Werken met een leerlijn binnen DIGIT-po

Voorbeeld leerlijn DIGIT-po

DIGIT-po is de complete online leerlijn voor het aanleren van digitale geletterdheid voor leerlingen in het basisonderwijs. De methode bevat een volledig pakket waarin alle leerdoelen voor het aanleren van digitale vaardigheden worden afgedekt. Om leerkrachten op weg te helpen hebben wij voorbeeld leerlijnen beschikbaar gesteld.

LEERLIJN DIGIT-PO

Om leerkrachten op weg te helpen hebben wij voorbeeld leerlijnen digitale geletterdheid uitgewerkt voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. In de leerlijn DIGIT-po zie je in een oogopslag in welke periode je welk domein kunt behandelen met de daarbij behorende onderdelen. De leerlijnen bieden leerkrachten die lesgeven aan groep 5, 6, 7 en 8 structuur en tevens houvast voor de rest van het schooljaar.

VANAF WELKE KLAS GA JIJ AAN DE SLAG MET HET GEVEN VAN DIGITALE GELETTERDHEID?

Klik op afbeeldingen om te vergroten.

Voorbeeld leerlijn DIGIT-po groep 5Voorbeeld leerlijn DIGIT-po groep 5

 

 

 

 

Voorbeeld leerlijn DIGIT-po groep 7Voorbeeld leerlijn DIGIT-po groep 8

 

 

 

 

Download hier de voorbeeld leerlijnen startend vanaf groep 5, 6, 7 en 8.

Voor de leerlijnen zijn de leerplankaders van SLO als uitgangspunt gebruikt. Digitale geletterdheid is het geheel van Basiskennis ICT, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational thinking. In de module Computational thinking leren de leerlingen werken met bijvoorbeeld bots en/of de micro:bit. Zo maken de kinderen op een leuke manier kennis met programmeren en coderen.


MEER WETEN OVER DIGITALE GELETTERDHEID IN HET BASISONDERWIJS?

DIGIT-poDe ervaring is dat het vak digitale geletterdheid er vaak even bij komt. Stem daarom een goed plan af  met jouw school en geef digitale geletterdheid de benodigde aandacht.

Vraag hier een vrijblijvend videogesprek aan of ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden DIGIT-po biedt.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Een DIGIT certificaat bij beheersing digitale vaardigheden

I AM DIGIT certificaat

De maatschappij vraagt om digitale vaardigen. Nu is meer dan ooit  duidelijk geworden hoe belangrijk het is om digitale geletterdheid een vaste plek te geven in het huidige onderwijs. DIGIT biedt scholen de kans leerlingen en studenten de benodigde digitale vaardigheden aan te leren. Als kers op de taart kunnen zij een, nieuw ontworpen, DIGIT certificaat behalen als bewijs van hun digitale skills.

NIEUW DESIGN DIGIT CERTIFICAAT

Met trots presenteren wij het nieuwe DIGIT certificaat. Het design heeft een frisse, moderne uitstraling dat goed aansluit bij de online methode DIGIT voor digitale geletterdheid. Het certificaat is per 24 augustus beschikbaar in de docentenomgeving voor docenten die lesgeven met DIGIT.

BEWIJS VAN AFRONDING

Het DIGIT certificaat is beschikbaar voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en studenten in het mbo. Hiermee bewijst een leerling/student dat hij voldoende digitaal geletterd/vaardig is en veilig, bewust en efficiënt om kan gaan met diverse digitale toepassingen.

DIGIT-vo certificaatDIGIT-mbo certificaatDIGIPLOMA

 

 

 

 

 

 

Voor het basisonderwijs is er het DIGIPLOMA. Hiermee tonen leerlingen aan dat ze zelfstandig problemen op kunnen lossen die met het dagelijks gebruik van digitale toepassingen te maken hebben.

Hoe leuk is het om leerlingen en studenten als afsluiting van de methode een officieel DIGIT certificaat of DIGIPLOMA te overhandigen, als bewijs van hun digitale kennis en vaardigheid!

Indien gewenst, kan een docent er ook voor kiezen om per subdomein een digitaal certificaat uit te draaien.

ONVOLDOENDE DIGIVAARDIG?

De integratie van de methode DIGIT in het onderwijs is dé oplossing voor het gebrek aan digitale vaardigheden. Geef de leerlingen en / studenten een goede toekomst in deze digitale samenleving. Neem contact met ons op of vraag direct een proeflicentie aan.

Meer lezen over de implementatie van digitale geletterdheid? Lees het whitepaper Digitale geletterdheid, hoe doe je dat?


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Lessen Mediawijsheid beschikbaar voor het basisonderwijs

modules mediawijsheid voor het basisonderwijs

De eerste 2 modules Mediawijsheid, Expert en Expert Plus zijn vanaf heden beschikbaar voor het basisonderwijs. Linda Vonhof heeft speciaal voor Instruct, lessen geschreven voor de module Mediawijsheid in DIGIT-po voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Mediawijsheid voor het basisonderwijs

De lessen zijn onderdeel van de module Mediawijsheid binnen de methode DIGIT-po. DIGIT-po is de nieuwe methode van DIGIT voor het aanleren van digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Scholen en docenten kunnen ervoor kiezen de gehele methode aan te schaffen of losse modules als de module Mediawijsheid.

Vanaf heden beschikbaar

De eerste 2 modules Mediawijsheid voor het basisonderwijs staan nu online in DIGIT-po.

  • Voor groep 7: Mediawijsheid Expert
  • Voor groep 8: Mediawijsheid Expert Plus

De modules voor groep 5 en 6 volgen op korte termijn en zijn uiterlijk gereed 15 augustus.

Wil je meer weten over de modules Mediawijsheid in DIGIT-po?

Vraag vrijblijvend een online productpresentatie en / of een proeflicentie aan of lees hier meer over DIGIT-po, de methode voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs.


Linda VonhofLinda is partner en mede-oprichter van Social Media Wijs, een landelijke trainingsbureau en uitgeverij op het het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden. Het geeft haar voldoening om kinderen en jongeren te leren om de kansen van nieuwe media verstandig te benutten. Naast de dagelijkse leiding bij Social Media Wijs, treedt ze graag op als gastspreker voor groepen leerlingen, leraren en/of docenten. Ook ontwikkelt ze lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

12% van de Nederlandse burgers is digi-onvaardig

DIGI-onvaardig

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties concludeert dit uit onderzoek onder 1853 Nederlandse burgers. Dit onderzoek is gehouden om de digitale omgeving van de overheid hierop aan te passen. Echter geeft het ook een interessante inkijk in het niveau van de digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking.

Digi-onvaardig

12% van de Nederlandse burgers wordt als digi-onvaardig beschouwd. Dit zijn mensen die niet zelfstandig kunnen internetbankieren, een online vakantie boeken of e-mails kunnen openen en beantwoorden. Meer dan de helft van deze groep (56%) is 65 jaar of ouder. De meerderheid (66%) is lager opgeleid. In een steeds verder digitaliserende maatschappij is dit voor deze mensen een groot probleem. Dat blijkt ook uit het feit dat 26% van de respondenten uit dit onderzoek hun persoonlijke zaken niet online kunnen regelen. Denk hierbij aan dingen zoals online belastingaangifte doen, online een afspraak maken om een paspoort aan te vragen of het online doorgeven van de meterstanden. Wat opvalt is dat 66% van deze groep in de veronderstelling was dat ze dit soort zaken wel op eigen kracht online konden regelen, het tegendeel blijkt waar.

Veilig het internet op

Als mensen wel zelfstandig gebruik kunnen maken van het internet is het van groot belang dat ze dit veilig en verantwoord kunnen doen. Ook hieraan schort het bij veel mensen nog. Zo kan 21% van de ondervraagden niet zelfstandig phishing e-mails herkennen. Daarnaast geeft 37% aan dat ze niet zelfstandig kunnen voorkomen dat ze bedrogen worden bij online aan- en verkopen. Ook het werken met veilige instellingen is niet voor iedereen weggelegd. 40% van de deelnemers aan dit onderzoek scoort ‘zwak’ op het werken met veilige instellingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze mensen niet de incognito modus van hun internetbrowser kunnen gebruiken.

Digivaardigheid Nederlandse bevolking

Het onderzoek sluit af met een overzicht van de digivaardigheid van de Nederlandse bevolking. Wat opvalt is dat slechts drie op de tien burgers digivaardig is én zelfstandig én veilig hun zaken op het internet kan regelen. Dat blijkt uit de onderstaande verdeling van de Nederlandse bevolking op het gebied van digivaardigheden.

Nederlandse bevolking digi-onvaardig

Benieuwd naar de volledige resultaten van het onderzoek?
Download het document hier.

Hoe staat het ervoor met jouw digitale vaardigheden?
Doe de test om te bepalen hoe digitaal vaardig jij momenteel bent!
GA NAAR DE TEST

Nieuw DIGI-feitje beschikbaar! Werken in de cloud

Werken in de cloud

Start je les met een DIGI-feitje breng je leerlingen digitale kennis bij! Win de aandacht van je leerlingen keer op keer met DIGI-feitjes van DIGIT. Download DIGI-feitje nummer 7: Werken in de cloud.

In deze bijzondere tijd wordt er veel verwacht van docenten: dat er op afstand wordt lesgegeven op professionele wijze . En tegelijkertijd wordt ook dat docenten creatieve manieren vinden om hun leerlingen te blijven inspireren. DIGIT biedt tools als DIGI-feitjes kosteloos aan. Met behulp van deze tools kan jij direct aan de slag met je leerlingen. Even geen inspiratie voor de les? Download het laatste DIGI-feitje: Werken in de cloud.

Docenten met leergebied digitale geletterdheid kunnen de DIGI-feitjes gebruiken als start voor de les. Ze bevatten elk een actualiteit in de digitale maatschappij. De onderwerpen zijn 1 op 1 over te nemen in de lessen en zowel online als offline in te zetten. Er worden regelmatig nieuwe lesonderwerpen toegevoegd, dus houdt deze pagina goed in de gaten.

DIGI-feitje: Werken in de cloud

 

cloud computingDownload DIGI-feitje: Werken in de cloud het laatste DIGI-feitje. De volgende DIGI-feitjes zijn ook erg interessant om te bespreken met je leerlingen:

DIGI-feitje: De wereld van Artificial Intelligence
DIGI-feitje: Voorkomen dat je wordt gehackt


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Peiling naar digitale geletterdheid basisschoolleerlingen

Voorbeeld leerlijn DIGIT-po

In hoeverre zijn basisschoolleerlingen digitaal geletterd? We weten in Nederland nog te weinig over de digitale vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs. Om deze reden laat de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 2021 voor het eerst een grote peiling uitvoeren op diverse basisscholen onder de naam Peil.DG. Een digitale toets, gegeven door het KBA Nijmegen en de Universiteit Twente, zal de digitale geletterdheid van groep 8 leerlingen bepalen.

De digital native bestaat niet?

In hoeverre weten basisschoolleerlingen hoe ze veilig moeten navigeren in een digitale omgeving? Zijn ze in staat om betrouwbare informatie te zoeken en te verwerken? Hoe gaan ze om met persoonsgegevens? Om hier achter te komen zal onder de naam Peil.DG een zogenoemde ‘nulmeting’ worden uitgevoerd dat zal onderzoeken wat basisschoolleerlingen uit groep 8 op dit moment wel en / of niet kunnen.

Digitale geletterdheid verder vormgeven

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft eerder een voorstel voor digitale geletterdheid neergelegd bij de Kamer, zodat het als nieuw leergebied in 2022 in het landelijk curriculum kan komen. Wat het besluit ook wordt, er zal meer aandacht besteed gaan worden aan digitale geletterdheid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de digitale vaardigheden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs tegenvallen. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is om leerlingen in een vroegtijdig stadium de juiste vaardigheden aan te leren. Hiervoor is het belangrijk dat men eerst weet in hoeverre basisschoolleerlingen al digitaal geletterd zijn. De uitkomsten van de peiling worden gebruikt om het onderwijs in digitale geletterdheid verder vorm te geven en vroegtijdig knelpunten te inventariseren.

Start onderzoek

De peiling Digitale Geletterdheid zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Een representatieve steekproef van basisscholen wordt benaderd of ze hieraan willen meedoen. Deelname is volledig vrijwillig. Scholen kunnen zichzelf ook aanmelden voor het proefonderzoek. Meer over het aanmeldproces vind je hier.

Bron: Peildg.nl


Op de hoogte blijven van wat er speelt binnen DIGIT en digitale geletterdheid? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Grote verschillen in niveau digitale geletterdheid tussen leerlingen

Grote verschillen digitale geletterdheid

Onderzoek toont aan dat er grote verschillen in digitale geletterdheid zijn tussen leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau. Hiermee staan docenten voor een uitdaging. Digitale geletterdheid wordt mogelijk binnenkort opgenomen in het curriculum. Wat betekent dat docenten serieus met deze niveauverschillen aan de slag moeten. Dit terwijl het vakgebied Digitale Geletterdheid voor hen nog redelijk nieuw is. Dit laat de Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid 2020 van Kennisnet zien.

Grote verschillen in resultaten onderzoek

Uit onderzoek, door Universiteit Twente, blijkt dat er grote verschillen zijn in digitale vaardigheden tussen leerlingen. De ene groep leerlingen is een stuk digitaal vaardiger dan een ander groep leerlingen uit diezelfde klas. Het onderzoek bestond uit een digitale toets die is gegeven onder 746 leerlingen tussen de 10 en 13 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs.

Opbouw in vaardigheden

Uit de toets blijkt dat er een opbouw zit in het verwerven van vaardigheden. De meerderheid van de leerlingen is in staat digitale producten, als blogs, te maken. Het zoeken naar relevantie informatie op het internet, het maken van een sterk wachtwoord en het ethisch bewust handelen blijkt voor veel leerlingen een stuk moeilijker.  Beoordelen of informatie relevant en/of te vertrouwen is en het oplossen van alledaagse vraagstukken met ICT vinden veel leerlingen een stuk ingewikkelder.

Advies Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid

De opstellers van de monitor adviseren docenten al op de basisschool een stevig fundament in digitale geletterdheid te leggen, zoals het bewust omgaan met privacy en het uitwisselen van digitale informatie. Naast aandacht voor leesvaardigheid in het algemeen zou op scholen ook meer aandacht besteed kunnen worden aan het lezen van niet-lineaire digitale teksten. Het lezen van teksten op internet omvat namelijk andere leesvaardigheden dan het lezen van boeken.

Grote uitdaging voor docenten

De Leerlingmonitor laat zien dat docenten bij de invoering van digitale geletterdheid een bijzonder complexe beginsituatie aan zullen treffen.  Zij zullen niet alleen moeten schakelen tussen de verschillende onderwijsniveaus, maar ook binnen de onderwijsniveaus. Zo krijgt zowel een vwo- als een vmbo-docent te maken met hoogpresteerders en laagpresteerders in digitale geletterdheid.

Pleiten voor goede meetinstrumenten digitale geletterdheid

Wanneer digitale geletterdheid wordt opgenomen in het curriculum, moeten de bijbehorende kennis en vaardigheden ook gemeten kunnen worden. De opstellers van de Leerlingmonitor pleiten daarom voor goede meetinstrumenten die de vaardigheden van een leerling in kaart kunnen brengen. Alleen als een leraar weet waar de zwakke plekken zitten, kan het onderwijs goed aansluiten op het niveau van de leerlingen en is het mogelijk de digitale kloof te verkleinen.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek?
Download het volledige document hier.


Meer weten over de methode DIGIT voor digitale geletterdheid en het aanleren van digitale vaardigheden voor het onderwijs?

Lees het artikel ‘Digitale geletterdheid, hoe doe je dat?’ en download het whitepaper met Tips voor implementatie.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

88% van scholen heeft afstandsonderwijs op orde

scholen afstandsonderwijs

Zo’n 88% van de scholen in Nederland heeft het onderwijs op afstand geregeld. Zo blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Bij 11% van de scholen was de verwachting dit afgelopen woensdag af te ronden. Slechts 1% biedt geen afstandsonderwijs aan.

Afgelopen zondag, 15 maart, kondigde het kabinet aan dat scholen en kinderopvangcentra hun deuren sluiten vanwege het coronavirus. De aangekondigde maatregelen gelden voor alle scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Veel scholen, hoe digitaal ook, hadden niet de tools om onderwijs op afstand aan te bieden.

De noodzaak van digitaal onderwijs blijkt deze dagen overduidelijk

De afgelopen dagen waren docenten hard bezig om uit te zoeken hoe ze invulling kunnen geven aan het online onderwijs. Inmiddels heeft 88% van de scholen een oplossing gevonden om hun leerlingen op afstand te blijven onderwijzen. De bereidheid van de docenten om leerlingen en studenten kwalitatief onderwijs te bieden op afstand is groot. Het belang van de kinderen staat voorop.


Instruct helpt bij afstandsonderwijs

Instruct zet zich graag in om docenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het lesgeven op afstand. Met het online lesmateriaal van Instruct kunnen de leerlingen en studenten direct aan de slag. Voor de aanvraag van licenties, bekijk deze pagina licenties aanvragen voor afstandsleren, stuur een e-mail naar instruct@instruct.nl of bel met onze adviseurs. Wij helpen je graag!

Scholen kunnen nu tijdelijk kosteloos gebruik van de volgende digitale lesmethoden:

Mbo

Voortgezet onderwijs

  • DIGIT-vo, voor online lessen digitale geletterdheid in de onderbouw

We denken graag mee aan een passende oplossing. Neem contact op met onze adviseurs voor advies op maat.


Direct starten?

Met deze stappen ben je snel en direct opgestart:

1 Vraag hier licenties aan en geef een inschatting van de aantallen.
2 De adviseur neemt contact op om je account in te richten.
3 Aan de slag! Je kunt direct kosteloos aan de slag.
4 Volg een webinar (zie agenda hieronder) om alle ins en outs te leren kennen.

Vragen? Onze adviseurs staat voor je klaar via de telefoon, per e-mail of via een webinar.


Kennismaking via webinars

Instruct organiseert binnenkort diverse webinars zodat jij en je collega’s kennis kunnen maken met de online methodes en modules om effectief op afstand te werken. Wil je deelnemen? Geef je op door op de link te klikken en vul het formulier in.

Je hoeft geen software te installeren om deel te nemen aan het webinar!

Digitale geletterdheid onmisbaar in het primair onderwijs

B-Bot Academy

Er is een urgentie naar digitale geletterdheid in het primair onderwijs, bevestigt De Monitor Digitale Geletterdheid. Het gaat hierbij om digitale kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in de hedendaagse samenleving.

Docenten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). Bijna twee derde (63%) van de 5.296 ondervraagde docenten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders ziet het als een (zeer) grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Met het onderzoek, wordt jaarlijks in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het  curriculum van 2022.

Behoefte aan extra ondersteuning

Digitale geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien (72%) docenten als gevolg in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de docenten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler. Hiervoor zijn ondersteuning en ICT-voorzieningen gewenst. Daarnaast geeft 51%  van de docenten aan dat de ICT-voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. Er zijn met name weinig devices  of de beschikbare devices zijn te oud.

Marjolijn Bonthuis-Krijger
Bron: ECP

“De Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag,” zegt Marjolijn Bonthuis van ECP.

Leraren geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van met name educatieve uitgeverijen (33%), andere onderwijsorganisaties (23%) en bibliotheken (16%)

Planmatige aandacht van scholen voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht gaat naar ICT-basisvaardigheden. Op de tweede plaats volgt Informatievaardigheden. Daarna Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 doen docenten elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid.

Echter, geeft ruim de helft van de docenten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna twee derde aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.

Nieuw curriculum voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen de basis te bieden om uit te groeien tot digitaal functionerende volwassenen. Volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. De landelijke kerndoelen zijn verouderd, daarom hebben 150 leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu gewerkt aan negen leergebieden die herzien worden of nieuw zijn. Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied waarbij het op eigen kracht leren functioneren in de digitaliserende samenleving centraal staat.

Bron: ECP


De methode DIGIT-po is onmisbaar in het basisonderwijs

DIGIT-poWe zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode DIGIT-po speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De eerste modules zijn vanaf september 2020 beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor DIGIT-po? Meld je hier aan.

Aanvraag I AM DIGIT poster

Aanvraag I AM DIGIT poster


I AM DIGIT posterVul hieronder het formulier in en ontvang de I AM DIGIT poster voor digitale geletterdheid in jouw klas!

Hoe digitaal geletterd zijn jouw leerlingen? Ga naar digitalegeletterdheid.nl/test en maak de test klassikaal!

 


Ga naar home of naar digit.school voor meer informatie over de methode DIGIT.