Digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Kinderen leggen in het basisonderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die naar school gaan nodig? Kinderen worden niet uit zichzelf digitaal geletterd. Het is daarom niet de vraag óf je hier als basisschool iets mee moet, maar hoe je dat doet.

De noodzaak om na te denken over digitale geletterdheid wordt voor alle scholen steeds groter, kinderen beschikken niet vanzelfsprekend over digitale vaardigheden. En dat terwijl ze ontzettend veel voordeel kunnen hebben van deze vaardigheden, zowel buiten schooltijd, als onder schooltijd.  

Sta jij open voor deelname aan de pilot DIGIT-po en wil je als één van de eersten het lesmateriaal uitproberen? Meld je dan hier aan

Of wil je meer weten? Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methode DIGIT-po voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Wil je op de hoogte blijven?

SLO

Vanaf 2021 zullen er nieuwe doelen zijn voor digitale geletterdheid voor het basisonderwijs. In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.  SLO ontwikkelt leerdoelen gemaakt en voorbeeld leerlijnen ontwikkeld.

Leerling wordt digitaal vaardig