Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Actualisatie Kerndoelen Digitale geletterdheid

Het leergebied digitale geletterdheid krijgt nieuwe kerndoelen als onderdeel van de actualisatie van het landelijk curriculum voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen krijgen duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt om digitale geletterdheid vorm te geven. 

Het kerndoelenteam digitale geletterdheid

Een team bestaande uit leraren, vakexperts en curriculumexperts werkt samen met een procesregisseur aan de conceptkerndoelen, met ondersteuning van de advieskring digitale geletterdheid. Met de eerste tussenproducten gereed, wordt er nu een inkijkje gegeven in het proces. Het team werkt in vier stappen naar conceptkerndoelen toe. Ze begonnen met het definiëren van de karakteristiek van het leergebied digitale geletterdheid en creëerden vervolgens een raamwerk met onderwerpen voor de conceptkerndoelen. Het team heeft onderzoek gedaan naar wat digitale geletterdheid precies omvat en heeft gekeken naar de samenhang met andere leergebieden.

Het kerndoelenteam benadrukt dat digitale geletterdheid een maatschappelijk leergebied is en dat het belangrijk is om de context en randvoorwaarden van het onderwijs in Nederland in overweging te nemen. Een advieskring heeft feedback verzameld van wetenschappers en professionals uit verschillende netwerken en deze ter beschikking gesteld aan het kerndoelenteam en heeft gepleit voor een meer mensgerichte en maatschappelijke insteek.

Van vier naar drie domeinen

Uiteindelijk heeft het kerndoelenteam de vier geformuleerde domeinen van digitale geletterdheid teruggebracht tot drie:

  1. Basiskennis en vaardigheden.
  2. Maken, ontwerpen en creëren.
  3. De relatie tussen de leerling, de wereld en digitale technologie.

De kerndoelen zullen leraren helpen bij het bieden van focus en zullen zorgen voor een doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs. Het streven is om lerenden actieve en kritische burgers te maken die kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook wordt verwacht dat digitale geletterdheid natuurlijk een rol zal gaan spelen bij andere vakken.

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid

De conceptkerndoelen zullen in november 2023 worden beproefd op scholen. Scholen hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze digitale geletterdheid in hun onderwijsprogramma opnemen, zolang ze voldoen aan de kerndoelen. Het uiteindelijke doel is om leerlingen in heel Nederland actieve en creatieve deelnemers aan de samenleving te maken door digitale geletterdheid te bevorderen.

Lees het hele artikel:

Leergebied digitale geletterdheid: “In vier stappen naar conceptdoelen.”


Bron: Actualisatiekerndoelen.nl

Naar meer nieuws
Naar boven