Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Het doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Naast het beheersen van de taal is digitale zelfredzaamheid van belang. DIGIT-start voor digitaal laaggeletterden helpt hierbij.

De regie op de uitvoering van de inburgering komt van 1 januari 2022 bij de gemeenten te liggen. Het doel van de wet is om de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving te laten meedoen. Naast het beheersen van de Nederlandse taal is digitale zelfredzaamheid van belang. Inburgeren gaat dan via drie nieuwe leerroutes. Eén daarvan is een onderwijsroute. Gemeenten wenden zich voor de invulling van dit onderwijs tot mbo’s, opleidingsinstituten en bibliotheken. Lees meer over deze wet op de website van de Rijksoverheid.

Digitale zelfredzaamheid met DIGIT-start

SagènnNLtraining en Instruct ontwikkelden samen de lesmethode DIGIT-start. DIGIT-start besteedt aandacht aan de noodzakelijke digitale basisvaardigheden. Het doel is digitale zelfredzaamheid voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. De vijf domeinen van de regeling digitale vaardigheden educatie 2018 vormen het kader van de lesstof. Meer over DIGIT-start voor digitale zelfredzaamheid.

Readspeaker

readspeaker voorbeeldVoor cursisten waarvoor Nederlands niet hun moedertaal is, is lezen een extra inspannende taak. DIGIT-start biedt ReadSpeaker, een voorleesfunctionaliteit die alle teksten uit de methode voorleest. Je klikt op luister en het voorlezen start. De zin die wordt voorgelezen is groen, het betreffende woord blauw, waardoor het heel duidelijk is waar je bent in de tekst.

Online kennismaken

Interesse gewekt? Je kunt meer lezen in de productoverzicht. Daarbij bieden we regelmatig de mogelijkheid om via een online meeting kennis te maken met de methode DIGIT-start. Tijdens deze kennismaking kun je vragen stellen. Binnen 30 minuten ben je volledig op de hoogte van de mogelijkheden.

Naar meer nieuws
Naar boven