Mediawijsheid

Mediawijsheid is een domein van DIGIT-vo en DIGIT-po. Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media (digitaal en analoog) om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan. Wij hanteren deze volgende definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

Het domein Mediawijsheid:

 • wordt onder begeleiding van een docent doorlopen;
 • Elke les bestaat uit zowel klassikale opdrachten (met eventuele klassikale behandeling door de docent), als individuele opdrachten die gemaakt worden in de leeromgeving;
 • bevat bij elke les een lesbrief. Daarin kan de docent precies zien welke voorbereiding vereist is en hoe het lesverloop zal zijn;
 • kan ook tijdens de mentorlessen behandeld worden, gezien de inhoud van bepaalde onderwerpen. Indien je hiervoor kiest, kan je gedurende het jaar Mediawijsheid dus parallel behandelen aan de andere domeinen.

DIGIT & Mediawijsheid

 1. Les 1: Wat zijn digitale media?

  Les 1 & 2: Digitale media en de gevolgen. In deze lessen wordt gekeken naar de werking van internet & sociale media en de impact van (gedrag op) deze media in positieve en negatieve zin. Aan de hand van aansprekende voorbeelden worden de leerlingen geprikkeld om na te denken over het bereik en de gevolgen van berichten op sociale media. Tot slot wordt aandacht besteedt aan verslaving aan sociale media.Mediawijsheid wat zijn digitale media

 2. Les 2: De gevolgen van social media

  Les 1 & 2: Digitale media en de gevolgen. In deze lessen wordt gekeken naar de werking van internet & sociale media en de impact van (gedrag op) deze media in positieve en negatieve zin. Aan de hand van aansprekende voorbeelden worden de leerlingen geprikkeld om na te denken over het bereik en de gevolgen van berichten op sociale media. Tot slot wordt aandacht besteedt aan verslaving aan sociale media.Mediawijsheid sociale medai

 3. Les 3: Veilig internetten

  Les 3 & 4: Veilig internetten. In deze lessen wordt aandacht besteed aan veilig internetten: hoe bescherm je jezelf op sociale media en hoe ga je om met vervelende ervaringen online. Er worden tips gegeven over online privacy en wordt in het bijzonder alvast ingegaan op sexting: versturen van seksueel getint materiaal via de mobiele telefoon.mediawijsheid veilig internetten

 4. Les 4: Veilig internetten

  Les 3 & 4: Veilig internetten. In deze lessen wordt aandacht besteed aan veilig internetten: hoe bescherm je jezelf op sociale media en hoe ga je om met vervelende ervaringen online. Er worden tips gegeven over online privacy en wordt in het bijzonder alvast ingegaan op sexting: versturen van seksueel getint materiaal via de mobiele telefoon.

 5. Les 5: Je online profiel

  Les 5: Je online profiel. In deze lessen onderzoeken we of je op sociale media kan plaatsen wat je maar wilt? Aan de hand van casus gaan leerlingen onder andere met elkaar in gesprek over onderwerpen als online pesten, online privacy, en sexting.Mediawijsheid online privacy

 6. Les 6: Website bouwen

  Les 6 & 7: Zelf media maken. Hoe laat je jezelf positief zien op internet? Leerlingen worden ervan bewust gemaakt dat zij doelen kunnen bereiken door internet gericht te gebruiken. De leerlingen leren hoe een website is opgebouwd en maken vervolgens hun eigen website. Op deze website schrijven zij een blog.Mediawijsheid website maken

 7. Les 7: Een blog maken

  Les 6 & 7: Zelf media maken. Hoe laat je jezelf positief zien op internet? Leerlingen worden ervan bewust gemaakt dat zij doelen kunnen bereiken door internet gericht te gebruiken. De leerlingen leren hoe een website is opgebouwd en maken vervolgens hun eigen website. Op deze website schrijven zij een blog.blog schrijven mediawijsheid

 8. Les 8: Seks op internet

  Les 8: Seks op internet. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op sexting en grooming. De gevolgen van online flirten worden besproken en ook wat je moet doen wanneer je bijvoorbeeld zelf slachtoffer bent geweest van ongewenste seksuele online ervaringen.mediawijsheid sexting

 9. Les 9: Online pesten

  Les 9: Online pesten. In dit hoofdstuk laten we de leerlingen aan de hand van een interactieve film zien wat de effecten zijn van online pesten. Leerlingen herkennen pestsituaties en ervaren hoe hun eigen online gedrag een ander (soms onbedoeld) het leven moeilijk kan maken.

 10. Les 10: Terugblik

  Les 10: Reflectie en presentatie. In deze les gaan de leerlingen een presentatie maken over hetgeen ze geleerd hebben over veilig en doelgericht gebruik maken van internet en sociale media. Dit doen ze in Prezi. De opgedane kennis in ‘Basiskennis ICT’ kunnen ze dus hier direct weer toepassen. In de VMBO-variant maken ze geen Prezi, maar leren ze hoe ze een video voor Youtube maken.