Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

De komst van het wereld wijde web biedt ons ongekende mogelijkheden. Willen we iets weten? Ga online en je vindt het. Tenminste, dat is wat je wilt. Toch blijkt in de praktijk dat niet over elk onderwerp de informatie even makkelijk te vinden is. Soms moet je heel goed en gericht zoeken. En kom je tot de ontdekking dat daarbij niet alle informatie even bruikbaar is. Toch betekent dit veelal niet dat leerlingen hun zoek- en gebruiksgedrag aanpassen.

Leerlingen Informatievaardigheden bijbrengen

Leerlingen gaan online vaak op zoek naar de grens van het toelaatbare. Zonder kritisch te kijken naar wat werkelijk relevant of betrouwbaar is. Daarom zijn informatievaardigheden belangrijk. Met goede Informatievaardigheden ben je weerbaarder tegen nepnieuws en desinformatie. Je hebt het nodig om op een efficiënte manier informatie te zoeken, te selecteren en op ethische wijze te gebruiken.

Informatievaardigheden voor het basisonderwijs (PO)

Kinderen op de basisschool leren met Informatievaardigheden hoe ze vanuit een informatiebehoefte een informatievraag formuleren en relevante zoektermen bepalen. Ook leren ze welke online informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is voor het beantwoorden van een vraag. Tot slot is het van belang dat ze gevonden online informatie op juiste wijze weten te verwerken en analyseren.

Ontdek Informatievaardigheden voor het basisonderwijs

Informatievaardigheden voor het voortgezet onderwijs (VO)

Leerlingen in het voortgezet onderwijs met voldoende kennis van Informatievaardigheden kunnen een informatieprobleem formuleren en een zoekstrategie bepalen. Ook leren ze welke online informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is voor het beantwoorden van een vraag. De leerling is in staat online bronnen te verwerken en hier conclusies uit te trekken op basis van specifieke kennis.

Ontdek Informatievaardigheden voor het basisonderwijs

Veelgestelde vragen

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om de juiste informatie te halen uit verschillende bronnen. Het kan gaan om zowel offline als online bronnen. Leerlingen moeten efficiënt kunnen zoeken naar informatie en onderscheid kunnen maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen.

Tijdens de opleiding, maar ook privé en later bij het werk is het (snel) kunnen vinden van informatie belangrijk. Veel informatie wordt verkregen via internet, door te “Googelen”. Google biedt toegang tot een enorme hoeveelheid informatie. Informatievaardigheden zijn nodig om hieruit de juiste informatie te filteren, de bronnen te checken en de informatie te verwerken.

Onder informatievaardigheden vallen onder andere:

  • Goede zoekvragen kunnen maken, zodat de juiste informatie snel gevonden wordt.
  • Onderscheid kunnen maken tussen objectieve en subjectieve informatie.
  • De handige hulpmiddelen (Tools) kunnen gebruiken van Google.
  • Weten welke informatie je wel en niet mag gebruiken in verband met auteursrechten.
  • Het goed kunnen beoordelen van bronnen.

De voordelen van de lesmethode DIGIT

  • Complete leerlijn om optimaal te leren;
  • Volledige controle en sturing over klassen en leerlingen;
  • Eigen materiaal toe te voegen;
  • Moderne en up-to-date online leeromgeving;
  • Zelfstandig en klassikaal te volgen.

DIGIT kosteloos inzien?

Proeflicentie aanvragen

Naar boven