Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 500+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

DIGIT is de oplossing voor iedereen die zijn computer- en digitale vaardigheden wil verbeteren, jong én oud. DIGIT wordt breed toegepast in alle lagen van het onderwijs en is een toonaangevende online methode voor digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is DIGIT ook het antwoord voor elke student in het mbo en voor alle docenten die hun vaardigheden willen bijspijkeren.

DIGIT wordt uitgeven door Uitgeverij Instruct, een educatieve uitgeverij die al ruim 30 jaar lesmateriaal ontwikkelt voor computer- en digivaardigheden in samenwerking met docenten en partners uit het werkveld.

Hoe werkt DIGIT?

Je bent ongetwijfeld benieuwd hoe DIGIT werkt voor jou en jouw leerlingen. Hieronder staat een selectie van de meest voorkomende vragen.

Echter, zoveel scholen, zoveel wensen. Elke school is weer anders en vereist een andere blik voor het toepassen van onze methode. Ben je daarom zoek naar een stukje implementatieadvies specifiek voor jouw school en situatie? Laat ons dit dan ook weten. Wij denken graag met je mee!

DIGIT is beschikbaar voor het basisonderwijs vanaf de onderbouw, het praktijkonderwijs, het vmbo, havo/vwo en het mbo.

DIGIT is de overkoepelende naam voor de complete online leerlijn van Instruct voor het aanleren van computer- en digivaardigheden voor iedereen.

 

Elke versie van DIGIT, van DIGIT-po tot DIGIT-updater bestaat uit domeinen. Sommigen komen in elke versie op hun eigen niveau terug zoals ICT basisvaardigheden, anderen zijn specifiek voor de doelgroep, zoals Microsoft Teams voor DIGIT-updater.

Elk domein bestaat uit een aantal modules. En elke module bestaat op zijn beurt weer uit een aantal hoofdstukken en paragrafen. Allen uiteraard met een logische opbouw.

DIGIT bestaat voornamelijk uit visuele content en zo min mogelijk uit tekst. In het theoretische gedeelte gaat de visuele content (bijvoorbeeld filmpjes) altijd gepaard met een aantal werkvormen. Deze werkvormen moeten de leerlingen maken om te bepalen of ze de content hebben gezien en begrepen. Deze werkvormen bestaan in vele soorten en maten en als docent kun je ervoor kiezen dat leerlingen wel of niet direct zien of hun antwoord goed is of niet. Je kunt zelfs aangeven of DIGIT de leerling automatisch feedback mag geven, wel zo gemakkelijk!

In het praktische gedeelte zijn de opdrachten toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen met aansprekende thema’s en zal het geleerde geoefend gaan worden.

Optioneel kan je de leerlingen ook nog toetsen waarbij jij als docent de inhoud en de normering bepaalt.

Homescherm leerlingomgeving DIGIT-vo

DIGIT heeft verschillende domeinen. Deze zijn door de leerlingen in de meeste gevallen geheel zelfstandig door te werken. De docent schept de voorwaarden voor de leerlingen in hun leerlingomgeving, per klas of per leerling. De docent heeft verder de beschikking over lesbrieven, waarin duidelijk staat vermeld wat zowel hij/zij als de leerlingen kunnen verwachten per les.

Bij enkele domeinen is de werkwijze anders. Zoals bijvoorbeeld bij het domein Mediawijsheid in DIGIT-po en DIGIT-vo. De lessen worden voor een groot deel klassikaal gedaan, waarbij leerlingen zowel met de docent als met elkaar onderling zullen overleggen. De lessen Mediawijsheid bevatten namelijk veel onderwerpen die zich uitstekend lenen als gespreksonderwerp in de klas. De docent heeft daarom een groter aandeel in dit domein dan bij de andere domeinen.

Domeinen DIGIT-po

Jazeker! In DIGIT heb je als docent een eigen dashboard waarin je jouw klassen kunt beheren. Dit dashboard is zeer uitgebreid. Je zet de grote lijnen uit per leerling of per klas, en ziet vervolgens de antwoorden en resultaten vanzelf verschijnen. Aan de hand daarvan kan je naar gelang bijsturen. De route, normering en certificering heb jij als docent in het dashboard dus volledig in de hand.

DIGIT-vo docentdashboard

Startpagina DIGIT-mbo

Ja, dit kan. DIGIT is volledig online en elke versie heeft een unieke startpagina voor zowel de docent als de leerling. Deze startpagina kan op elk device met internet opgevraagd worden en is te bereiken op DIGIT-vo.nl, DIGIT-po.nl, DIGIT-mbo.nl en DIGIT-start.nl. Ideaal wanneer de leerling zijn werk op school niet af krijgt en thuis nog even verder kan oefenen.

Er zijn ook diverse koppelingen mogelijk met bestaande leersystemen op school. In dat geval kan een leerling bijvoorbeeld direct via zijn/haar ELO of een Entree-account inloggen zonder startpagina.

Werken met DIGIT is uiteraard niet gratis. Voor elke versie van DIGIT gelden andere prijzen omdat de content verschillend is. Onze prijzen kun je terugvinden in onze productoverzichten (PDF). Deze kun je downloaden door via de homepagina naar de juiste methode te gaan en vervolgens rechts in het snelmenu te kiezen voor het productoverzicht.

Het materiaal is altijd up-to-date. Tenminste twee keer per jaar herzien wij ons digitale lesmateriaal. Dit is veelal ook noodzakelijk. Bijvoorbeeld in het geval van het domein Mediawijsheid in DIGIT-po en DIGIT-vo en het domein Social Media in DIGIT-mbo verandert er in de wereld van leerlingen veel en snel, en moeten we lesmateriaal met betrekking tot bepaalde apps (vb. Snapchat, Instagram) aanpassen, toevoegen of juist verwijderen.

Studentomgeving DIGIT Mbo

Leeromgeving DIGIT-mbo

(Voor)kennis over ICT en internet is gewenst, maar niet direct noodzakelijk. Voorbereiding voor de lessen uiteraard wel, alhoewel je dit kunt beperken tot het checken waar leerlingen mee bezig zijn voordat ze weer verder gaan.

Voor de voorbereiding per les hebben we lesbrieven voor de docent. Hier staat bijvoorbeeld in wat leerlingen kunnen behandelen in een lesuur van 50 minuten. Mocht jij je als docent toch meer vertrouwd willen voelen op het gebied van ICT en internet, dan kan je je aanmelden voor één van onze online trainingen. Kijk in onze agenda voor een overzicht van de komende trainingen.

Digiploma binnen DIGIT-po

Ja, DIGIT kan afgesloten worden met het behalen van een certificaat. Echter, Instruct is geen erkende opleider, maar een uitgever. Dit biedt de vrijheid voor jou als docent om niet één certificaat uit te draaien per leerling voor het behalen van DIGIT, maar bijvoorbeeld per domein of zelfs per module. Erg leuk en handig voor in een portfolio!

 

Per versie en per module is de tijdsduur verschillend. In de desbetreffende productoverzichten kun je meer informatie vinden over alle doorlooptijden.

Deze kun je downloaden door op de methode-pagina naar de juiste methode te gaan en vervolgens rechts in het snelmenu te kiezen voor het productoverzicht.

Nee, niet per se. Alhoewel wij wel aanraden om te starten met modules voor computervaardigheid, zoals Windows of Tekstverwerken. Hier zitten namelijk veel competenties in waar ze bij andere domeinen ook gebruik van kunnen maken.

Wij hebben wel voorbeeldleerlijnen met betrekking tot hoe de leerstof het best behandeld kan worden. Onze adviseurs bespreken dit graag met je!

Ja, DIGIT is device- en browseronafhankelijk. Echter, bij de behandeling van bepaalde modules (zoals Tekstverwerken) in bepaalde domeinen gaat DIGIT in de theorie uit van het gebruik van een Windows-pc met Office 2016/2019 of Office 365, of een Chromebook met Google G Suite.

Ja, die is er. De nulmeting is voornamelijk bedoeld als diagnostisch hulpstuk. De docent zal zelf naar aanleiding van de scores met de leerling de vervolgstappen gaan bepalen.

Aangezien het gros van de stof door middel van filmpjes wordt uitgelegd aan de leerling, is het raadzaam om leerlingen te verplichten om een koptelefoon of oordopjes mee te nemen. Verder heb je als docent alleen een glimlach nodig. Oordopjes kun je ook bij ons afnemen. Ook daar hebben we aan gedacht.

Wij organiseren regelmatig DIGIT bijeenkomsten, evenementen en webinars. Via nieuwsbrieven brengen we je hiervan op de hoogte en je kunt ze tevens in onze agenda vinden.

De bijeenkomsten zijn inspirerend en leerzaam. De ontmoeting met vakgenoten staat centraal. Het doel is om docenten wegwijs te maken in de leeromgeving en in de inhoud van de methoden.

Vaste elementen van een bijeenkomst: een interactief programma, actuele onderwerpen, delen van ervaringen en boeiende sprekers. Ook vind je ons regelmatig op onderwijsgerelateerde beurzen zoals de NOT en de IPON.

Naar boven