Informatievaardigheden

Informatievaardigheden is een domein in DIGIT-po en DIGIT-vo. Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om op een efficiënte manier informatie te zoeken, te selecteren en op een ethische wijze te gebruiken.

Er is haast een onbeperkte hoeveelheid informatie die aan je vingertoppen ligt. Wil je iets weten? Ga online, en je vindt het. Desondanks is niet over elk onderwerp de informatie even makkelijk te vinden. Soms moet je heel goed en gericht zoeken, en daarbij is wellicht niet alle informatie even bruikbaar.

Leerlingen gaan zich (mede door de controlemiddelen op school) steeds meer realiseren dat niet alle gevonden informatie zomaar gebruikt mag worden. Toch betekent dit veelal niet dat leerlingen hun zoek- en gebruiksgedrag aanpassen, maar meer dat ze zoeken naar de grens van het toelaatbare.

DIGIT & Informatievaardigheden

 1. Informatie

  In het eerste hoofdstuk krijgen de leerlingen antwoord op de vraag wat informatie überhaupt is, maar bijvoorbeeld ook hoe ze een zoekvraag formuleren. Daarnaast; hoe onderscheidt je feiten, meningen en argumenten van elkaar en is de gevonden informatie objectief of subjectief?

 2. Zoeken

  Dit hoofdstuk staat volledig in het teken van Google. Dit vanwege het feit dat het simpelweg de meest gebruikte zoekmachine is. Wat is Google eigenlijk? Hoe is het ontstaan en opgebouwd? Verder is er uiteraard veel aandacht voor het gebruik van Google. Van het gebruik van de juiste zoekwoorden, tot tips en trucs in het gebruik van google om sneller tot het gewenste resultaat te komen. 

 3. Bronnen

  Vooral als je op internet gaat zoeken, moet je kritisch zijn bij wat je vindt. In de vorige hoofdstukken is al vastgesteld dat iedereen informatie op internet kan zetten. Aan de leerling dus de taak om uit te zoeken of de bron bruikbare en betrouwbare informatie geeft. Daar zijn een aantal hulpmiddelen voor, die we in dit hoofdstuk gaan bekijken.Informatievaardigheden digitale geletterdheid

 4. Stappenplan

  Aan de hand van het Big Six Model van Kennisnet behandelen we in 6 stappen hoe je in het vervolg het beste tot de gewenste informatie kan komen, en hoe je dit moet verwerken.Informatievaardigheden stappenplan

Bekijk hier twee korte fragmenten uit films in de methode om een indruk te krijgen van het lesmateriaal voor het onderdeel informatievaardigheden voor digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs.

Introductie onderdeel ‘Informatie’:

Uitleg ‘Bronnen’:

Naast informatievaardigheden kun je op deze website meer lezen over: