Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Examen KDDV gevalideerd

De examens voor het keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV) zijn gevalideerd door CIIO, de certificeerder voor professionele dienstverlening. Hoewel KDDV al veel wordt gebruikt, is dit een mooie stap in onze missie: zoveel mogelijk studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. De overheid ziet certificering van examens als een garantie voor de kwaliteit, dus wij vieren deze mijlpaal!

Veranderingen na de validatie

De mogelijkheid om deelexamens mee te laten tellen voor het eindcijfer is met de validatie komen te vervallen. Het gevalideerde examen staat vast en mag niet meer door de school worden aangepast. De resultaten van eerder gemaakte examens en deelexamens zijn nog steeds in te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de examens van KDDV 2021 niet langer beschikbaar.

De praktijkexamens zijn nog steeds beschikbaar en heten nu Kerntaaktoetsen. Deze staan in het onderdeel Kerntaak – modules en kunnen als eindopdracht van een kerntaak worden gedaan. Met deze toetsen kan nog steeds de kennis per kerntaak worden getest, maar deze tellen niet langer mee voor het eindcijfer van het keuzedeel.

Het gevalideerde examen staat in de omgeving met de naam KDDV examen 2023 (Basis of Gevorderd) en kan alleen door de Docent Plus worden klaargezet en ingekeken. Ook de bijbehorende documenten, zoals de examenverantwoording, zijn alleen beschikbaar voor de Docent Plus via het docentendashboard.

 

Maak studenten digitaal vaardig

Met KDDV leren de studenten de digitale vaardigheden die nodig zijn bij hun toekomstige beroep. Via duidelijke instructiefilms en praktijkgerichte opdrachten maken zij zich de stof eigen. Met het behalen van het KDDV examen tonen studenten aan dat ze de kennis en vaardigheden beheersen en vergroten zij hun baankans.  Het examen bestaat uit een digitale eindtoets over drie kerntaken:

  • Verzamelen van informatie/gegevens/content
  • Produceren van informatie/content
  • Beheren van informatie/content

Het KDDV Basis-examen bestaat uit 40 vragen en het KDDV Gevorderd-examen uit 60 vragen.

Ook starten met KDDV? Lees meer over dit complete keuzedeel voor digitale vaardigheden.

Naar meer nieuws
Naar boven