Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

Praktijkgerichte programma’s bovenbouw vmbo

Het vmbo slaat een nieuwe weg in. Binnen de Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL) wordt een Praktijkgericht programma aangeboden. In de bovenbouw gaan leerlingen praktisch aan de slag binnen allerlei verschillende werkvelden. DIGIT-vmbo Informatietechnologie bevat lesmateriaal voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie.

DIGIT-vmbo Informatietechnologie is beschikbaar voor:

 • vmbo bovenbouw leerjaar 3;
 • vmbo bovenbouw leerjaar 4.

Op zoek naar lesmateriaal voor de onderbouw? DIGIT-vo voor digitale geletterdheid is beschikbaar voor:

 • praktijkonderwijs;
 • onderbouw vmbo;
 • onderbouw havo/vwo.

Meer over DIGIT-vo

De nieuwe leerweg houdt in dat leerlingen:

 • naast avo-vakken ook een praktijkgericht programma gaan volgen;
 • aan de slag gaan met echte opdrachten uit het bedrijfsleven om zo een beter beeld te krijgen van de wereld buiten school;
 • beter worden voorbereid op doorstroom naar het vervolgonderwijs, een mbo-4 of havo opleiding.

Voor wie?

DIGIT-vmbo Informatietechnologie Leerlingen gaan zelfstandig of in groepsverband aan de slag. Benodigde kennis vinden ze terug in de meegeleverde lesmodules of in de projecten zelf. Zo zijn er projecten voor het werken met 3D-programma’s, het maken van een spel, informatiebeveiliging, het ontwerpen van een robot, kunstmatige intelligentie en nog veel meer.

Hiermee leren zij ICT-tools in de praktijk toe te passen. De projecten helpen de leerlingen bovendien bij het bepalen van een studie- en beroepskeuze. Bekijk het (concept)examenprogramma.

De examenprogramma’s worden op dit moment beproefd en ontwikkeld in een pilot met 155 pilotscholen. In het voorjaar van 2024 zijn de examenprogramma’s beschikbaar voor scholen die willen starten in het schooljaar 2024-2025.

Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen.

Examenprogramma

Het examenprogramma bestaat uit zes onderdelen, waarvan de eerste drie voor alle praktijkgerichte programma’s gelijk zijn.

In DIGIT-vmbo komen onderdeel A. Praktijkgerichte vaardigheden en onderdeel E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden beschikbaar.

 

A. Praktijkgerichte vaardigheden
B. Systematisch werken
C. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
D. Werkvelden
E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden
F. Vraagstukken

De eindtermen van onderdeel A. Praktijkgerichte vaardigheden die in samenhang binnen opdrachten aan de orde komen zijn:

 • Communiceren
 • Informatievaardigheden
 • Samenwerken

De eindtermen van onderdeel E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden die in samenhang binnen opdrachten aan de orde komen zijn:

 • Gebruik maken van IT-hulpmiddelen
 • Werken met standaardtoepassingen als Word en PowerPoint
 • Kennis hebben van beveiligingsmaatregelen, programmeren, mediaontwikkeling, gaming, VR, AI en big data.
Voor meer informatie en prijzen

Productoverzicht

DIGIT-vo kosteloos inzien

Proeflicentie aanvragen

Naar boven