Lessen Mediawijsheid beschikbaar voor het basisonderwijs

modules mediawijsheid voor het basisonderwijs

De eerste 2 modules Mediawijsheid, Expert en Expert Plus zijn vanaf heden beschikbaar voor het basisonderwijs. Linda Vonhof heeft speciaal voor Instruct, lessen geschreven voor de module Mediawijsheid in DIGIT-po voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Mediawijsheid voor het basisonderwijs

De lessen zijn onderdeel van de module Mediawijsheid binnen de methode DIGIT-po. DIGIT-po is de nieuwe methode van DIGIT voor het aanleren van digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Scholen en docenten kunnen ervoor kiezen de gehele methode aan te schaffen of losse modules als de module Mediawijsheid.

Vanaf heden beschikbaar

De eerste 2 modules Mediawijsheid voor het basisonderwijs staan nu online in DIGIT-po.

  • Voor groep 7: Mediawijsheid Expert
  • Voor groep 8: Mediawijsheid Expert Plus

De modules voor groep 5 en 6 volgen op korte termijn en zijn uiterlijk gereed 15 augustus.

Wil je meer weten over de modules Mediawijsheid in DIGIT-po?

Vraag vrijblijvend een online productpresentatie en / of een proeflicentie aan of lees hier meer over DIGIT-po, de methode voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs.


Linda VonhofLinda is mede oprichter van Social Media Wijs en een ondernemer met een maatschappelijke insteek. Ze wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media.

Ze geeft lezingen, workshops, ouderavonden en en geeft onder andere lessen over Mediawijsheid.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Peiling naar digitale geletterdheid basisschoolleerlingen

Basisschoolleerlingen

In hoeverre zijn basisschoolleerlingen digitaal geletterd? We weten in Nederland nog te weinig over de digitale vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs. Om deze reden laat de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 2021 voor het eerst een grote peiling uitvoeren op diverse basisscholen onder de naam Peil.DG. Een digitale toets, gegeven door het KBA Nijmegen en de Universiteit Twente, zal de digitale geletterdheid van groep 8 leerlingen bepalen.

De digital native bestaat niet?

In hoeverre weten basisschoolleerlingen hoe ze veilig moeten navigeren in een digitale omgeving? Zijn ze in staat om betrouwbare informatie te zoeken en te verwerken? Hoe gaan ze om met persoonsgegevens? Om hier achter te komen zal onder de naam Peil.DG een zogenoemde ‘nulmeting’ worden uitgevoerd dat zal onderzoeken wat basisschoolleerlingen uit groep 8 op dit moment wel en / of niet kunnen.

Digitale geletterdheid verder vormgeven

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft eerder een voorstel voor digitale geletterdheid neergelegd bij de Kamer, zodat het als nieuw leergebied in 2022 in het landelijk curriculum kan komen. Wat het besluit ook wordt, er zal meer aandacht besteed gaan worden aan digitale geletterdheid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de digitale vaardigheden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs tegenvallen. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is om leerlingen in een vroegtijdig stadium de juiste vaardigheden aan te leren. Hiervoor is het belangrijk dat men eerst weet in hoeverre basisschoolleerlingen al digitaal geletterd zijn. De uitkomsten van de peiling worden gebruikt om het onderwijs in digitale geletterdheid verder vorm te geven en vroegtijdig knelpunten te inventariseren.

Start onderzoek

De peiling Digitale Geletterdheid zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Een representatieve steekproef van basisscholen wordt benaderd of ze hieraan willen meedoen. Deelname is volledig vrijwillig. Scholen kunnen zichzelf ook aanmelden voor het proefonderzoek. Meer over het aanmeldproces vind je hier.

Bron: Peildg.nl


Op de hoogte blijven van wat er speelt binnen DIGIT en digitale geletterdheid? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Lessen module micro:bit beschikbaar voor het basisonderwijs

module micro:bit voor het basisonderwijs

De eerste 6 lessen uit de module micro:bit, basis zijn vanaf heden beschikbaar voor het basisonderwijs. Pauline Maas heeft speciaal voor Instruct, lessen geschreven voor de module micro:bit in DIGIT-po gericht aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Module micro:bit voor het basisonderwijs

De lessen zijn onderdeel van de module micro:bit, basis binnen de methode DIGIT-po. DIGIT-po is de nieuwe methode van DIGIT voor het aanleren van digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Scholen en docenten kunnen ervoor kiezen de gehele methode aan te schaffen of losse modules als de module micro:bit, basis.

Per half mei beschikbaar

De eerste 6 lessen staan nu online in de omgeving van DIGIT-po. Pauline Maas heeft verschillende basislessen ontwikkeld, van eenvoudig naar wat complexere lessen. “Ik heb er allerlei leuke (online) dingen bij verzonnen”, aldus Pauline Maas. Zo heeft ze een les micro:bit bingo, micro:bit memorie en een woordzoeker met micro:bit woorden gemaakt.

Micro:bit, gevorderd lessen volgend schooljaar

Na de zomervakantie volgt de module micro:bit, gevorderd. Deze module bestaat uit 6 vervolglessen, geschreven door Pauline, voor het werken met de micro:bit online. Wil je meer weten over de module micro:bit, basis of gevorderd in het basisonderwijs van DIGIT-po?

Vraag vrijblijvend een online productpresentatie en / of een proeflicentie aan of lees hier meer over DIGIT-po, de methode voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs.


Module microbit voor het basisonderwijs door pauline maasPauline Maas is naast ICT docent aan de Koninklijke Visio en directeur van Stichting CodeKlas ook eigenaar van 4PIP en auteur.

Ze geeft lezingen, workshops en geeft onder andere lessen in computational thinking.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Presentatie DIGIT-po tijdens B-Bot Academy

B-Bot Academy

Op woensdag 8 april organiseert onze partner B-Bot.nl de allereerste B-Bot Academy, van 14.30 tot 18.00 uur in Doetinchem. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst presenteren wij onze nieuwe methode DIGIT-po; digitale geletterdheid voor het basisonderwijs.

Diverse sprekers zullen tijdens de B-Bot Academy bijeenkomst meer vertellen over B-bot, programmeren in de klas, het opzetten van een leerlijn met digitale geletterdheid binnen school, DIGIT-po en meer. Tijdens de pauze is er de mogelijkheid voor deelnemers om de informatiemarkt bezoeken.


Programma 14.30 – 18.00 uur

14.30 Ontvangst koffie/thee

15.00 Keuzeronde 1

15.30 Pauze – informatiemarkt

15.45 Keuzeronde 2

16.15 Pauze – informatiemarkt

16.30 Keuzeronde 3

17.00 Borrel

18.00 Einde

Keuzerondes

  • Programmeren in de onderbouw
  • Programmeren in de middenbouw/bovenbouw
  • DIGIT-po, de nieuwe digitale methode voor digitale geletterdheid (vanaf groep 5) 
  • Werken met Scratch

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan met vakgenoten, adviseurs en ontwikkelaars. We garanderen dat je boordevol inspiratie naar huis gaat en bovendien is deelname voor docenten geheel kosteloos!

Locatie

Innovatiecentrum De Steck
Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem


Meld je aan via onderstaand formulier


Meer informatie over de methode DIGIT-po

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT-po maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid. Daarnaast sluit DIGIT-po aan op de komende curriculum-wijziging. Hierin wordt digitale geletterdheid als nieuw leergebied toegevoegd.

DIGIT-po is een online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze zo goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw. Vraag hier kosteloos een proeflicentie aan.

 

Leer kinderen vaker op te kijken van beeldscherm

leerkracht kinderen

Bescherm de ogen van kinderen door hen te leren hoe ze verstandig omgaan met beeldschermen en voorkom ernstige bijziendheid.

De 20-20-2-regel

Het Oogfonds is een campagne gestart om toekomstig oogleed van jonge kinderen te voorkomen. Om de ogen van kinderen te beschermen hebben oogartsen de 20-20-2- regel bedacht; een duidelijke leefregel volgens het Oogfonds.

Het komt erop neer dat kinderen na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld naar een tablet of smartphone) even opkijken en 20 seconden in de verte kijken. De 2 aan het eind van de regel staat voor dagelijks 2 uur buiten spelen.

Weinig buitenlicht grootste boosdoener

Hoewel te lang naar het beeldscherm kijken bijdraagt aan bijziendheid, is het gebrek aan buitenlicht de grootste boosdoener. Kinderen besteden steeds meer tijd op tablets en smartphones met als gevolg dat ze minder buiten spelen.

“Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die ernstige bijziendheid oftewel myopie kan voorkomen of genezen”, waarschuwt het Oogfonds.

Verantwoordelijk zijn voor kinderen

Het Oogfonds roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen en jongeren die de gevolgen niet overzien. De echte problemen ontstaan pas op latere leeftijd, maar het begint al in de jeugd. Daarom valt onder kinderen en jongeren de meeste winst te behalen.

Geef hun ogen een kans! 20-20-2 doe mee!

Bron: Oogfonds


Ga op verantwoorde wijze om met digitale geletterdheid in het basisonderwijs

DIGIT-poWe zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode DIGIT-po speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De eerste modules zijn vanaf september 2020 beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor DIGIT-po? Meld je hier aan.

Digitale geletterdheid onmisbaar in het primair onderwijs

B-Bot Academy

Er is een urgentie naar digitale geletterdheid in het primair onderwijs, bevestigt De Monitor Digitale Geletterdheid. Het gaat hierbij om digitale kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in de hedendaagse samenleving.

Docenten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). Bijna twee derde (63%) van de 5.296 ondervraagde docenten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders ziet het als een (zeer) grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Met het onderzoek, wordt jaarlijks in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het  curriculum van 2022.

Behoefte aan extra ondersteuning

Digitale geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien (72%) docenten als gevolg in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de docenten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler. Hiervoor zijn ondersteuning en ICT-voorzieningen gewenst. Daarnaast geeft 51%  van de docenten aan dat de ICT-voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. Er zijn met name weinig devices  of de beschikbare devices zijn te oud.

Marjolijn Bonthuis-Krijger
Bron: ECP

“De Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag,” zegt Marjolijn Bonthuis van ECP.

Leraren geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van met name educatieve uitgeverijen (33%), andere onderwijsorganisaties (23%) en bibliotheken (16%)

Planmatige aandacht van scholen voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht gaat naar ICT-basisvaardigheden. Op de tweede plaats volgt Informatievaardigheden. Daarna Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 doen docenten elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid.

Echter, geeft ruim de helft van de docenten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna twee derde aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.

Nieuw curriculum voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen de basis te bieden om uit te groeien tot digitaal functionerende volwassenen. Volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. De landelijke kerndoelen zijn verouderd, daarom hebben 150 leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu gewerkt aan negen leergebieden die herzien worden of nieuw zijn. Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied waarbij het op eigen kracht leren functioneren in de digitaliserende samenleving centraal staat.

Bron: ECP


De methode DIGIT-po is onmisbaar in het basisonderwijs

DIGIT-poWe zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode DIGIT-po speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De eerste modules zijn vanaf september 2020 beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor DIGIT-po? Meld je hier aan.

Professioneel aan de slag voor digitale geletterdheid in het onderwijs

Professioneel aan de slag

Om digitale geletterdheid te laten slagen in het onderwijs is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders professioneel aan de slag gaan en van elkaar leren. Dat stelt Anko van Hoepen in zijn essay ‘Laten we het met elkaar professioneel proberen’.

De digital native bestaat niet

“Digitalisering – en daarmee ook digitale geletterdheid – is een doorlopend proces. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en het is nauwelijks te voorspellen hoe we er over tien of twintig jaar voorstaan. Dat geeft onzekerheid, en juist daarom is het noodzakelijk dat digitale geletterdheid een vast onderdeel gaat uitmaken van ons onderwijs.”

“Wat kinderen moeten leren over digitale geletterdheid is omschreven in de voorstellen van Curriculum.nu, maar hoe kinderen dit moeten gaan leren, is nog een zoektocht.” De volgende vier domeinen staan centraal in de voorstellen van Curriculum.nu:

Professioneel aan de slag“Het feit dat kinderen sneller zijn met ‘de knoppen’ betekent dat niet dat ze ook weten hoe ze die technologie zo effectief mogelijk moeten inzetten. De digital native blijkt niet te bestaan. Toch kan dat gevoel je als leraar wel snel bekruipen. En daar sta je dan …”

 

Samenwerking moet in het licht staan van professioneel proberen

“Een goede ondersteuning van leraren is dus noodzakelijk. Evenals het goed voorbereiden van toekomstige leraren. Daarom maakten de PO-Raad en Kennisnet een inventarisatie van de ict-bekwaamheid en ontwikkelbehoeften van de leraren in het po en van pabo-studenten. De zoektocht naar hoe we kinderen en jongeren kunnen onderwijzen in digitale geletterdheid kan veel opleveren als opleidingen en scholen gezamenlijk optrekken.”

“Als het gaat om digitale geletterdheid, zal die samenwerking tussen leraren, schoolleiders, bestuurders en opleiders in het licht van professioneel proberen moeten staan. Niet zomaar in het wilde weg wat doen. Eerder op een professionele manier bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige samenwerking. In en om de scholen, waarin we onze ervaringen uitwisselen, onze kennis en expertise bundelen, en praktijk en opleiding met elkaar integreren.”

“Laten we de handen ineen slaan en er door middel van professioneel proberen samen aan werken dat het leerdoel digitale geletterdheid straks op elke school in Nederland een structurele plek heeft. Elk kind wordt daar beter van, en daarmee de samenleving als geheel.”

Anko van Hoepen is vicevoorzitter van de PO-Raad. Ook werkte hij acht jaar als leraar in het basisonderwijs. Download de volledige essay ‘Laten we het met elkaar professioneel proberen’.

Bron: PO-Raad


Professioneel aan de slag met digitale geletterdheid in het basisonderwijs?

DIGIT-poWe zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode DIGIT-po speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De eerste modules zijn vanaf september 2020 beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor DIGIT-po? Meld je hier aan.