Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Expertisepunt Digitale Geletterdheid

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. De website heeft als doel onderwijsinstellingen, leraren, en opleidingen bijeen te brengen om digitale geletterdheid in het onderwijs te bevorderen. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om dit initiatief te leiden in samenwerking met onderwijspartners.

Centrale hub

De website van het Expertisepunt digitale geletterdheid zal fungeren als een centrale hub waar alle belangrijke informatie over digitale geletterdheid te vinden is. En het stimuleert actief samenwerking en kennisdeling tussen scholen en andere relevante kennisinstituten aan. Het Expertisepunt wordt opgezet en ingericht mét het onderwijsveld en vóór het onderwijsveld.

Onderdeel van het masterplan basisvaardigheden

Het Expertisepunt draagt bij aan het verstrekken van handvatten en ondersteuning om digitale geletterdheid effectief in de klas te integreren. Dit past binnen de bredere inspanningen om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken.

Bron: SLO

Naar meer nieuws
Naar boven