Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
In Gesprek Met Jeroen Bouman

Informatiemanager en staflid Jeroen Bouman is sinds 2019 werkzaam bij het Stedelijk Dalton Lyceum en houdt zich bezig met implementatie van het IT en media binnen alle scholen van de stichting. We zijn benieuwd naar zijn ervaring en gaan in gesprek met hem.

Hoe is het onderwijsleven begonnen voor jou?

“Ik ben in 2009 gestart in het onderwijs als klassen ondersteuner. Een jaar later in vaste dienst bij een stichting als docent. Ik heb voornamelijk in cluster 4 lesgegeven aan leerlingen die last hebben van psychiatrische of gedragsproblemen. Vrij snel daarna ben ik me gaan verdiepen in de mogelijkheden die IT biedt in onderwijs op maat.”

Wat is jou bijgebleven in je loopbaan? 

“Ik heb vanuit verschillende hoeken te horen gekregen dat ik een verbindende rol heb gespeeld waar het gaat om creëren van een draagvlak voor de implementatie van de ICT-visie en het construeren daarvan. Dat vind ik van grote waarde want het laat mij zien dat ik op de goede weg ben. Het grootste succesmoment moet nog komen denk ik. Ik wil graag een verschil maken en om dat te bereiken zal ik nog een aantal stappen moeten zetten. Uiteindelijk is mijn doel en wens dat het onderwijs gelijk gaat lopen met de maatschappij.”

Maakt jouw school gebruik van digitale geletterdheid? 

“Toen ik begon in het onderwijs stond het nog erg in de kinderschoenen. Zo’n 13 jaar geleden stond het leren omgaan met een device centraal. Ik kan dan ook met trots zeggen dat ik heb bijgedragen aan de eerst tabletklas van Nederland. Er was destijds nog geen sprake van digitale geletterdheid zoals we het nu kennen.

Tijdens corona zag je dat de urgentie naar digitale geletterdheid zo hoog werd dat het onderwijs in korte tijd mee moest groeien met de digitalisering. Dat heeft een boost gegeven aan de digitale vaardigheid van mijn collega’s om hun leerlingen beter te bereiken.”

Past digitale geletterdheid in het onderwijs?

“Ik denk dat het onderwijs in de breedst zin niet meer zonder digitale geletterdheid kan. In onze maatschappij zijn de offline en online wereld met elkaar verweven. Inmiddels zijn we zover dat we het verplicht zijn aan onze leerlingen Om (digitale) burgerschap bij te brengen.We moeten met elkaar die kant op en daar staat nu ook het ministerie van OCW nu achter. Dat wij als socialiserende instituut er niet aan ontkomen dat we leerlingen ook digitaal geletterd afleveren.”

Wat is jouw toekomstvisie voor digitale geletterdheid?

“Ik zou het mooi vinden als digitale geletterdheid in iedere les terugkomt. Ik ben van mening dat wanneer je voldoende digitaal geletterd bent op school, je ook beter voorbereid bent op de digitale maatschappij. Die kennis ondersteunt men in de dagelijkse gang van zaken al gaat het dan om een digitaal formulier of een bepaalde link waar je wel of niet op moet klikken.

Vroeger hadden we de lessen informatica. Die heb ik ook nog gekregen op de middelbare school en dan was het echt verpakt in een bepaalde methode in een specifiek richting. Ik denk dat bepaalde facetten van digitale geletterdheid prima passen binnen het brede vakgebied van het onderwijs. Dat leerlingen bij geschiedenis, bijvoorbeeld, bepaalde bronnen moet kunnen herkennen en interpreteren. En dat bij maatschappijleer en wetenschappen een stuk mediawijsheid in terugkomt.

En misschien wel het belangrijkste, de docenten moeten voldoende digitaal vaardig zijn. Begin bij de lerarenopleiding, zodat ze tegen de tijd dat ze moeten lesgeven boven de lesstof staan. Vergroot de kans dat het zijn weg vindt naar het klaslokaal. Anders kunnen wij het ook niet overbrengen aan onze leerlingen.”

Hoe is het  gesteld met de digitale vaardigheden van collega’s?
“Er zijn collega’s die heel erg voor de troepen uitlopen en er is een groep collega’s die stap voor stap mee moeten worden meegenomen in dat proces. De uitdaging is dan als organisatie om ze op gelijk niveau te krijgen. De grootste factor waarom docenten achterlopen lijkt me het onbekende en daarmee de samenhangende terughoudendheid om dingen te proberen.”

Heb je een tip voor scholen die het vak digitale geletterdheid willen implementeren?

“Maak het praktisch en laat direct zien hoe je het toepast in het onderwijs. Geen theoretisch verhaal van nulletjes en eentjes, maar direct een slag naar het didactisch handelen. Het klassikale systeem heeft zich tot op heden redelijk gedaan maar we zien dat er een schifting plaatsvindt door technische mogelijkheden. Dat moeten we in het onderwijs goed benutten. Zo zetten wij op school nu in op professionalisering en houden we rekening met 3 takken: Professioneel handelen, cyber security awareness en didactisch handelen.”

Naar meer nieuws
Naar boven