Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

De digitalisering van de maatschappij gaat in een hoog tempo door. Het brengt ongekende mogelijkheden met zich mee. Niet alleen in ons werk, maar ook in het onderhouden van sociale contacten. Zo zijn we dagelijks digitaal met elkaar verbonden. Dat is voor leerlingen niet anders. Zeker wanneer je bedenkt dat zij zich steeds meer op sociale media bevinden.

Digitale veiligheid en onderwijs

Maar deze digitalisering brengt ook vraagstukken over de digitale veiligheid met zich mee. Cybercriminaliteit, cyberpesten of het ongewenst verspreiden van beelden via het internet komt steeds vaker voor. Bewustwording bij scholieren bijbrengen over hun online gedrag is dan ook een must waar scholen een belangrijke rol in kunnen spelen. Want ook binnen de schoolmuren is het essentieel dat de sociale veiligheid wordt gewaarborgd. Alleen zo kan er een goed leer- en leefklimaat worden ontwikkeld.

Meer over digitale geletterdheid

Naar boven