Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media (digitaal en analoog) om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Er zijn veel soorten media, en we krijgen ook steeds meer informatie via deze media toegespeeld. Je bewust zijn van de informatiebron en een kritische houding ten aanzien van deze bron valt onder mediawijsheid. Maar ook weten wat je wel of niet moet delen via internet, online privacy en verslaving zijn onderwerpen die bij Mediawijsheid aan de orde komen.

Leerlingen en docenten Mediawijsheid bijbrengen

Met kennis van Mediawijsheid leren jongeren en docenten actief omgaan met, en worden ze bewust van, een groot aantal mogelijkheden van digitale media. Ook het bewust worden van het belang van mediavaardigheid wordt behandeld met Mediawijsheid. Op niveau van de opleiding wordt de invloed van media op de werkelijkheid besproken en worden diverse strategieën ontwikkeld om optimaal met media om te gaan.

Mediawijsheid voor het basisonderwijs (PO)

In het basisonderwijs maken de leerlingen kennis met verschillende media en ervaren ze de verschillende functies ervan. Ze komen in aanraking met de mogelijkheden om te communiceren en samen te werken en reflecteren op het ‘eigen’ mediagebruik.

Ontdek Mediawijsheid voor het basisonderwijs

Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs (VO)

Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs behandelt vraagstukken van social media, grensoverschrijdend gedrag, digitale criminaliteit en identiteitsfraude. Leerlingen zijn bewust van hun eigen gedrag en dat van de samenleving. Ze ontdekken en ervaren de mogelijkheden van sociale netwerken t.b.v. het delen van informatie en reflecteren op het ‘eigen’ mediagebruik. Gezien de inhoud van de onderwerpen binnen Mediawijsheid, kan dit domein klassikaal tijdens de mentorlessen worden behandeld.

Ontdek Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen

Wij hanteren deze volgende definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

Mediawijsheid is noodzakelijk om je weg te vinden in de digitale wereld. Echt nieuws van nepnieuws onderscheiden is belangrijk om goed geïnformeerd te blijven. Veel informatie wordt ook verspreid via social media. Ook hier is een kritische houding nodig om de informatie op de juiste waarde te schatten.

Onder mediawijsheid valt onder andere:

  • Welke media zijn er en wat is desinformatie?
  • Het delen van informatie via sociale media en je online profiel op orde hebben.
  • Je online veiligheid bewaken en weten dat social media verslavend kunnen zijn.
  • Kennis van algoritmes en filterbubbels.
  • Weten dat overheden media kunnen gebruiken voor propaganda.

De voordelen van de lesmethode DIGIT

  • Complete leerlijn om optimaal te leren;
  • Volledige controle en sturing over klassen en leerlingen;
  • Eigen materiaal toe te voegen;
  • Moderne en up-to-date online leeromgeving;
  • Zelfstandig en klassikaal te volgen.

DIGIT kosteloos inzien? 

Proeflicentie aanvragen

Naar boven