Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Digitaal burger zijn, wat betekent dat nu eigenlijk? Burgerschap gaat onder andere over persoonsvorming en identiteit, wie ben je en hoe moet je je gedragen. Online media spelen hierin een grote rol. Iedereen moet beschikken over de juiste digitale basiskennis en vaardigheden om veilig deel te kunnen nemen aan een digitale informatiesamenleving. In het domein Digitaal burgerschap voor het VO is dit uitgewerkt in verschillende thema’s die je flexibel kunt inzetten.

Kosteloos inzien?

Proeflicentie aanvragen

Dit leren je leerlingen

Leerlingen leren met het lesmateriaal kritisch nadenken over zichzelf, de ander en de (digitaliserende) maatschappij. Ze worden zich bewust van hun digitale identiteit en leren hoe ze deze identiteit kunnen bewaken en kunnen professionaliseren. Het digitaal actief, vaardig en weerbaar maken van alle Nederlandse burgers is erg belangrijk omdat de online informatiesamenleving steeds meer invloed heeft op ons zijn. In de module Digitaal burgerschap van DIGIT-vo wordt een belangrijke basis gelegd en reiken we handvatten aan om leerlingen om te leren gaan met veranderingen in een digitale maatschappij.

Digitaal burgerschap in DIGIT-vo bestaat uit 7 lessen. Bij elke les is een project waarin leerlingen – zelfstandig of in groepjes – praktisch aan de slag gaan met het onderwerp uit de les.

 • Digitale maatschappij
 • Digitale media
 • Desinformatie en internettrollen
 • Digitale media en democratie
 • Digitale identiteit
 • Digitaal communiceren
 • Cybercrime en veiligheid

Voor de docent

Digitaal burgerschap kan in aparte lessen, mentorlessen, in ICT-lessen of geïntegreerd in andere lessen worden gegeven, zoals Nederlands of Maatschappijleer. Wanneer je als docent nog geen kennis hebt van de onderwerpen, dan kun je eenvoudig het domein zelf eerst doornemen. Je gaat dan goed voorbereid de lessen in en je leert er zelf wellicht ook nog van!

De voordelen van DIGIT

 • Complete leerlijn om optimaal te leren;
 • Volledige controle en sturing over klassen en leerlingen;
 • Eigen materiaal toe te voegen;
 • Moderne en up-to-date online leeromgeving;
 • Zelfstandig en klassikaal te volgen.

Kosteloos inzien?

Proeflicentie aanvragen

Naar boven