Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

De nieuwe leerweg VMBO

De nieuwe leerweg Het vmbo slaat een nieuwe weg in. De gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg in 2024. GL en TL worden dan niet meer aangeboden. De nieuwe leerweg vmbo staat voor een combinatie van denken en doen en start in leerjaar 3 van het vmbo.

De nieuwe leerweg bestaat uit vijf praktijkgerichte programma’s. Instruct gaat lesmateriaal ontwikkelen voor het praktijkgerichte programma: Informatietechnologie.

De nieuwe leerweg houdt in dat:

  • leerlingen naast avo-vakken ook een praktijkgericht programma gaan volgen;
  • leerlingen aan de slag gaan met echte opdrachten uit het bedrijfsleven om zo een beter beeld te krijgen van de wereld buiten school;
  • leerlingen beter worden voorbereid op doorstroom naar het vervolgonderwijs, een mbo-4 of havo opleiding.

Voor wie?

DIGIT-vmbo Informatietechnologie Van de vijf praktijkgerichte programma’s die de nieuwe leerweg bevat, ontwikkelt Instruct lesmateriaal voor het praktijkgerichte programma: Informatietechnologie. Met dit vak kunnen leerlingen zich oriënteren op specifieke IT-vervolgopleidingen in het mbo of op het keuzevak informatica op de havo.

Het gebruik van IT in diverse werkvelden is voor alle leerlingen centraal. Ze verrichten in deze werkvelden bepaalde taken en maken daarbij gebruik van IT-tools.

De leerling vervult daarmee de rol van supergebruiker; dit is een gebruiker van IT die meer dan gemiddelde kennis heeft van tools en ze met inzicht kan gebruiken.

Het volledige programma van Informatietechnologie kun je hier downloaden.

Examenprogramma

Iedere school werkt op basis van een examenprogramma praktijkgericht programma. Dit examenprogramma bestaat uit zes onderdelen, waarvan de eerste drie voor alle praktijkgerichte programma’s gelijk zijn.

In DIGIT komen onderdeel A. Praktijkgerichte vaardigheden en onderdeel E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden beschikbaar.

 

A. Praktijkgerichte vaardigheden
B. Systematisch werken
C. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
D. Werkvelden
E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden
F. Vraagstukken

De eindtermen van onderdeel A. Praktijkgerichte vaardigheden die in samenhang binnen opdrachten aan de orde komen zijn:

  • Communiceren
  • Informatievaardigheden
  • Samenwerken

De eindtermen van onderdeel E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden die in samenhang binnen opdrachten aan de orde komen zijn:

  • Gebruik maken van IT-hulpiddelen
  • Werken met standaardtoepassingen als Word en PowerPoint
  • Kennis hebben van beveiligingsmaatregelen, programmeren, mediaontwikkeling, gaming, VR, AI en big data.

Meer informatie

Meld je aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Houd me op de hoogte

Naar boven