In gesprek met docent digitale geletterdheid Niels Jongejan

docent digitale geletterdheid Niels

Docent Digitale Geletterdheid, Niels Jongejan werkt op Zuid-West College in Den Haag. Hij is daar tevens sectievoorzitter digitale geletterdheid voor het vbmo. Onze adviseur Hafida heeft hem een bezoek gebracht en heeft hem gevraagd naar zijn ervaringen wat betreft dit vakgebied. Het Zuid-West College werkt al jaren aan de ict-vaardigheden van de leerlingen. DG (het vak digitale geletterdheid) is de opvolger van het vak ict.

Hoe hebben jullie op school de implementatie van Digitale geletterdheid aangepakt? 

Bij ons op school is het een redelijk organisch gevolg geweest op het vak ICT. We werkten met een methode die vooral office vaardigheden aanleerde en met de komst van het nieuwe vmbo werd duidelijk dat dit niet dekkend was met betrekking tot vaardigheden en leerdoelen. Toen hebben we DIGIT-vo, vmbo uitgezocht.  We hebbe het PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) en zijn gestart met deze methode. De termen van ICT vallen nu onder het nieuwe DG. We werken eigenlijk al jaren aan ICT onderwijs, maar DG is nu sinds 2 jaar een apart vak.

Hoe werkt dat in de praktijk op school?

Elke klas heeft bij ons op school 1 uur DG. Deze lessen worden gegeven door een aparte docent. Er zijn doorlopende leerlijnen van leerjaar 1 tot uitstroom. Deze lijnen worden continu verder ontwikkeld. De leerlingen werken in een computerlokaal aan de methode DIGIT.

Tip voor startende scholen

Als je als (vmbo) school meer met digitale vaardigheden wil doen dan alleen de Office-pakketten, is het opzetten van het vak en een leerlijn DG zeker het overwegen waard!

Ervaringen delen

Wil je jouw ervaringen delen en heb je tips voor docenten of scholen die digitale geletterdheid willen gaan implementeren?

Meld je dan aan voor de rubriek ‘In gesprek met een docent digitale geletterdheid…‘. Stuur een mail naar digit@instruct.nl en we komen bij je langs voor een interview.

Meer informatie over de methode DIGIT-vo

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, waarin digitale geletterdheid als nieuw leergebied wordt toegevoegd. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Proeflicentie digitale geletterdheid

15-01-2020 | Workshop digitale geletterdheid: Informatievaardigheden

workshop digitale geletterdheid informatievaardigheden

Op woensdag 15 januari, van 13.30 uur tot 16.30 uur, organiseren we in Bodegraven een workshop digitale geletterdheid over het domein Informatievaardigheden.

Programma workshop Informatievaardigheden

Het domein Informatievaardigheden wordt aangeboden aan het voortgezet onderwijs op VMBO en HAVO/VWO niveau. Tijdens deze workshop Informatievaardigheden bespreken we hoe je leerlingen kunt leren om, op een efficiënte en ethische wijze, informatie te zoeken, vinden en selecteren. Om een juiste indruk te krijgen van de methode Informatievaardigheden duiken we in het lesmateriaal. Het lesmateriaal bestaat uit 4 onderdelen; Informatie, Zoeken, Bronnen en Stappenplan.

Wellicht ben je naast deze workshop digitale geletterdheid: Informatievaardigheden ook geïnteresseerd in de volgende workshops:

Deelnamekosten

Voor deelname aan deze nascholingsworkshop brengen we € 35,- in rekening. Bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop digitale geletterdheid: Informatievaardigheden niet doorgaan.

Aanmelden workshop

05-03-2020 | Workshop Mediawijsheid

workshop mediawijsheid

Op donderdag 5 maart, van 13:30 tot 16:30 uur, organiseren we in Bodegraven een workshop digitale geletterdheid over het domein Mediawijsheid.

De workshop Mediawijsheid is bedoeld voor docenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs op vmbo en havo/vwo niveau.

Workshop Mediawijsheid

Tijdens de workshop over Mediawijsheid nemen we je mee in de digitale belevingswereld van jongeren. Welke trends signaleren we als het gaat om jongeren en hun gebruik van internet, sociale media en games? Wat zeggen de laatste onderzoeken over de relatie tussen digitale media en hun gezondheid, vriendschappen en mentale welbevinden?

Onderwerpen als mobieltjes, social influencers, desinformatie en gaming komen aan de orde. Vervolgens worden de meest voorkomende vervelende ervaringen op het internet onder jongeren behandeld: groepsdruk, online pesten en online seksueel misbruik. Aan de hand van cases gaan we aan de slag met deze onderwerpen.   

Wellicht ben je naast deze workshop ook geïnteresseerd in andere workshops of bijeenkomsten van Instruct.

Bekijk hier onze andere bijeenkomsten.

Deelnamekosten

Voor deelname aan deze nascholingsworkshop brengen we € 35,- in rekening. Bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop niet doorgaan.


Aanmelden workshop


inspiratiedag vo

Op 15 april organiseren we de Inspiratiedag vo bij Inn Style in Maarssen. Een boeiend programma voor docenten digitale geletterdheid (onderbouw) en informatica (bovenbouw). Interesse? Lees meer.