taal’

Werk je met een leerlijn digitale geletterdheid, of ben je van plan er zelf een te ontwikkelen? Leg daarin de link met taal. Bekijk voor inspiratie het voorstel van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid, dat valt onder Curriculum.nu. Met name de ‘bouwstenen’ 1 tot en met 4 kunnen helpen.

3. Werk samen met andere scholen

Een aantal schoolbesturen in het po en vo heeft de ambitie om digitale geletterdheid te verbinden met taal en werkt samen.

Lees het volledige artikel op Kennisnet.nl

Hoofdlijn voorstel van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid

Het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid vanuit curriculum.nu vindt het belangrijk dat leerlingen op eigen kracht leren functioneren in de gedigitaliseerde samenleving. Tevens is het belangrijk dat ze begrip ontwikkelen van de werking van digitale technologie, zodat zij kunnen meebewegen met de veranderende technologie en daar ook aan kunnen bijdragen. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen. Vanuit de kennis van basisconcepten kunnen leerlingen nieuwe ontwikkelingen begrijpen.

Lees meer over dé methode voor digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. 

Positie van Digitale Geletterdheid in het curriculum

DIGIT in de klas

Het is nog niet definitief, maar de kans is groot dat er binnenkort kerndoelen voor digitale geletterdheid worden vastgesteld. Het thema zal een vaste positie moeten krijgen in het onderwijs. Hoe kunnen scholen dat doen?

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid adviseert om Digitale geletterdheid op twee manieren een plek in het curriculum te geven.

  1. Een eigen plek in het curriculum

Het leergebied heeft specifieke kennis, concepten en werkwijzen die, zo blijkt ook uit de grote opdrachten van andere leergebieden, niet op een vanzelfsprekende wijze bij andere leergebieden aan de orde komen. Te denken valt aan kennis van en omgaan met verbindingen en netwerken en aan de kennis van en het omgaan met het aansturen van digitale technologie. Aangezien het bewust, kritisch, verantwoordelijk en creatief gebruik van digitale technologie een stevige kennisbasis, basisvaardigheden en beheersing van specifieke werkwijzen vereist, zijn er gespecialiseerde leraren nodig om ervoor te zorgen, dat leerlingen zich deze basis verwerven

2. Een plek binnen de andere vakken.

Zoals digitale technologie verweven is met alle sectoren van de maatschappij en in het leven van mensen, zo raakt digitale geletterdheid steeds meer verweven met de andere leergebieden. Deze bieden de context waarbinnen leerlingen werken aan hun digitale geletterdheid. Daar leren zij omgaan met digitale informatie en leren zij over de invloed van technologie op onze samenleving en economie. Zij kunnen de creatieve en productieve mogelijkheden van digitale technologie inzetten om de eigen leerdoelen te behalen. Een andere reden om digitale geletterdheid te verweven in de andere leergebieden is, dat inhouden van de andere leergebieden ook veranderen onder invloed van digitale technologie en technologische ontwikkelingen.

De tweesporenaanpak geldt ook voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. In de context van de vakken onderhouden en breiden leerlingen uit wat zij in de onderbouw hebben geleerd. In de eindtermen van de vakken dienen onderhoud en uitbreiding van digitale geletterdheid geborgd te worden.

In de bovenbouw van het VO zullen gespecialiseerde leraren leerlingen moeten begeleiden om de meer specialistische kennis, vaardigheden en werkwijzen te verwerven. In de bovenbouw van havo en vwo zouden alle leerlingen de mogelijkheid moeten hebben het vak informatica te volgen. Het recentelijk vernieuwde examenprogramma van dit vak sluit goed aan op de doorlopende leerlijn digitale geletterdheid die in PO en onderbouw VO wordt ingezet. Het vak is toegankelijk voor leerlingen van alle profielen en biedt leerlingen ruimte om zich te verdiepen in onderwerpen die aansluiten bij hun interesses, profiel en toekomstige opleiding. In de bovenbouw van het vmbo wordt gekozen voor eenzelfde benadering. Binnen vakken en de profieldelen zal de aandacht daarom vooral gericht zijn op het onderhouden van de vaardigheden en kennis die leerlingen in de onderbouw in het kader van digitale geletterdheid hebben geleerd. Daarnaast moet het voor een vmbo-leerling mogelijk zijn om zich te blijven verdiepen en verbreden, bijvoorbeeld door keuzevakken zoals ‘Innovatie & Prototyping, ‘Slimme technologie’ of ‘Cloud of cybersecurity’. Voor de gemengde en theoretische leerweg zijn er daarnaast de vakken ‘Informatietechnologie voor de gemengde en theoretische leerweg’ of ‘Technologie en toepassing’.

Het belang van digitale geletterdheid is groot. De verankering van digitale geletterdheid in het curriculum moet zodanig zijn, dat elke leerling (op zijn/haar niveau) digitaal geletterd het onderwijs verlaat. Om dit te bereiken, is de beschreven tweesporenaanpak volgens het ontwikkelteam digitale geletterdheid op dit moment het meest geschikt.

Bron: curriculum.nu

Geletterde verhalen, 20 ervaringen

Geletterde verhalen

Naar verwachting zal in februari 2020 een nieuw boek van BoekTweePuntNul verschijnen, getiteld: ‘Geletterde Verhalen, 20 persoonlijke verhalen over digitale geletterdheid’

In dit boek zullen 20 personen binnen het onderwijs hun ervaringen over digitale geletterdheid op een inspirerende manier delen. Bekijk hieronder alvast een voorproefje:

Houd daarnaast vooral hun website (https://www.boektweepuntnul.nl/) in de gaten!

 

Polarisatie online en in de klas: “Nodig leerlingen uit tot nuance, luisteren en denken”

“Polarisatie in de samenleving is een veelbesproken onderwerp. Sociale media dragen bij aan die polarisatie.” Dat zegt Bart Brandsma, auteur van het boek ‘Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’. Hoe kan het onderwijs omgaan met polarisatie online en in de klas?

Zwart-wit denken is mens-eigen. Man versus vrouw, vreemd tegenover eigen, christen versus moslim, jong tegenover oud, Amsterdam tegenover Rotterdam, autochtoon versus allochtoon. Denken in tegenstellingen is iets van alle tijden.

Volgens Brandsma, sociaal en politiek filosoof, is het oplossen van die tegenstellingen een stuk complexer geworden. De invloed van internet en sociale media op meningsvorming is groot. Terwijl het in de huidige (digitale) samenleving juist van groot belang is dat we naar elkaar luisteren en niet meteen een mening verkondigen.

Wat merkt u van de invloed van sociale media in het onderwijs?

“In mijn gesprekken met het onderwijs merk ik heel duidelijk de invloed van media: als er op vrijdag een incident is op school, woekert dat in het weekend door via sociale media. Leerlingen dompelen zich onder in media. Als je als leraar daar online niet bij bent of geen zicht op hebt, zul je daar op maandag last van hebben.

“In de digitale context wordt veel gedacht in zwart-wit. Digitale media zorgen voor voortdurende actie en reactie. Vaak draait het dan om de identiteit van de ander. Die is goed of slecht. Door beelden te herhalen, zetten ze zich vast, mensen wennen eraan.

Hoe kan het onderwijs hiermee omgaan?

“Scholen moeten strategieën hebben en deze bijbrengen aan leerlingen. De directie zorgt ten eerste voor een veilig schoolklimaat. Daarin is de leraar bruggenbouwer: iemand die vragen stelt. Iemand die zich boven de partijen plaatst, en soms juist tussen de leerlingen, met een eigen, persoonlijk verhaal, in het midden van de spanning.

Wat kunnen scholen doen om ook online het midden te versterken en polarisatie te verminderen?

“In het huidige schoolklimaat worden leerlingen opgeleid tot kritische burgers die een mening hebben. Maar leerlingen moeten juist kritische burgers worden die goed kunnen luisteren.

Lees het volledige artikel op Kennisnet.nl

 

Curriculum.nu: een eerste blik op digitale geletterdheid

Wat vinden jullie van de conceptvisie voor Digitale geletterdheid? Onlangs gaven twaalf leraren uit het hele land feedback aan het ontwikkelteam van Curriculum.nu. Teamlid Gijsbreght van Doorn: ,,Er bestaat nog niets voor dit leergebied. Dat is best spannend, want we hebben geen referentiepunt. Maar het geeft ook veel kansen.”

Digitale Geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, haalt het ontwikkelteam zo veel mogelijk feedback op bij scholen, vakverenigingen, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Dit keer waren Kunna Smit (leerkracht/taalspecialist bij VCPO Spijkenisse), Gijsbreght van Doorn (Onderwijsspecialist/IT adviseur) en Mark Weekenborg (beleidsadviseur PO-Raad) van het ontwikkelteam te gast bij de PO-Raad en het project Slimmer leren met ICT om samen met twaalf leraren te reflecteren op de conceptvisie voor Digitale geletterdheid.

Vier domeinen

Het ontwikkelteam verdeelt Digitale geletterdheid in vier ‘domeinen’: kennis van, werken met, nadenken over en creatief zijn met digitale technologie. Dekken deze invalshoeken de lading? De leraren vinden van wel. ,,Je kunt hier wat mee in de onder- én de bovenbouw door de complexiteit van de opdrachten aan te passen” en ,,het gaat niet alleen over kennis en vaardigheden, maar ook om houding en attitude”. ,,De visie moet door de leraren worden gedragen. Dat zal niet lukken met een cursusje, het gaat om herhalen en oefenen. Een leven lang leren, dat zal de norm worden.”

Hoe nu verder?

Eind mei gaat het ontwikkelteam met alle feedback aan de slag om te komen tot een beschrijving van de kern van Digitale geletterdheid op basis van een aantal inzichten. Op 5 juni start de tweede consultatieperiode (over de grote opdrachten per leergebied) en kunt u opnieuw feed back geven. Het bijgestelde visiedocument vindt u vanaf 11 juni op www.curriculum.nu.

 

Bron: PO Raad

Terugblik Inspiratiedag

Op woensdag 17 april 2019 vond de Inspiratiedag digitale geletterdheid & informatica plaats. Tijdens deze middag en avond bij Inn Style in Maarssen zijn er interessante presentaties en workshops gegeven. Ook was er de feestelijke prijsuitreiking van de 3i Award.

De door Instruct georganiseerde dag is bedoeld voor het voortgezet onderwijs, met name voor onderbouw docenten digitale geletterdheid en bovenbouw docenten informatica. De uitreiking van de 3i Award voor het beste profielwerkstuk is een vast onderdeel.

Jurjen LengkeekDe keynote die middag was van de IoT Academy. Jurjen Lengkeek maakte duidelijk hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan. Hij benadrukte dat de docenten de leerlingen moeten voorbereiden op toekomstige beroepen.

In de eerste workshopronde kozen docenten digitale geletterdheid tussen een workshop over ‘Jongeren & Mediawijsheid’ of ‘Aan de slag met DIGIT’. Voor docenten informatica ging dit tussen ‘Kunstmatige intelligentie’ en ‘Serverpark inrichten’Netwerken. Beide onderwerpen zijn keuzethema’s uit het nieuwe examenprogramma informatica. De workshops werden gegeven door vakspecialisten die de bijbehorende lesmodule ontwikkeld hebben.

In de pauzes bekeken de bezoekers de genomineerde profielwerkstukken en brachten zij hun stem uit voor de publieksprijs. De leerlingen vertelden vol passie over hun projecten. Docenten waren onder de indruk van het niveau van de profielwerkstukken.

De tweede workshopronde werd er een IoT workshop gegeven waar de deelnemers zelf aan de slag gingen met een variant op de Arduino, de Marvin. In de workshop ‘Nieuwe ontwikkelingen DIGIT’ werden naast de ontwikkelingen in het curriculum ook het design en de functionaliteiten in de nieuwe leeromgeving gepresenteerd. workshop Inspiratiedag‘Kunstmatige intelligentie’ en ‘Physical computing’ waren de onderwerpen waar de informaticadocenten uit konden kiezen.

Vervolgens was de prijsuitreiking van de 3i Awards voor havo en vwo. Hier werd de bewondering uitgesproken voor het niveau van de PWS’en en de inzet van deze excellente leerlingen. Nog nooit was het aantal inzendingen zo groot als dit jaar. Na de uitreiking gingen de leerlingen met elkaar en met hun trotse docenten en meegekomen familie op de foto. Afsluitend gingen de bezoekers naar het buffet en werd er volop nagepraat met vakgenoten.

Instruct kijkt terug op een informatieve, prijswinnaar 3i Awarddrukbezochte en geslaagde dag aan de Maarsseveense Plassen. Klik hier voor prachtige foto’s van deze dag, gemaakt door Frans Peeters.

Benieuwd naar de prijswinnaars?

  • Klik hier voor havo
  • En hier voor vwo.