Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

ICT Basisvaardigheden is een domein van DIGIT-po en DIGIT-vo. ICT Basisvaardigheden is een breed begrip. Het SLO en Kennisnet beschrijven het als volgt:

“Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’); het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware; het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheet-programma’s en presentatiesoftware), het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten; het kunnen werken met internet (browsers, e-mail); op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten.”

Leerlingen en docenten ICT Basisvaardigheden bijbrengen

Met het domein ICT basisvaardigheden wordt iedereen de kans geboden om basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken te begrijpen en toe te passen. Maar dat is niet alles. Ook het benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen omgaan met softwareprogramma’s en het werken met internet worden op die manier eigen gemaakt. En doordat we de leerlijnen aanpassen op het niveau van de opleiding, geven we iedereen de juiste kennis voor de toekomst mee.

ICT Basisvaardigheden voor het po

Dit domein legt een brede basis voor het efficiënt gebruik van computers, tablets en mobiele apparaten en omvat het volgende lesmateriaal: Algemene ICT kennis & vaardigheden, Tekstverwerken met Word of Google Docs, Presenteren met PowerPoint, Prezi en/of Google Presentaties, Internet en e-mail.

ICT Basisvaardigheden voor het vo

Dit domein is voor de eerste en tweede klas in het praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. Leerlingen leren hier onder andere hoe ze computers, tablets en smartphones efficiënt kunnen gebruiken. Ook tekstverwerking, bestanden opslaan, presentaties maken en het beoordelen van informatie op het internet staan op het programma. In het voortgezet onderwijs geven docenten digitale geletterdheid als vak, maar de methode kan ook door alle andere docenten gebruikt worden.

De voordelen van DIGIT

  • Moderne online omgeving en up-to-date lesmateriaal;
  • Ontwikkeld met docenten en partners;
  • Leerling en docentgericht;
  • Zelfstandig én klassikaal te doorlopen.

Ontdek het domein ICT basisvaardigheden in het onderwijs:

Voor het basisonderwijs

Voor het voortgezet onderwijs

DIGIT-vo

Naar boven