Digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Kinderen leggen in het basisonderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die naar school gaan nodig? Kinderen worden niet uit zichzelf digitaal geletterd. Het is daarom niet de vraag óf je hier als basisschool iets mee moet, maar hoe je dat doet.

De noodzaak om na te denken over digitale geletterdheid wordt voor alle scholen steeds groter, kinderen beschikken niet vanzelfsprekend over digitale vaardigheden. En dat terwijl ze ontzettend veel voordeel kunnen hebben van deze vaardigheden, zowel buiten schooltijd, als onder schooltijd.  

Lees meer over DIGIT-po voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Wil je op de hoogte blijven?

SLO

Vanaf 2021 zullen er nieuwe doelen zijn voor digitale geletterdheid voor het basisonderwijs. In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.  SLO ontwikkelt leerdoelen gemaakt en voorbeeld leerlijnen ontwikkeld.

Leerling wordt digitaal vaardig