Dé totaaloplossing voor digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering

Het is nog niet definitief, maar de kans is groot dat er binnenkort kerndoelen voor digitale geletterdheid worden vastgesteld. Het thema zal een vaste positie moeten krijgen in het onderwijs. Hoe kunnen scholen dat doen?

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid adviseert om Digitale geletterdheid op twee manieren een plek in het curriculum te geven.

  1. Een eigen plek in het curriculum

Het leergebied heeft specifieke kennis, concepten en werkwijzen die, zo blijkt ook uit de grote opdrachten van andere leergebieden, niet op een vanzelfsprekende wijze bij andere leergebieden aan de orde komen. Te denken valt aan kennis van en omgaan met verbindingen en netwerken en aan de kennis van en het omgaan met het aansturen van digitale technologie. Aangezien het bewust, kritisch, verantwoordelijk en creatief gebruik van digitale technologie een stevige kennisbasis, basisvaardigheden en beheersing van specifieke werkwijzen vereist, zijn er gespecialiseerde leraren nodig om ervoor te zorgen, dat leerlingen zich deze basis verwerven

2. Een plek binnen de andere vakken.

Zoals digitale technologie verweven is met alle sectoren van de maatschappij en in het leven van mensen, zo raakt digitale geletterdheid steeds meer verweven met de andere leergebieden. Deze bieden de context waarbinnen leerlingen werken aan hun digitale geletterdheid. Daar leren zij omgaan met digitale informatie en leren zij over de invloed van technologie op onze samenleving en economie. Zij kunnen de creatieve en productieve mogelijkheden van digitale technologie inzetten om de eigen leerdoelen te behalen. Een andere reden om digitale geletterdheid te verweven in de andere leergebieden is, dat inhouden van de andere leergebieden ook veranderen onder invloed van digitale technologie en technologische ontwikkelingen.

De tweesporenaanpak geldt ook voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. In de context van de vakken onderhouden en breiden leerlingen uit wat zij in de onderbouw hebben geleerd. In de eindtermen van de vakken dienen onderhoud en uitbreiding van digitale geletterdheid geborgd te worden.

In de bovenbouw van het VO zullen gespecialiseerde leraren leerlingen moeten begeleiden om de meer specialistische kennis, vaardigheden en werkwijzen te verwerven. In de bovenbouw van havo en vwo zouden alle leerlingen de mogelijkheid moeten hebben het vak informatica te volgen. Het recentelijk vernieuwde examenprogramma van dit vak sluit goed aan op de doorlopende leerlijn digitale geletterdheid die in PO en onderbouw VO wordt ingezet. Het vak is toegankelijk voor leerlingen van alle profielen en biedt leerlingen ruimte om zich te verdiepen in onderwerpen die aansluiten bij hun interesses, profiel en toekomstige opleiding. In de bovenbouw van het vmbo wordt gekozen voor eenzelfde benadering. Binnen vakken en de profieldelen zal de aandacht daarom vooral gericht zijn op het onderhouden van de vaardigheden en kennis die leerlingen in de onderbouw in het kader van digitale geletterdheid hebben geleerd. Daarnaast moet het voor een vmbo-leerling mogelijk zijn om zich te blijven verdiepen en verbreden, bijvoorbeeld door keuzevakken zoals ‘Innovatie & Prototyping, ‘Slimme technologie’ of ‘Cloud of cybersecurity’. Voor de gemengde en theoretische leerweg zijn er daarnaast de vakken ‘Informatietechnologie voor de gemengde en theoretische leerweg’ of ‘Technologie en toepassing’.

Het belang van digitale geletterdheid is groot. De verankering van digitale geletterdheid in het curriculum moet zodanig zijn, dat elke leerling (op zijn/haar niveau) digitaal geletterd het onderwijs verlaat. Om dit te bereiken, is de beschreven tweesporenaanpak volgens het ontwikkelteam digitale geletterdheid op dit moment het meest geschikt.

Bron: curriculum.nu

Naar meer nieuws
Naar boven