Jongeren vaker last van digitale criminaliteit

Jongeren digitale criminaliteit

Jongeren worden vaker opgelicht via het internet dan dat ze slachtoffer zijn van andere traditionele vormen van criminaliteit, zoals vernieling of diefstal. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Cybercriminaliteit maakt comeback

Digitale criminaliteit maakt zijn comeback als dé trend van nu. Tussen 2012 en 2017 nam cybercriminaliteit af vanwege strenge maatregelen door de politie, maar dit is in 2019 gekeerd. Voornamelijk omdat de focus steeds vaker wordt gelegd op andere vormen van criminaliteit, zoals vermogensdelicten.

1,2 miljoen jongeren in Nederland

Ongeveer 1,2 miljoen jonge internetgebruikers, tussen de 12 en 25 jaar, zijn afgelopen jaar slachtoffer geweest van digitale criminaliteit. Vermogensdelicten zijn daarbinnen het populairst. Fraude bij online aankopen (valt onder vermogensdelicten) komt het meest voor. Dit houdt in dat jongeren betalen voor producten die nooit worden bezorgd. 

Verrassend is het niet

Andere vormen van digitale criminaliteit, zoals hacking en identiteitsfraude komt minder vaak voor onder jongeren. Jonge internetgebruikers zijn dan wel het vaakst slachtoffer van digitale fraude, maar verrassend is het niet. Het is dan ook de groep die het intensiefst gebruik maakt van het internet, meldt het CBS


Hoe zorg je ervoor dat jongeren verantwoord en veilig omgaan met alle beschikbare media? 

Mediawijsheid

Voor zowel het vmbo, havo/vwo als het mbo biedt de complete methode DIGIT, modules aan om jongeren mediawijs te maken. Dit is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media (digitaal en analoog) om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat jongeren optimaal kunnen deelnemen aan de (digitale) wereld.


Men gebruikt mediawijsheid vaak als containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan. 


Voor meer informatie, klik hier.Makkelijk op de hoogte blijven van wat er speelt binnen DIGIT en digitale geletterdheid?
Volg ons op Linkedin en Twitter

Volg ons DIGIfeitjes beschikbaarvolg ons digifeitjes beschikbaar

Een op zes IT-professionals in Nederland onvoldoende digitaal vaardig

IT-professionals

Bij het gebruik van technologie komt ruim een op de 6 IT-professionals niet verder dan de basisvaardigheden. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar kon 17% van de IT’ers niet meer dan gemiddeld omgaan met het internet, computers en software. In de 27 lidstaten van de Europese Unie is dat aandeel onder IT-professionals zelfs 44 procent.

In het onderzoek van het CBS gaat het om digitale vaardigheden zoals informatie op internet opzoeken, bestanden verplaatsen en het gebruik van computers en online diensten.

Om vast te stellen of iemand voldoende digitaal vaardig is, wordt het CBS-onderzoek uitgesplitst in vier categorieën: informatie, computers & diensten, communicatie en software. “Maar ik kan niet exact duiden waar de IT’ers dan precies niet goed in zijn”, zegt Maarten Bloem van het CBS. “Zo kan het zijn dat een IT’er heel goed is met software, maar niet verschrikkelijk goed overweg kan met andere digitale vaardigheden, waardoor je op deze aparte uitkomst kan komen.”

“De 17% van de IT-professionals in Nederland die uiteindelijk als niet bovenmatig digitaal vaardig wordt gezien, haalt de drempel voor de combinatie van de vier categorieën niet. Of haalt die drempel wel maar gaat er niet zodanig overheen om vast te kunnen stellen dat die persoon de digitale vaardigheden over het algemeen goed beheerst”, aldus Bloem.

Van alle Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar beschouwt de helft zich als digitaal vaardig. Van mensen jonger dan 25 jaar kan 78 procent goed overweg met technologie. In de categorie 25 tot 54 jaar gaat het om 57 procent, terwijl een kwart van de 55-plussers meer dan de basisvaardigheden bezit.

Bron: Nu.nl


       

Breng studenten de juiste digitale vaardigheden bij

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe zorg je ervoor dat jouw studenten voldoende digitaal vaardig zijn? Met DIGIT-mbo maak je studenten digitaal vaardig volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs.

DIGIT-mbo is een complete leerlijn voor het aanleren van alle digivaardigheden waarmee je studenten direct voorziet in digitale zelfredzaamheid. DIGIT-mbo bestaat uit een groot aantal modules op verschillende niveaus (van Entree tot niveau 4). Binnen DIGIT-mbo is ook het Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV) opgenomen.

Ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden DIGIT-mbo biedt voor studenten en docenten.