Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media (digitaal en analoog) om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan. Wij hanteren deze volgende definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

Leerlingen en docenten Mediawijsheid bijbrengen

Met kennis van Mediawijsheid leren jongeren en docenten actief omgaan met, en worden ze bewust van, een groot aantal mogelijkheden van digitale media. Ook het bewust worden van het belang van mediavaardigheid wordt behandeld met Mediawijsheid. Op niveau van de opleiding wordt de invloed van media op de werkelijkheid besproken en worden diverse strategieën ontwikkeld om optimaal met media om te gaan.

Mediawijsheid voor het po

In het basisonderwijs maken de leerlingen kennis met verschillende media en ervaren ze de verschillende functies ervan. Ze komen in aanraking met de mogelijkheden om te communiceren en samen te werken en reflecteren op het ‘eigen’ mediagebruik.

Mediawijsheid voor het vo

Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs behandelt vraagstukken van social media, grensoverschrijdend gedrag, digitale criminaliteit en identiteitsfraude. Leerlingen zijn bewust van hun eigen gedrag en dat van de samenleving. Ze ontdekken en ervaren de mogelijkheden van sociale netwerken t.b.v. het delen van informatie en reflecteren op het ‘eigen’ mediagebruik. Gezien de inhoud van de onderwerpen binnen Mediawijsheid, kan dit domein klassikaal tijdens de mentorlessen worden behandeld.

De voordelen van DIGIT

  • Complete leerlijn om optimaal te leren;
  • Volledige controle en sturing over klassen en leerlingen;
  • Eigen materiaal toe te voegen;
  • Moderne en up-to-date online leeromgeving;
  • Zelfstandig en klassikaal te volgen.

Ontdek het domein Mediawijsheid in het onderwijs:

Voor het basisonderwijs:

DIGIT-po

Voor het voortgezet onderwijs:

DIGIT-vo

Naar boven