12% van de Nederlandse burgers is digi-onvaardig

DIGI-onvaardig

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties concludeert dit uit onderzoek onder 1853 Nederlandse burgers. Dit onderzoek is gehouden om de digitale omgeving van de overheid hierop aan te passen. Echter geeft het ook een interessante inkijk in het niveau van de digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking.

Digi-onvaardig

12% van de Nederlandse burgers wordt als digi-onvaardig beschouwd. Dit zijn mensen die niet zelfstandig kunnen internetbankieren, een online vakantie boeken of e-mails kunnen openen en beantwoorden. Meer dan de helft van deze groep (56%) is 65 jaar of ouder. De meerderheid (66%) is lager opgeleid. In een steeds verder digitaliserende maatschappij is dit voor deze mensen een groot probleem. Dat blijkt ook uit het feit dat 26% van de respondenten uit dit onderzoek hun persoonlijke zaken niet online kunnen regelen. Denk hierbij aan dingen zoals online belastingaangifte doen, online een afspraak maken om een paspoort aan te vragen of het online doorgeven van de meterstanden. Wat opvalt is dat 66% van deze groep in de veronderstelling was dat ze dit soort zaken wel op eigen kracht online konden regelen, het tegendeel blijkt waar.

Veilig het internet op

Als mensen wel zelfstandig gebruik kunnen maken van het internet is het van groot belang dat ze dit veilig en verantwoord kunnen doen. Ook hieraan schort het bij veel mensen nog. Zo kan 21% van de ondervraagden niet zelfstandig phishing e-mails herkennen. Daarnaast geeft 37% aan dat ze niet zelfstandig kunnen voorkomen dat ze bedrogen worden bij online aan- en verkopen. Ook het werken met veilige instellingen is niet voor iedereen weggelegd. 40% van de deelnemers aan dit onderzoek scoort ‘zwak’ op het werken met veilige instellingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze mensen niet de incognito modus van hun internetbrowser kunnen gebruiken.

Digivaardigheid Nederlandse bevolking

Het onderzoek sluit af met een overzicht van de digivaardigheid van de Nederlandse bevolking. Wat opvalt is dat slechts drie op de tien burgers digivaardig is én zelfstandig én veilig hun zaken op het internet kan regelen. Dat blijkt uit de onderstaande verdeling van de Nederlandse bevolking op het gebied van digivaardigheden.

Nederlandse bevolking digi-onvaardig

Benieuwd naar de volledige resultaten van het onderzoek?
Download het document hier.

Hoe staat het ervoor met jouw digitale vaardigheden?
Doe de test om te bepalen hoe digitaal vaardig jij momenteel bent!
GA NAAR DE TEST

Hulp in de digitale wereld; en nee, dat hebben niet alleen ouderen nodig.

hulp in de digitale wereld

Nee, het zijn niet alleen ouderen die moeite hebben met de veranderingen in de digitale wereld. Er zijn ook zat jongeren die het te snel gaat. Toen Jacqueline Oude Hesselink in Goes een project begon om mensen te helpen, kwamen er meer dan duizend vragen binnen. Binnenkort kunnen ook inwoners van de Middelburgse wijk Dauwendaele hulp krijgen.

Gebrek aan digitale kennis komt vaker voor dan je denkt

,,Er zijn echt heel veel mensen die onzeker zijn of voor wie de digitale wereld te snel gaat”, zegt Digiconsulente Jacqueline Oude Hesselink. ,,Een doktersassistente kwam onlangs bij ons op bezoek met een vraag om hulp.” Ook een 27-jarige jongen klopte bij het steunpunt in Goes aan. ,,Want ook voor hem gaan de veranderingen te snel.” En soms merkt ze dat leidinggevenden en zelfs directeuren van bedrijven digitale kennis missen. Volgens haar leidt dat er ook toe dat zulke bedrijven achterop raken en in de gevarenzone raken omdat zo’n directeur niet durft te erkennen dat hij of zij kennis mist.

Snelheid van digitale ontwikkelingen

Wijkvoorzitter Rob Bastian is heel blij dat het gelukt is het project naar zijn Dauwendaele te halen. ,,De digitale ontwikkelingen gaan zo snel. Mensen moeten zoveel kunnen om bij te blijven. Daar hebben velen hulp bij nodig.” Overigens is het de bedoeling dat het project uiteindelijk op heel Walcheren actief wordt.

De hulp is in principe gratis, aldus Oude Hesselink. En de hulp kan thuis of op een werkplek in de wijk worden gegeven. ,,Door mensen die onbevooroordeeld zijn.” Dat is volgens haar heel belangrijk omdat veel mensen die een digitale kennisachterstand hebben, onzeker zijn, zich schamen. Ze kent mensen die thuis altijd gepasseerd werden bij het oplossen van digitale problemen omdat een broer of zus net wat handiger was. ,,Die kunnen nu heel onzeker zijn, twijfelen aan hun eigen capaciteit terwijl dat helemaal niet nodig is.”

Bron: pzc.nl


Digitale vaardigheden voor iedereen

Iedereen moet de gelegenheid krijgen om volwaardig aan de digitale maatschappij te kunnen deelnemen. DIGIT-start is een complete leermethode dat aandacht besteedt aan de noodzakelijke digitale basisvaardigheden. DIGIT-start maakt mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt, zelfredzaam in de digitale wereld.  De methode bevat kant-en-klare lesprogramma’s en behandelt praktische en bruikbare onderwerpen. DIGIT-start wordt zowel klassikaal als zelfstandig aangeboden.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.