Nieuwe leeromgeving 2019 – 2020

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal je als gebruiker in de nieuwe DIGIT omgeving gaan werken. Er is een compleet nieuwe docentenomgeving met meer mogelijkheden én een nieuwe aantrekkelijke omgeving voor de leerlingen.

Hieronder worden de meest voorkomende vragen over de nieuwe leeromgeving van DIGIT beantwoord. Zijn er nog andere vragen? Vul dan het contactformulier in.

Waarom een nieuwe leeromgeving?

De nieuwe leeromgeving heeft extra functionaliteiten, heeft een aantrekkelijke vormgeving die past bij deze tijd én biedt voordelen voor zowel docenten als leerlingen.

Wanneer kan ik van de nieuwe leeromgeving gebruikmaken?

Half juni zullen we aan de docenten die in de oude omgeving als beheerder bekend zijn een account toesturen om alvast een kijkje te kunnen nemen in de omgeving als leerling. Half augustus is de nieuwe leeromgeving volledig operationeel voor alle docenten en leerlingen.

Is de oude leeromgeving nog beschikbaar?

Voor leerlingen is het vanaf augustus 2019 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de oude leeromgeving. Alle leerlingen zullen gaan werken in de nieuwe leeromgeving. Docenten kunnen komend schooljaar nog wel inloggen op hun oude account om antwoorden en resultaten van de leerlingen op te vragen.

Krijg ik een nieuwe docentomgeving?

Alle docenten krijgen een nieuw account op basis van hun e-mailadres. De docenten die in de oude omgeving als beheerder bekend zijn, krijgen half juni een account toegestuurd. Vanaf augustus kunnen de docentbeheerders accounts aanmaken voor andere docenten voor een nieuwe docentomgeving.

Gaan leerlingen die al een account in de oude omgeving hebben ook over naar de nieuwe leeromgeving?

Ja, alle leerlingen gaan werken in de nieuwe leeromgeving. Wanneer de school direct via Instruct bestelt, is het nodig de leerlingen opnieuw te importeren (op basis van e-mailadres). Wanneer de school via een distributeur (Van Dijk/Iddink) bestelt, krijg je zogenaamde Edu-iX-licenties en komen de leerlingen automatisch in de nieuwe omgeving terecht vanuit hun ELO met een nieuw account.

Leerlingen die nog een resterende termijn op hun licentie hebben, zullen een overgangslicentie krijgen.

Via welke startpagina loggen leerlingen in?

Leerlingen die direct inloggen bij DIGIT, loggen vanaf het nieuwe schooljaar in op www.digit-vo.nl. Er is dus geen schoolspecifieke URL meer.

Leerlingen die via Edu-iX (single sign-on) werken, komen direct in de leeromgeving van DIGIT terecht.

Blijven alle antwoorden, resultaten en instellingen bewaard?

Ja, alle antwoorden en resultaten van leerlingen blijven bewaard in de oude leeromgeving en kan je exporteren naar PDF of Excel. De resultaten worden niet meegenomen naar de nieuwe leeromgeving.

Verandert de inhoud van DIGIT?

Het lesmateriaal (onderdelen en onderwerpen) blijven gelijk. De manier van werken voor leerlingen wijzigt wel. In de hoofdstukken zijn vragen toegevoegd, waar leerlingen op beoordeeld worden. Aan het einde van een hoofdstuk krijgen ze een score op basis van de gemaakte vragen, die automatisch nagekeken worden. Het is mogelijk in te stellen, dat leerlingen verder mogen, als zij het voorgaande hoofdstuk met een voldoende score hebben afgerond.

Er zullen geen verplichte toetsen meer zijn aan het eind van elk hoofdstuk, aangezien leerlingen tijdens het werken in het hoofdstuk al direct beoordeeld worden op hun kennis en vaardigheden. Toetsen zullen we blijven aanbieden, maar zijn optioneel door jou als docent in te zetten.

Zijn er trainingen die ik kan volgen?

Ja, wij zullen direct na de zomervakantie 6 regiobijeenkomsten houden. Deze regiobijeenkomsten hebben als doel om alle aanwezigen startklaar te maken. Een training om alle mogelijkheden door te nemen is zeer aan te bevelen. Zorg dat tenminste één persoon van je school zich voor één van deze bijeenkomsten aanmeldt. Ook zullen we enkele webinars houden om vragen te beantwoorden. Wij informeren je hier actief over. Bekijk deze pagina voor meer info over de trainingen.

Kan ik in de nieuwe omgeving zelf lesmateriaal toevoegen?

Ja, je kunt op termijn zelf opdrachten toevoegen aan DIGIT. Leerlingen maken en leveren deze via de omgeving in. Jij krijgt een melding in de docentomgeving, nadat leerlingen een opdracht hebben geüpload, zodat je deze kunt beoordelen.

Blijft het ISBN voor bestellingen van DIGIT gelijk?

Ja, hier verandert niets aan. Als de licenties voor DIGIT op de boekenlijst staan met het bekende ISBN, zullen automatisch de juiste licenties worden toegevoegd.

Ik heb nog licenties over in mijn docentomgeving, gaan deze mee over naar de nieuwe docentomgeving?

Uiteraard. Deze zijn vooraf door jullie ingekocht en nog niet gebruikt. Wij zullen deze voor jou klaarzetten in de nieuwe leeromgeving.