Projecten / E-lab

Projecten is een domein in DIGIT-vo. In dit domein staan enkele overkoepelende projecten waarbij wij de verbinding maken tussen de 4 voorgaande domeinen. Leerlingen zullen concreet hun digitale vaardigheden moeten laten zien om de projecten tot een goed einde te brengen. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld een klassenuitje organiseren waarvoor ze onder andere een uitnodiging in Word/Google Docs moeten schrijven en een kostenberekening in Excel/Google Presentaties moeten maken.

De leerlingen produceren enkele eindproducten. Deze eindproducten zal je gaan beoordelen aan de hand van een checklist.

De projecten zijn optioneel en kun je op meerdere manieren inzetten:

    • Je kunt de projecten bijvoorbeeld achteraf als afsluiter van DIGIT behandelen, nadat ze alle lesstof van de 4 domeinen behandeld hebben.
    • Je kunt de projecten vooraf behandelen. Leerlingen hoeven dan niet verplicht de 4 andere domeinen te doorlopen. In de projecten wordt verwezen naar bepaalde vaardigheden die indien nodig eerst nog geoefend kunnen worden.

Projecten DIGIT