Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

Op bibliotheeknetwerk.nl staat een interview met Alexander Smit. Hij houd zich met zijn huidige promotieonderzoek bezig met de noodzaak van goede digitale geletterdheid voor zijn doelgroep: de laaggeletterde Nederlander. In het interview vertelt hij waarom digitale geletterdheid essentieel is om mee te doen in de hedendaagse (digitale) samenleving.

Hij zoekt antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kunnen we ons voorbereiden op een maatschappij die steeds digitaler wordt en hoe zorgen we ervoor dat iedereen daarbij betrokken kan blijven en gewapend is tegen de gevaren, maar ook kan profiteren van de voordelen van die digitale ontwikkelingen?’

Waar zit het probleem?

Er zijn veel mensen waarvan de taal- en digitale vaardigheden beperkt zijn, terwijl het digitale landschap gebouwd is naar de normen van mensen die kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden willen vaak niemand lastig vallen met hun beperkingen en weten dit vaak te verhullen of te omzeilen, waardoor het soms lastig is om te achterhalen hoe hun leefgemak verbeterd kan worden.

Wat is de oplossing?

Er zijn veel online cursusmogelijkheden waarmee je tegelijkertijd je taal- en je digitale vaardigheden traint. Je oefent bijvoorbeeld met situaties als reizen met de trein of inloggen met DigiD. DIGIT-start is hier een mooi voorbeeld van. Maar hoe goed een online cursus ook is, goede randvoorwaarden zijn ook belangrijk. Het maakt voor deze doelgroep bijvoorbeeld heel veel verschil of je muis of een touchpad gebruikt. Eén frustrerende ervaring kan er meteen voor zorgen dat iemand met de cursus stopt.  

Alexander pleit voor een nieuwe norm. Niet iedereen hoeft kennis te hebben van Microsoft Office: ‘Nu creëren we vaak een impliciete norm. Als we een inclusieve digitale samenleving willen creëren, moeten we die norm loslaten en de gebruiker en diens persoonlijke context centraal stellen. Pas dan leren we te kijken vanuit de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.’

Lees het hele artikel hier.

Naar meer nieuws
Naar boven