Waarom digitale geletterdheid op het voortgezet onderwijs?

Digitale geletterdheid is urgent. Het is nog niet 100% zeker, maar de kans is zeer groot dat er op korte termijn kerndoelen voor digitale geletterdheid worden vastgesteld. Het thema zal een vaste plek moeten krijgen in het curriculum. Hoe kunnen scholen dat doen?

Digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij leerlingen (en docenten) is één van de ambities van het onderwijs. Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst, maak ze dan digitaal geletterd.

Het whitepaper ‘Digitale geletterdheid, hoe doe je dat? Tips voor implementatie’ is vanaf nu te downloaden.

In dit document beschrijven we stap voor stap hoe je digitale geletterdheid met een goede voorbereiding invoert op jouw school. We bespreken de relevantie van digitale geletterdheid voor de leerlingen in het onderwijs. En hebben het over het belang van digitale zelfredzaamheid in de praktijk. Daarnaast geven we tips voor de implementatie ervan en voorzien je van  praktische adviezen en aandachtspunten om digitale geletterdheid een succes te maken op jouw school.

Download het whitepaper
‘Digitale geletterdheid, hoe doe je dat. Tips voor implementatie’ .

Whitepaper: Digitale geletterdheid, hoe doe je dat?

Scholen willen digitale geletterdheid implementeren. Daarmee helpen we graag. We hebben veel voorbeelden en willen die graag delen.

Doelstelling

Het doel is om leerlingen digitaal geletterd te maken. Allereerst moeten leerlingen op school voldoende digitaal vaardig zijn. Later moeten ze, tijdens een vervolgstudie en (toekomstig) beroep, met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en toepassing van digitale technologie

Alle leerlingen moeten lessen krijgen in digitale geletterdheid. Laat de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van de school en/of van een eigen device.

De ervaring leert dat de implementatie van digitale geletterdheid beter slaagt wanneer het als apart vak wordt aangeboden. Wanneer digitale geletterdheid bij andere vakken wordt ondergebracht (wordt geïntegreerd in de vakken) dan krijgt het meestal niet de gewenste prioriteit.

Om de implementatie van digitale geletterdheid te laten slagen, adviseren wij om het specifieke aandacht te geven.

Een apart vak of geïntegreerd bij andere vakken?

In de praktijk blijkt dat vakdocenten meestal weinig aandacht besteden aan digitale geletterdheid; het eigen vak staat voorop. Daardoor krijgt het niet de prioriteit die het nodig heeft. Digitale geletterdheid vraagt juist om een goede, gedegen en structurele aanpak.

Wij zien dat weinig docenten voldoende kennis en/of ervaring hebben hoe ze digitale geletterdheid in hun vak kunnen integreren.

Een reactie van een docent aardrijkskunde:

“ICT vaardigheden gaan wij leerlingen niet leren. Het is belangrijk dat ze dit kunnen, echter er is geen tijd voor en wij gaan ze dat niet in onze lesuren leren. Wij ervaren het als zeer lastig om dat structureel in de lessen op te nemen. Maar het is zeker relevant en er moet wel een stevige basis komen.”

Wanneer digitale geletterdheid tóch over verschillende vakken wordt verspreid, moeten de verschillende domeinen en thema’s evenwichtig behandeld worden. Dat vereist veel afstemming en coördinatie.

Praktische adviezen en aandachtspunten

Hieronder een aantal belangrijke punten om van de implementatie van digitale geletterdheid een succes te maken.

 1. Benoem een coördinator digitale geletterdheid, iemand die verantwoordelijk is voor de implementatie. Deze persoon ziet er op toe dat het leergebied wordt opgepakt en zorgt voor een goede in- en uitvoering.
 2. Docenten die met de methode gaan werken dienen een docententraining te krijgen om de mogelijkheden van de methode te leren kennen.
 3. Docenten moeten zich verdiepen in de lesstof van de methode, ze moeten boven de materie staan.
 4. Leerlingen moeten over de benodigde middelen kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een computerlokaal, mediatheek, E-lab of een eigen device.
 5. Maak een implementatieplan.
 6. Regelmatig bijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld georganiseerd vanuit Kennisnet, Instruct of andere partijen. Laat je informeren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.
 7. De methode DIGIT aanschaffen. Dan is er een leerlijn met een volledig pakket waarin alle leerdoelen worden afgedekt.

Bekijk het implementatieplan in het whitepaper. 

Waarom zou je als school kiezen voor DIGIT (en zou je niet kiezen voor gratis online alternatieven)?

 • Een totaalpakket voor alle domeinen van digitale geletterdheid.
 • Zekerheid over beschikbaarheid.
 • Gratis docententrainingen.
 • Een nieuwe en up-to-date leeromgeving.
 • Docent kan eigen lesmateriaal toevoegen
 • Verschillende niveaus.

De 330 scholen die de afgelopen drie jaar met DIGIT zijn gestart, zijn al voorgesorteerd op de komende curriculumwijziging. Er zijn verschillende manieren om digitale geletterdheid een plek te geven op school. Zoveel scholen, zoveel wensen. Wij helpen graag met het zoeken naar de aanpak die aansluit op de behoefte van de school. Neem hier contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.