DIGI-feitjes lesbundel

DIGI-feitjes lesbundel

Zorg voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Werk na de zomervakantie aan de digitale kennis van je leerlingen met de DIGI-feitjes lesbundel. De lesbundel bevat zeven onderwerpen die een-op-een over te nemen zijn in je (online) les en bevatten elk een actualiteit in de digitale maatschappij.

DIGI-feitjes lesbundel

De DIGI-feitjes zijn een-op-een over te nemen door docenten die lesgeven in het voorgezet onderwijs (vmbo – havo/vwo). Elk DIGI-feitje is los te downloaden, maar je kunt ook de volledige DIGI-feitjes lesbundel downloaden waarin alle zeven lesonderwerpen staan.

In de lesbundel vind je:

Download hier de DIGI-feitjes lesbundel.


Bereid je voor op digitale geletterdheid in het nieuwe schooljaar

De ervaring is dat het vak digitale geletterdheid er vaak even bij komt. Stem daarom een goed plan af en geef digitale geletterdheid de benodigde aandacht.

Vraag een vrijblijvend videogesprek aan of ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden DIGIT-vo biedt.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Werken met een leerlijn binnen DIGIT-vo

Leerlijn DIGIT-vo

DIGIT-vo is de complete online leerlijn voor het aanleren van digitale geletterdheid voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De methode bevat een volledig pakket waarin alle leerdoelen voor het aanleren van digitale vaardigheden worden afgedekt.

Om docenten op weg te helpen hebben wij drie voorbeeld leerlijnen DIGIT-vo uitgewerkt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  In de leerlijn kun je als docent in een oogopslag zien in welke periode je welk domein kunt behandelen met de daarbij behorende onderdelen. De leerlijnen bieden vmbo- en havo/vwo- docenten structuur en houvast voor de rest van het schooljaar.

MET WELKE LEERLIJN GA JIJ AAN DE SLAG VOOR HET GEVEN DIGITALE GELETTERDHEID?Voorbeeld leerlijn digitale geletterdheid DIGIT-vodrie voorbeeld leerlijnen DIGIT-vo.

EXTRA ONDERDELEN BINNEN DIGIT-VO

Voor de leerlijnen zijn de leerplankaders van SLO als uitgangspunt gebruikt. Digitale geletterdheid is het geheel van Basiskennis ICT, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational Thinking. De onderdelen Projecten en E-lab zijn optioneel binnen DIGIT-vo, maar oh zo leuk om te doen met jouw leerlingen! Hierin leren jouw leerlingen onderdelen uit de verschillende domeinen te combineren. Zo gaan ze aan de slag met video’s bewerken of het programmeren van de micro:bit.


MEER WETEN OVER DIGITALE GELETTERDHEID IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

De ervaring is dat het vak digitale geletterdheid er vaak even bij komt. Stem daarom een goed plan af en geef digitale geletterdheid de benodigde aandacht.

Vraag een vrijblijvend videogesprek aan of ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden DIGIT-vo biedt.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

DIGI-feitje: De wereld van Artificial Intelligence

DIGI-feitje De wereld van artificial intelligence

Start je online les met een DIGI-feitje en je leerlingen kunnen vanuit huis gemotiveerd aan de slag! Win de aandacht van je leerlingen keer op keer met DIGI-feitjes van DIGIT. Download het laatste DIGI-feitje: De wereld van Artificial Intelligence.

In deze bijzondere tijd wordt er veel verwacht van docenten: dat er op afstand wordt lesgegeven op professionele wijze . En tegelijkertijd wordt ook dat docenten creatieve manieren vinden om hun leerlingen te blijven inspireren. DIGIT biedt tools als DIGI-feitjes kosteloos aan. Met behulp van deze tools kan jij direct aan de slag in je online klaslokaal. Even geen inspiratie voor de online les? Download het laatste DIGI-feitje 6 De wereld van Artificial Intelligence.

Docenten met leergebied digitale geletterdheid kunnen de DIGI-feitjes gebruiken als start voor de les. Ze bevatten elk een actualiteit in de digitale maatschappij. De onderwerpen zijn 1 op 1 over te nemen in de lessen en zowel online als offline in te zetten. Er worden regelmatig nieuwe lesonderwerpen toegevoegd, dus houdt deze pagina goed in de gaten.

DIGI-feitje 6: De wereld van Artificial Intelligence

De wereld van Artificial Intelligence

Download hier het laatste DIGI-feitje. Mogelijk vinden je leerlingen de volgende DIGI-feitjes ook interessant:

DIGI-feitje: Voorkomen dat je wordt gehackt
DIGI-feitje: Positieve invloeden van social media


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Vernieuw dit schooljaar nog! 4 Tips

leer- en onderwijsplan

Waarom wachten met het updaten van het leer- en onderwijsplan tot de kerndoelen en eindtermen integraal vernieuwd zijn en verplicht worden? Het SLO geeft 4 tips om daar nu al mee aan de slag te gaan.

1. Investeer in voldoende kennis over curriculumontwikkeling

Nederlandse scholen hebben in vergelijking met omringende landen opvallend veel vrijheid om het leer- en onderwijsplan gericht naar hun hand te zetten. Schoolteams hebben de ruimte om te kiezen welke doorlopende leerlijnen worden aangeboden, welke lesmaterialen er worden gehanteerd en hoe de ontwikkeling van leerlingen wordt ondersteund en in beeld gebracht. Dit vraagt veel ontwerpend vermogen van leraren en schoolleiding. Lees hier meer over Curriculumontwikkeling.

2. Initieer het gesprek op school 

Als vertrekpunt voor een herontwerp van het leer- en onderwijsplan gelden: 

  • De eigen beelden van het team van de huidige onderwijspraktijk (wat er al is en loopt). 
  • De landelijke inkadering (wat moet en wat mag). 
  • De speerpunten in de school (waar de school voor staat en zich mee profileert) en 
  • De inhoudelijke raakpunten van de leergebieden, om te komen tot een meer samenhangend onderwijsaanbod voor de leerling (een raakpunt kunstvakken en natuurkunde kan bijvoorbeeld leiden tot een gemeenschappelijk project). 

3. Bepaal de tijdlijn van de ontwikkeling

Ga je aan de slag met het verbeteren, vernieuwen of veranderen van (onderdelen van) het leer- en onderwijsplan van de school? Er zijn verschillende activiteiten waarmee je een ontwikkelproces kunt starten. Welke hierbij nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de vragen die het schoolteam heeft. Het SLO heeft ontwikkelkaarten samengesteld die je helpen bij het toewerken naar een tijdlijn met activiteiten die je met het schoolteam onder handen wilt nemen.

vernieuw leer- en onderwijsplan
Bron: SLO

 

 

4. Kijk eerst eens naar digitale geletterdheid en burgerschap 

Curriculum.nu heeft voorstellen ontwikkeld voor de nieuwe leergebieden digitale geletterdheid en burgerschap. Echter, gelden voor die gebieden momenteel geen verplichte kerndoelen; wel zijn er voorbeeldmatige leerlijnen en materialen beschikbaar. Breng in kaart wat je school hieraan al doet binnen het huidige leer- en onderwijsplan, en vergelijk dat met de visie en uitwerkingen van de ontwikkelteams. 

Bron: SLO Didactief special 2019


Meer informatie over digitale geletterdheid

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, met als toevoeging digitale geletterdheid als nieuw leergebied. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Onderwijsminister Arie Slob

Weinig aandacht voor digitale vaardigheden in huidig onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma onderwijsminister

In het huidige curriculum wordt er nog te weinig aandacht besteed aan de digitale wereld waarin we leven. Ook andere zaken als burgerschap, duurzaamheid  en het ‘belang van nationale symbolen’ mogen meer benadrukt worden.  De Tweede Kamer buigt zich over een nieuw onderwijsprogramma, dat in 2023 moet worden ingevoerd. Hierin krijgt digitale geletterdheid een prominentere plaats.

HERZIENING ONDERWIJSPROGRAMMA

Al jaren wordt er gestreden voor een herziening van het huidige onderwijsprogramma op basis- en middelbare scholen. Onderwijsminister Arie Slob noemt het huidige curriculum ‘versnipperd’‘deels verouderd’ en ‘erg vol’. Bepaalde onderwerpen worden vergeten,  terwijl andere onderwerpen dubbel behandeld worden. Op basis van een voorstel van Curriculum.nu stuurde de Onderwijsminister een brief aan de Tweede Kamer. Als de Kamer instemt, zal het nieuwe onderwijsprogramma per 2023 ingaan voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

VOORSTEL SLOB

Onderwijsminister Arie Slob
Bron: Otar.nl

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen aan het onderwijsprogramma die Onderwijsminister Slob voorstelt zijn meer aandacht voor digitale vaardigheden en het ‘belang van nationale symbolen’,  burgerschap en duurzaamheid.

Een meer organisatorische wijziging is de extra ruimte van 30 procent die individuele scholen krijgen. ‘Veel scholen ervaren een gebrek aan vrije ruimte’, licht een woordvoerder toe. Die scholen zullen blij zijn met deze extra ruimte binnen het curriculum.

WAT VINDEN LERAREN HIERVAN?

De reacties zijn wisselend. Geschiedenisleraar en medebedenker van het curriculum, ziet er de voordelen van in: ‘Door de vrije ruimte is er voor mij meer tijd om aandacht te besteden aan actualiteiten, zoals herdenkingen, en hier substantieel iets mee te doen. Dat lukt nu nauwelijks.’ De huidige kerndoelen zijn vaak onduidelijk, waardoor leraren gedwongen zijn zich te verbinden aan methoden. ‘Dan zitten je lessen vierkant vol. Met de vrije ruimte kun je als docent aandacht besteden aan onderwerpen waar meer je eigen passie ligt. Dit geeft weer meer werkplezier’.

Een woordvoerder van VOinActie, vindt de cijfers verwarrend en wijst er op dat veel scholen nu al veel vrije ruimte nemen. Hoeveel, verschilt per niveau, school en vak. Het is dus vreemd om één lijn te trekken. Ook is haar nog niet duidelijk welk probleem het nieuwe curriculum gaat oplossen. ‘Het onderwijs zit in zo’n crisis, dat we ons moeten afvragen of meegaan met onze tijd wel aan de orde is. ‘Misschien zelfs integendeel’. Het gaat volgens haar al mis bij de basisvaardigheden, zoals het begrijpen van een simpele tekst.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE WERKDRUK?

Ondanks dat het verlagen van werkdruk geen doel is van het nieuwe onderwijsprogramma, toch is hier wel over nagedacht vertelt een woordvoerder van Curriculum.nu: ‘Met duidelijke kerndoelen kan je als leraar beter kiezen wat je wel en niet doet, en dat geeft rust’.  Maar de vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond, is het daar niet mee eens. ‘Voor het invullen van de vrije ruimte zouden leraren genoeg tijd moeten hebben om hierover na te denken, maar dan moet om te beginnen de werkdruk omlaag.’ Volgens hem moet we eerst investeren in het onderwijs, voordat we overgaan tot plannen uitvoeren.

Bron: Volkskrant.nl


Meer informatie over de methode DIGIT

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, met als toevoeging digitale geletterdheid als nieuw leergebied. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Onderwijsminister Arie Slob

In gesprek met Jacqueline over Digitale Geletterdheid en Mediawijsheid

Digitale Geletterdheid en Mediawijsheid Jacqueline Martens

We brengen een bezoek aan Jacqueline Martens, docent Informatiekunde en Ict- coördinator aan CSG De Lage Waard in Papendrecht. Eenmaal binnen merken we op dat de school een frisse moderne look and feel heeft met hier en daar wat karakteristieken van vroeger. Jacqueline wacht ons al op en neemt ons mee naar een klaslokaal waar zij ons wat van haar werk, Digitale geletterdheid en Mediawijsheid, laat zien. 

Van passie naar beroep

15 Jaar geleden werkte Jacqueline als zelfstandige. Ze gaf trainingen bij bedrijven op het gebied van digitale vaardigheden, waar ze onder andere gebruik maakte van Type Basic van Instruct. “De typecursus leerde ik in mijn vrije tijd mijn kinderen aan. Mijn oudste was dyslectisch en kunnen typen bleek een groot voordeel voor haar te zijn. Kort daarna kreeg ik aanvragen van ouders die dit ook wilden voor hun kinderen. Zo ben ik ernaast typecursussen gaan geven.”

Op die manier is Jacqueline in het onderwijs gerold  waar ze nog steeds met veel plezier werkt.

Digitale geletterdheid en Mediawijsheid voor brugklassers

Tegenwoordig  geeft Jacqueline het vak Informatiekunde en sinds twee jaar ook Mediawijsheid aan brugklassers als extra toevoeging. “Twee jaar terug was er geen noodzaak om hier een apart vak van te maken. Dus werd het gekoppeld aan de mentoruren. Af en toe een uurtje.”

Inmiddels krijgen de brugklassers 1 uur per week Informatiekunde en 1 uur per week tot de herfstvakantie les in Mediawijsheid, maar ook tweedejaars beginnen hun interesse te tonen. Jacqueline hoopt dit dan ook uit te kunnen breiden naar de 2e jaars in de nabije toekomst.

De rode draad

Jacqueline vertelt enthousiast over het lesmateriaal dat ze zelf heeft ontwikkeld voor Mediawijsheid. Het bevat 5 presentaties waarin materiaal van Instruct is verwerkt en actueel nieuws vanuit online bronnen.

De rode draad die ze haar leerlingen meegeeft is: “Denk na! Denk kritisch na over waarom je iets doet, wanneer en over eventuele gevolgen ervan. Denk na vooraf, tijdens en achteraf”. 

  • Online gedrag
  • Online pesten
  • Nepnieuws
  • Verslaving
  • Sexting

Een les Mediawijsheid heeft altijd een vaste structuur. De les begint klassikaal met een thema. Vervolgens wordt er een presentatie met video’s getoond waarna hetgeen ze gezien hebben ontleed en besproken. Tijdens de presentatie wordt er regelmatig verwezen naar lesmateriaal van DIGIT.

Eyeopener

De praktijk leert dat leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Ondanks de mobieltjes, apps en toegang tot het internet ontbreekt het ze aan essentiële kennis wat betreft verantwoord gebruik, veiligheid en regelgeving. Ook collega’s die op social media zitten, ontbreekt het soms aan digitale kennis en vaardigheden, merkt Jacqueline op. 

Een eigen device

Op De Lage Waard zijn ze 5 jaar geleden begonnen met de implementatie van het werken op een laptop. Inmiddels werken alle leerlingen op de school met een eigen device. Daar heeft Jacqueline samen met een team hard voor gestreden. Sinds dit schooljaar moet de onderbouw verplicht een device kiezen dat geadviseerd wordt vanuit de school; Acer of Dell. Ondanks dat de leerlingen meegaan met de moderne tijd, worden de devices nog niet altijd gedurende de gehele les gebruikt.

De toekomst voor De Lage Waard

Een vaste plek voor digitale geletterdheid op het lesrooster vereist een gedegen aanpak. Jacqueline heeft een vakplan opgesteld en gebruikte daarbij het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet.  “Digitale geletterdheid aanleren lukt niet met maar 1 lesuur per week. Leerlingen hebben meer uur nodig. Ook hoop ik dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in meerdere vakken, bijvoorbeeld Excel bij Wiskunde.” Ze hoopt dit plan snel werkelijkheid te kunnen maken en zowel management als de docenten mee te krijgen die hiervoor openstaan.

Wat voor advies geef je docenten die interesse tonen in digitale geletterdheid?

“Implementeer digitale geletterdheid gelijktijdig bij alle klassen. Pas de inhoud van de lessen aan per klas/niveau. Je zult merken dat iedere klas/niveau er anders mee omgaat.”


Meer over DIGIT-vo

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid en Mediawijsheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, waarin digitale geletterdheid als nieuw leergebied wordt toegevoegd. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos een proeflicentie aan.


Eerder verschenen in deze reeks:

Wil je ook in de rubriek ‘In gesprek met…‘? Stuur een mail naar digit@instruct.nl o.v.v. In gesprek met en we komen bij je langs voor een interview.