Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 650+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

ICT Basisvaardigheden is een domein van DIGIT-po en DIGIT-vo. ICT Basisvaardigheden is een breed begrip. Het SLO en Kennisnet beschrijven het als volgt:

Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’); het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware; het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheet-programma’s en presentatiesoftware), het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten; het kunnen werken met internet (browsers, e-mail); op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacy-aspecten.

Onderwerpen ICT Basisvaardigheden

Basisonderwijs

Dit domein legt een brede basis voor het efficiënt gebruik van computers, tablets en mobiele apparaten en omvat het volgende lesmateriaal: Algemene ICT kennis & vaardigheden, Tekstverwerken met Word of Google Docs, Presenteren met PowerPoint, Prezi en/of Google Presentaties, Internet en e-mail.

ICT Basisvaardigheden Groep
Omgaan met de computer (Office of Google) 5/6
Tekstverwerken, basis (Word 2019, Office 365 of Google) 5/6
Tekstverwerken, gevorderd (Word 2019, Office 365 of Google) 7/8
Presenteren, basis (PowerPoint 2019, Office 365 of Google) 5/6
Presenteren, gevorderd 7/8
Beeldbewerken, basis 5/6
Beeldbewerken, gevorderd 7/8

Meer over DIGIT-po

Voortgezet onderwijs

Voor de eerste en tweede klas in het praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. De volgende onderwerpen worden in het vo behandeld:

  • DIGIT-vo basiskennis ICTOmgaan met de computer

Hier leren leerlingen hoe ze met Windows of Chromebook moeten werken; hoe ze mappen kunnen aanmaken, verplaatsen, weergeven en kopiëren in Windows. Hoe ze online bestanden kunnen opslaan via bijvoorbeeld OneDrive en GoogleDrive en hoe ze apparaten kunnen synchroniseren.

  • Tekstverwerken

Bij Tekstverwerken leren ze de basisvaardigheden van Word, Word Online of Google Docs kennen. Van het openen en opslaan van tekstbestanden, tot het maken en invoegen van een tabel, inhoudsopgave en index. De leerlingen krijgen hier alle handvatten waarmee ze in het vervolg kwalitatief goede verslagen kunnen produceren.

  • Presenteren

Bij presenteren gaan we dieper in op het gebruik van zowel PowerPoint, PowerPoint Online of Google Presentaties en Prezi. Hoe maak je een doelgerichte presentatie. Waar moet je rekening mee houden bij het maken van een presentatie? Wel of geen video? Wel of geen hand-outs?

  • Spreadsheets

Bij Spreadsheetsgebruiken nemen we de leerlingen aan de hand bij het ontdekken van Excel of Google Spreadsheets. Wat is het en wat kun je er mee? De bedoeling is om leerlingen bewust te maken van de bijna onbegrensde mogelijkheden die deze programma’s te bieden hebben. Van de vulgreep tot enkele functies en grafieken. De basis wordt hier gelegd.

Meer over DIGIT-vo

Naar boven