Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 500+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Digitale geletterdheid is urgent, maar wat is dit nu precies en hoe zorg je ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? Het leergebied digitale geletterdheid krijgt op korte termijn een vaste plek in het curriculum in het basis- en het voortgezet onderwijs.

Wanneer je leerlingen goed wilt voorbereiden op de toekomst, zorg dan dat ze digitaal geletterd zijn! DIGIT is de online methode om digitale geletterdheid in het onderwijs aan te bieden.

Online betrouwbare bronnen opzoeken, programmeren, een website bouwen, een verslag maken, fakenieuws herkennen, dat is waar digitale geletterdheid over gaat. Hoe gaat jouw school om met digitale geletterdheid en hoe kun je dit gestructureerd aanbieden in het lesrooster?

 

Digitale geletterdheid is het geheel van vier basisvaardigheden

Het is belangrijk dat leerlingen leren omgaan met een computer en dat ze kunnen werken in standaardprogramma’s bijvoorbeeld om teksten te verwerken en te presenteren. Lees meer. 

Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om op een kritische en efficiënte manier informatie te zoeken, te selecteren en op een ethische wijze te gebruiken. Lees meer.

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media (digitaal en analoog) om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Lees meer. 

Hier leren leerlingen hoe een computer denkt en hoe ze met behulp van een computer problemen kunnen oplossen. Tevens leren ze enkele basisvaardigheden over programmeren. Lees meer.

Ontwikkelingen digitale geletterdheid

Het nieuwe curriculum komt er aan. In september 2020 is er een curriculumcommissie benoemd door het Ministerie van OCW. Deze commissie is ingesteld om advies te geven over een vernieuwd curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs. De commissie geeft aanbevelingen voor bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het curriculum wettelijk is vastgelegd. De voorstellen vanuit Curriculum.nu gelden als leidraad. In schooljaar ’22-’23 zullen de kerndoelen en eindtermen in de onderwijspraktijk getoetst gaan worden. In schooljaar ’23-24 moet het nieuwe curriculum daadwerkelijk zijn intrede doen.

Veranderingen in het onderwijs zijn niet nieuw, maar op deze schaal wel uniek. Het is goed om nu al na te denken over de toepassing van de nieuwe leergebieden en de mogelijke implicaties daarvan. Met de nieuwe leergebieden en kerndoelen is namelijk straks de ‘wat’-vraag wel beantwoord, maar de ‘hoe’-vraag wordt aan de scholen zelf over gelaten.

Jouw school

Elke school heeft aandacht voor (de omgang met) computers en het internet, maar vaak versnipperd en ad hoc. Daar komt hoe dan ook verandering in, maar de vraag is of jouw scholen ieder voor zich het wiel gaan uitvinden, of dat je je hierin wilt laten begeleiden.

ICT is meer dan de inzet van een digibord en de digitale verwerking van lessen. Een doorgaande lijn voor digitale geletterdheid is noodzakelijk om zicht te krijgen en te houden op wat kinderen zouden moeten kunnen en kennen. Bovendien moet dat niet afhankelijk zijn van de persoon die voor de klas staat. Het gebruik van een methode kan de scholen goed helpen om te werken aan de doelen en inzichtelijk te krijgen waar de leerlingen staan. Tevens kan een methode helpen om docenten te laten werken aan hun eigen competenties. Digitale geletterdheid moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.

Voorbeeldleerlijnen

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn er voorbeeldleerlijnen voor DIGIT beschikbaar. Hiermee kun je een eigen lesprogramma ontwikkelen of ideeën opdoen voor de inzet van concrete lesplannen.

De leerlijnen voor het po zijn te vinden via deze pagina.

 

Leerlijn DIGIT-po

 

De leerlijnen voor het vo zijn te vinden via deze pagina.

 

Met DIGIT hoef je het wiel niet zelf uit te vinden, maar heb je een pasklare oplossing die je direct kunt inzetten.

Vraag nu een vrijblijvend videogesprek aan of ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden DIGIT biedt.

INFORMATIE AANVRAGEN

Naar boven