Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

Waarom digitale vaardigheden op het mbo?

Voldoende kennis van digitale vaardigheden is urgent. Digitale vaardigheden (digitale zelfredzaamheid) bij studenten (en docenten) is één van de ambities van het onderwijs. Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal vaardige mensen. Scholen moeten studenten daarop voorbereiden.

Wanneer je studenten wilt klaarstomen voor hun toekomst, maak ze dan digitaal vaardig!

 

Het whitepaper ‘Welke digitale vaardigheden geef ik mijn studenten mee en hoe doe ik dat? Tips voor implementatie’

In dit document beschrijven we stap voor stap hoe je digitale vaardigheden met een goede voorbereiding invoert op het mbo. Hierin behandelen we een aantal praktische adviezen en aandachtspunten. Het document bevat een implementatieplan en we geven aan welke vaardigheden belangrijk zijn voor welke opleiding.

Het whitepaper voorziet je van implementatietips, praktische adviezen en aandachtspunten om digitale geletterdheid een succes te maken in het middelbaar beroepsonderwijs.

Download het whitepaper hier
Welke digitale vaardigheden geef ik mijn studenten mee en hoe doe ik dat?

 

Doelstelling

Het doel is om studenten digitaal vaardig te maken. Allereerst moeten studenten op de opleiding voldoende digitaal vaardig zijn. Tijdens hun (toekomstig) beroep wordt van hen verwacht dat zij goed om kunnen gaan met technologie. Het komt overal terug: een document of rapport opstellen, omgaan met klanten, een berekening maken, een presentatie maken en geven, schema’s maken, foto’s bewerken, social media inzetten, enquêtes opstellen, online samenwerken enzovoort.

Digitaal burgerschap is daarnaast een steeds belangrijker thema in het onderwijs. De focus in het mbo ligt in veel gevallen op vakmanschap, op het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis voor je vak. Toch blijkt dit niet genoeg voor studenten.

 

Het vak digitale vaardigheden op het mbo

Alle studenten dienen lessen te krijgen in digitale vaardigheden in het onderwijs. Het advies is om hiermee te starten in het eerste leerjaar van de opleiding. Daarbij zullen de studenten gebruik moeten maken van de digitale faciliteiten van de opleiding of van hun eigen device.

Naast dat de studenten kennis moeten verkrijgen van het leergebied zal er ook bij de docenten kennis moeten zijn van dit thema.

Een apart vak of geïntegreerd bij andere vakken?
De ervaring leert dat de implementatie van digitale vaardigheden beter slaagt wanneer het als apart vak wordt aangeboden, bijvoorbeeld 1 lesuur ICT op het rooster. Wanneer digitale vaardigheden bij andere vakken wordt ondergebracht (wordt geïntegreerd in de vakken) dan krijgt het meestal niet de gewenste prioriteit.

In de praktijk blijkt dat vakdocenten meestal weinig aandacht besteden aan digitale vaardigheden; het eigen vak staat voorop. Daardoor krijgt het niet de prioriteit die het nodig heeft. Wij zien bovendien dat lang niet alle vakdocenten over voldoende kennis en/of vaardigheden beschikken om digitale vaardigheden in hun vak te integreren. Digitale vaardigheden onderwijzen vraagt juist om een goede, gedegen en structurele aanpak.

Om de implementatie van digitale vaardigheden te laten slagen op het mbo, adviseren wij om het gericht aandacht te geven.

Een reactie van een docent Nederlands van het MBO Rijnland uit Gouda:
“ICT vaardigheden leren we de studenten niet aan in onze lessen. Het is belangrijk dat ze dit kunnen, echter er is geen tijd voor. Het is zeker relevant en er moet wel een stevige basis komen om bijvoorbeeld vaardig in Word te werken!”

 

Bekijk het implementatieplan in het whitepaper

Waarom zou je als docent kiezen voor DIGIT-mbo (en zou je niet kiezen voor gratis online alternatieven)?

  • Een totaalpakket voor alle domeinen van digitale vaardigheden
  • Zekerheid over beschikbaarheid
  • Gratis docententrainingen
  • Een nieuwe en up-to-date leeromgeving
  • Docent kan eigen lesmateriaal toevoegen
  • Verschillende niveaus

Er zijn verschillende manieren om digitale vaardigheden een plek te geven op school. Zoveel scholen, zoveel wensen. Wij helpen graag met het zoeken naar de aanpak die aansluit op de behoefte van de school. Neem hier contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Naar boven