Laatste nieuws

05-03-2020 | Workshop DIGIT: Mediawijsheid

Op donderdag 5 maart, van 13:30 tot 16:30 uur, organiseren we in Bodegraven een workshop digitale geletterdheid over het domein Mediawijsheid.

In deze training start nemen we je eerst mee in de digitale belevingswereld van jongeren. Welke trends zien we als het gaat om jongeren en hun gebruik van internet, sociale media en games? Wat zeggen de laatste onderzoeken over de relatie tussen digitale media en hun gezondheid, vriendschappen en mentale welbevinden? Onderwerpen als mobieltjes, social influencers, desinformatie en gaming komen aan de orde.

Vervolgens worden de meest voorkomende vervelende ervaringen op het internet onder jongeren behandeld: groepsdruk, online pesten en online seksueel misbruik. Aan de hand van cases gaan we aan de slag met deze onderwerpen.   

Voor deelname aan deze nascholingsworkshop brengen we € 35,- in rekening. Bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop niet doorgaan.

Aanmelden workshop

04-12-2019 | Workshop DIGIT: Basiskennis ICT

Op woensdag 4 december, van 13:30 tot 16:30 uur, organiseren we in Bodegraven een workshop digitale geletterdheid over het domein Basiskennis ICT.

Dit domein bevat in ons lesmateriaal de subdomeinen: Grondbeginselen, Word, Excel en PowerPoint. Tijdens deze workshop krijg je eerst informatie over deze subdomeinen en vervolgens ga je ook tijdens deze workshop zelf aan de slag.

Meer informatie volgt binnenkort.

Voor deelname aan deze nascholingsworkshop brengen we € 35,- in rekening. Bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop niet doorgaan.

Aanmelden workshop

Eigen opdrachten toevoegen

Instruct blijft ontwikkelen aan de nieuwe leeromgeving van DIGIT. Van docenten hebben we de vraag ontvangen of het mogelijk is ook eigen lesmateriaal en/of opdrachten toe te voegen aan DIGIT. Deze updatewens is gerealiseerd!

Het is vanaf heden mogelijk om eigen lesmateriaal toe te voegen via de button EIGEN OPDRACHTEN. De docent kan daarmee eigen lesmateriaal en opdrachten toevoegen voor zijn klassen. De docent kiest zelf voor welke klas hij / zij dit beschikbaar wilt stellen. De docent kan bepalen of hij de leerlingen bestanden wil laten uploaden en kan deze indien gewenst beoordelen.

Linda Vonhof van Social Media Wijs op bijeenkomst Digitale Geletterdheid

Linda Vonhof van Social Media Wijs neemt je tijdens de bijeenkomst voor Digitale Geletterdheid op 13 november mee in de wereld van Jongeren en Mediawijsheid.
Linda is mede oprichter van Social Media Wijs en een ondernemer met een maatschappelijke insteek. Ze wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media.

Jongeren en mediawijsheid

Linda Vonhof maakt op basis van onderzoek en trends inzichtelijk hoe jeugd gebruik maakt van internet & social media. Online veiligheid, groepsdruk 2.0 en social influencers komen als thema’s naar voren.

Benieuwd hoe jij dit in de les kan gebruiken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst. 

Meld je hier aan

Instruct organiseert in de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november) de bijeenkomst over digitale geletterdheid. We nodigen je hiervoor van harte uit!

Een speciale dag voor jou én met jou, waarbij het programma is afgestemd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Bekijk hier het volledig programma van woensdag 13 november in het Archeon.

Bijeenkomst digitale geletterdheid

Archeon Bijeenkomst uitnodiging 13 november

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november) organiseren wij de bijeenkomst over digitale geletterdheid. We nodigen je hiervoor van harte uit!

Een speciale dag voor jou én met jou, waarbij het programma is afgestemd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Onderstaand en meer komt aan bod bij de bijeenkomst op woensdag 13 november in het Archeon.

De volgende thema’s komen naar voren:

  • Jongeren en mediawijsheid
  • Hoe implementeer je digitale geletterdheid op school?
  • Methode DIGIT
  • Archeon DIGITBasiskennis ICT, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking.

Lees hier meer over het volledige programma.

Meld je snel aan, want er geldt een maximaal aantal deelnemers.

Meld je hier aan

Maak kennis met het Archeon, in het formulier kun je aangeven dat je van tevoren kosteloos mee wil met de rondleiding van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Poster Digitale Geletterdheid voor in de klas

Poster: Hoe digitaal geletterd ben jij?

Wat is een faker op Social Media? Een open wifi-netwerk gebruiken, is dat slim? Informatie op Wikipedia, is dat wel betrouwbaar? Deze en meer vragen staan op de poster voor digitale geletterdheid. Deze poster kan je kosteloos aanvragen voor in de klas. Deze posters zijn speciaal bedoel voor leerlingen in de de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Klik op deze link om de poster(s) aan te vragen.

 

Poster digitale geletterdheid

Deze poster past bij de methode DIGIT voor in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Deze onderwerpen en meer staan beschreven in deze lesmethode. De domeinen mediawijsheid, basiskennis-ICT, computational thinking en informatievaardigheden komen naar voren. Meer weten over de lesmethode zelf? Lees hier meer  over DIGIT.

 

Daarom digitale geletterdheid: digitalisering toekomst

Shoppen doen we online, onze agenda houden we bij in de app, met een tablet worden alle patiënten in het ziekenhuis voorzien van maaltijden en op school komen de wijzigingen in de roosters door via Whatsapp. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving.

Meer digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij de leerlingen (en ook leerkrachten) is steeds vaker één van de ambities van scholen. Technologisering en digitalisering in de toekomst wordt alleen maar groter en op dit moment zijn leerlingen nog niet digitaal vaardig genoeg. De toekomst vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst, hoort daar structurele aandacht voor digitale geletterdheid bij.

 

Digitale geletterdheid, volgens curriculum.nu

Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn.

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van iedereen. De vervolgopleidingen en arbeidsmarkt vragen om digitaal vaardige mensen. Digitale technologie en (digitale) informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel onderdeel van onze samenleving geworden. De samenleving is hierdoor  ingrijpend veranderd en deze digitalisering gaat in een hoog tempo verder. Leerlingen leven met digitale technologie en beschouwen die als vanzelfsprekend. Toch blijkt dat zij lang niet alle mogelijkheden benutten en dat zij zich vaak niet voldoende bewust zijn van wat zij doen. Het is niet alleen van belang dat leerlingen bewust leren omgaan met de huidige digitale technologie, maar ook dat zij inzicht verwerven in de onderliggende concepten en dat zij een kritische, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Hiermee kunnen zij zich ook toekomstige digitale technologie eigen maken. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen.

Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen te laten groeien tot actieve, verantwoordelijke, zelfstandige participanten in onze (digitale) maatschappij. Het is
daarom belangrijk dat in alle aspecten en niveaus van het onderwijs leerlingen digitale kennis en vaardigheden kunnen aanleren en oefenen. Aangezien lang niet alle leerlingen dit van huis uit meekrijgen, is de rol van de school hierin onmisbaar.

Doel

Het doel is om de leerlingen digitaal vaardig de school te laten verlaten. Leerlingen komen met diverse achtergronden binnen. Sommige leerlingen zijn amper vaardig tot leerlingen die al kunnen programmeren. Een leerling is digitaal geletterd als hij of zij de vier beschreven domeinen beheerst. Deze domeinen zijn nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het doel is dat alle leerlingen zo digitaal geletterd worden, dat zij uiteindelijk in de context van hun vervolgstudie en (toekomstig) beroep met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en toepassing van digitale technologie binnen die context.

Onze visie

Alle leerlingen van jaar 1 en 2 dienen lessen te krijgen die het leergebied digitale geletterdheid. Naast dat de leerlingen kennis moeten verkrijgen van het leergebied digitale geletterdheid zal er ook bij de docenten kennis moeten zijn van dit thema.  Om de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum te laten slagen, is ons advies om digitale geletterdheid als afzonderlijk onderdeel in het curriculum te plaatsen en dus als apart vak op het rooster van de leerlingen. Ervaringen van verschillende scholen tonen aan dat de slagingskans van digitale geletterdheid in het curriculum groter is wanneer je dit leergebied als apart vak aanbiedt, dan wanneer je dit bij andere vakken onderbrengt en integreert.

Heb je vragen? Mail dan naar digit@instruct.nl. Telefonisch of per mail kunnen we op je vragen ingaan. Natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken. Wij hebben veel ervaring met het implementeren van digitale geletterdheid op school en willen dat graag met je delen.

Je kunt ook een proefalicentie aanvragen om de methode voor digitale geletterdheid te bekijken. We zien de reactie graag tegemoet.

 

Minecraft Bouwwedstrijd in bibliotheek in Tiel

TIEL Minecraft is een onder jongeren immens populair en leerzaam computerspel, waarbij ze creatief kunnen bouwen met blokken. Leerzaam, want het stimuleert de digitale geletterdheid. Op maandag 22 juli kunnen Minecraft-fans hun hart ophalen tijdens de Minecraft Bouwwedstrijd in het Medialab in de Bibliotheek in Tiel. Jongens en meiden vanaf 8 jaar worden uitgedaagd om in teams de meest originele bouwcreaties te maken.
Deelnemers ontvangen een speciale bouwopdracht. Deze opdracht blijft grotendeels tot het laatst geheim. Voorbereiden is dus niet mogelijk.In kleine teams gaan de deelnemers de uitdaging aan om op een beveiligde server een bouwopdracht uit te voeren op hun eigen, lege weiland. De laptops staan voor ze klaar, dus het is niet nodig zelf iets mee te nemen. Minecraft-spelers kunnen zich individueel opgeven; de teams worden op de dag zelf samengesteld. Het winnende team krijgt een mooie legobokaal.

De wedstrijd is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. Er is een wedstrijd in de ochtend en een wedstrijd in de middag. Vooraf krijgen deelnemers de mogelijkheid om met hun vrienden een eigen team samen te stellen. Individuele deelnemers worden ter plekke in teams gedeeld en gaan – samen met hun nieuwe game-vrienden – de strijd aan tegen de andere spelers. In totaal kunnen 60 kinderen deelnemen: 30 in de ochtendgroep van 10.30 tot 13.00 uur en 30 in de middaggroep van 13.30 tot 16.00 uur. Deelnemen kost € 15,- per persoon. Aanmelden kan via www.bibliotheekrivierenland.nl/agenda

Het Minecraft-evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de ZinderZomerWeek in Zinder met medewerking van Bibliotheek Eemland (Amersfoort).

Bron: https://stadtiel.nl/lokaal/minecraft-bouwwedstrijd-bibliotheek-tiel-617540

Digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum

De Tweede Kamer zal komend najaar (2019) besluiten of het leergebied digitale geletterdheid in het curriculum terugkomt in de vorm van de verschillende kerndoelen. Kennisnet heeft een podcast gepubliceerd waarom het van belang is om digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs te geven. Het ontwikkelteam bespreekt ook waarom dit nu belangrijk is.

Bij het gesprek zijn Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet), Kunna Smit (lid van ontwikkelteam digitale geletterdheid) en Hans de Vries (procesbegeleider van het ontwikkelteam digitale geletterdheid) aanwezig.

Instruct heeft de highlights uit dit gesprek voor jou hier gepubliceerd.

Het ontwikkelteam zelf is heel divers samengesteld, de leden zijn werkzaam in alle sectoren van het onderwijs. Iemand die in het praktijkonderwijs les geeft, docenten van het gymnasium, vmbo etc. Kortom: een rijkdom aan ervaring en sectoren. Er komt feedback vanuit het veld en het ontwikkelteam maakt er vervolgens chocolade van;) 

Je doet het als ontwikkelteam eigenlijk nooit goed. Mensen mogen van het plan ook wat vinden, daar heeft het ontwikkelteam veel aan. Hoe meer feedback, hoe meer ze hier wat mee kunnen doen. Alle teams zijn begonnen met een visie op het leergebied te formuleren. Daarbij was de opgave om de visie zo te formuleren dat het echt richtinggevend was voor het leergebied. Het team digitale geletterdheid is erin geslaagd om een uitgesproken visie neer te zetten met wat er wel en wat er niet aan de orde moet komen in het curriculum. 

De visie doelt vooral op de ontwikkeling van leerlingen (zelfredzaamheid / zelfstandigheid); leerlingen zodanig toerusten dat ze veranderingen in de technologie goed kunnen begrijpen en het liefst er ook nog aan kunnen bijdragen vanuit hun eigen positie. Het ontwikkelteam focust op handelen met begrip en kennis van achterliggende concepten. Richt je bijvoorbeeld op de functionaliteiten van een tekstverwerkingsprogramma, i.p.v. specifiek op bijvoorbeeld Word. Met diepere kennis kunnen leerlingen hun weg ook in de toekomst vinden.

Het ontwikkelteam heeft vervolgens 8 grote opdrachten (ook wel thema’s) neergezet. Bijvoorbeeld Veiligheid en Privacy, daarbij past de vraag hoe borg je je eigen gegevens online? De 8 grote opdrachten zijn terug te lezen op curriculum.nu. Daar horen dan ook weer bouwstenen bij.  Het plan is een omvangrijk stuk geworden. De 80 pagina’s zijn nodig om tot uiteindelijk de kerndoelen te komen, het ontwikkelteam verantwoordt ook direct ook wat ze doen en er zit een filosofie achter. Nu is de kunst voor ons om dit weer terug te brengen naar behapbare proporties voor de scholen. 

Kerndoelen en eindtermen zijn er om scholen te helpen en meer richting te geven. Elke curriculumvernieuwing duurt een aantal jaren, het is een lang traject, die tijd heb je nodig om te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt en om de juiste keuzes te kunnen maken. De planning is dat eind 2022 de kerndoelen definitief zijn vastgesteld en de scholen ermee aan het werk moeten zijn. De Tweede Kamer zal hier dan nog een definitief besluit over moeten nemen. Ambitie is om nu iets neer te zetten waarmee het onderwijs een hele lange tijd mee vooruit kan. 

Hans geeft tot slot mee aan de scholen: “Je hoeft er niet meer lang mee te wachten, er is al veel lesmateriaal te vinden en er is plan en een handboek van Kennisnet. Aarzel niet en ga er mee aan de slag!”

Beluister de Podcast van Kennisnet hier.


Meer weten over het lesmateriaal voor digitale geletterdheid van Instruct? DIGIT is een compleet nieuwe methode voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs.

Vraag hier kosteloos een proeflicentie aan. 

Of vraag via onderstaande button geheel vrijblijvend een gesprek aan over de mogelijkheden bij jou op school.

Digitale geletterdheid en taalonderwijs: breng ze samen

Scholen maken hun leerlingen al heel lang digitaal vaardig, maar het gebeurt vaak ad hoc. Gelukkig groeit het aantal scholen dat lijn aanbrengt in onderwijs van digitale geletterdheid, zoals Vrijeschool Widar in Delft en Openbaar Onderwijs Groningen. Deze scholen zien dat losse lessen onvoldoende zijn.

Om leerlingen echt digitaal geletterd te maken, is meer nodig. Integratie in bestaande vakken ligt voor de hand. Zoals je leerlingen de opdracht geeft om een brief te schrijven bij Nederlands, zou het ook normaal moeten zijn om een mail op te stellen en te leren over de ins en outs van communiceren via internet.

Integratie in taalonderwijs

3 tips om te starten met digitale geletterdheid en taal

1. Maak van digitale geletterdheid prioriteit in het strategisch beleidsplan, met de nadruk op geletterdheid

Programmeren is leuk en experimenteren met robots ook . Maar een stevige basis in digitale geletterdheid, verankerd in taalonderwijs, is belangrijker. Maak er een prioriteit van en benoem dit in het strategisch beleidsplan. Ict-basisvaardigheden en digitale informatievaardigheden horen daar ook bij.

2. Aan de slag met een leerlijn digitale geletterdheid? Leg de link met ‘taal’

Werk je met een leerlijn digitale geletterdheid, of ben je van plan er zelf een te ontwikkelen? Leg daarin de link met taal. Bekijk voor inspiratie het voorstel van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid, dat valt onder Curriculum.nu. Met name de ‘bouwstenen’ 1 tot en met 4 kunnen helpen.

3. Werk samen met andere scholen

Een aantal schoolbesturen in het po en vo heeft de ambitie om digitale geletterdheid te verbinden met taal en werkt samen.

Lees het volledige artikel op Kennisnet.nl